Kamer(s) te huur voor een woonproject in Laken (Brussel)

Koen (Laken, B)

22/10/2009

 

Kamer(s) te huur voor een woonproject in Laken (Brussel)
 
 
     Met de deur in huis:
 
Ik ben op zoek naar max. 3 personen die met mij willen samenwonen in een ruim, relatief groen gelegen huis in Brussel.
Het belangrijkste voor mij is dat we welbepaalde ecologische en praktisch-spirituele principes kunnen delen, m.a.w. dat er een goede 'verstandhouding' heerst die gebaseerd is op geweldloze communicatie (bewust zijn van en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens en behoeften) en duidelijke afspraken (waar iedereen zich in kan vinden).
 
     Een woord van dank:
 
Omdat deze mailinglist zich in eerste instantie leent tot opleidingen, cursussen, lezingen... had ik niet met 100% zekerheid verwacht dat ik er voor dit project van gebruik zou mogen maken.
Ik ben dan ook heel dankbaar dat dit kan, en wil hierbij de mensen bedanken die dit mogelijk maken.
Ik ben ook heel blij met de aandacht die deze oproep krijgt, en met alle contacten die er eventueel uit voortvloeien.
 
"We zijn gelukkig omdat we dankbaar zijn (en niet omgekeerd)".
 
     Mezelf voorstellen:
 
Ik heet Koen, ben een man van 37, en werk (halftijds) in de sociale sector. Dit geeft mij voldoende ruimte om in alle vrijheid te kunnen evolueren naar een leven waarin mijn werk ook mijn passies weerspiegelt, en dat zijn er - tot nu toe - heel wat: poëzie, filosofie (mijn opleiding), schilderkunst, dansen (van tango tot 5 ritmes), meditatie, lichaamswerk...
Paradoxaal genoeg is het juist filosofie die mij naar lichaamswerk heeft gedreven (al hou ik niet van het woord, omdat ik sta voor een integrale aanpak, gericht op eenheidsbewustzijn, noch lichaam, noch geest, of én lichaam, én geest, als elkaars weerspiegeling, al naargelang...).
Maar dat is wel wat mij op dit moment het meeste bezig houdt. Ik zit momenteel in een b(l)oeiende periode van transformatie en integratie - alle lijnen uit mijn leven weven zich creatief in elkaar, en ik verheug mij in het vervolg. Dat zal volgend jaar (onder meer) bestaan uit mijn laatste jaar 'Posturale Integratie', waarbij ik leertherapie zal geven.
 
In dit project ben ik niet alleen. Nog niet zo heel lang geleden heb ik Mieke ontmoet, die onmiddellijk werd aangesproken door het huis en het kader dat ik haar voorstelde (en waar zij ondertussen enthousiast mee aan heeft vormgegeven).
Toevallig werkt ze ook in de sociale sector, en ja, toevallig, volgt zij ook een therapeutische opleiding ('Interactionele vormgeving'), en zit zij ook in haar voorlaatste jaar.
Dit maakt dat wij elkaar gemakkelijk vinden in de bereidheid om 'naar binnen te gaan', 'naar het eigen stuk te kijken' - voor mij een voorwaarde om te kunnen samenleven.
(Toevallig is zij nu op reis, en ik vond het gemakkelijker om deze mail op te stellen in eigen naam, dan te doen alsof we hem samen hebben opgesteld. Het zou mij echter verwonderen als ze zich niet in deze mail zou herkennen, aangezien we alles wat hier staat, inclusief de stap om deze oproep te doen, grondig hebben doorgesproken. Dit maakt echter wel dat ik haar voorstelling misschien wat kort houd - ik zou liever hebben dat ze dat zelf doet. Ik weet dat ze ook verknocht is aan dansen, en ja, aan reizen... Ze heeft minder ervaring in samenwonen (met meerdere personen) als ik, maar kijkt er momenteel enorm naar uit...)
 

 
     Als achtergrond bij het project:
 
Aan dit project is veel voorafgegaan: dromen, ervaring, en pijnlijke ervaring. 
Samenwonen is dus geen doel op zich voor mij. Ik heb niets tegen alleen wonen (en héb ook jarenlang alleen gewoond), en samenwonen is geen garantie op geluk.
Toch kies ik heel bewust voor samenwonen, en wil ik samenleven met mensen die daar ook heel bewust voor kiezen.
Vraag is dan of we voor hetzelfde kiezen. En dus vind ik het heel belangrijk om op voorhand de verwachtingen en/of impliciete visie uit te klaren.
 
Ter verduidelijking wil ik hier heel kort de evolutie schetsen die ik heb doorgemaakt. Het komt hierop neer: van 'samen, iedereen gelijk, zien hoe het loopt, onbepaalde duur, ecologisch' naar 'kwaliteit van samen, iedereen inspraak maar verschillende beslissings-'rechten', een zo duidelijk mogelijk referentiekader, bepaalde duur, ecologisch-spiritueel'. Dit helemaal uitleggen zou een boek vergen - misschien komt het er wel van - dus ik kan alleen maar een paar kleine suggesties doen.
 
Ik heb veel intense, warme, en ontroerende contacten gehad met (mensen uit verschillende) gemeenschapshuizen. Samenwonen, praktische afspraken maken, lol hebben.
 
Een eerste 'factor' die ik daaraan wou toevoegen was: dat het vanzelfsprekend is om 'ecologische' keuzes te maken (biologisch koken, rationeel energie verbruiken, bewust consumeren). Ik voeg hier nu een aantal slagwoorden aan toe - en voor mij is duidelijk wat ik daarmee bedoel - maar de praktijk heeft uitgewezen dat die op duizend-en-één manieren kunnen worden ingevuld (en een bron kan worden van conflicten).
Voor sommige mensen is een vuur in de tuin (afgezien van gemeentereglementen) niet verantwoord.   Dus 'behoefte aan een gezonde omgeving en zorg voor het milieu' kan botsen met 'behoefte aan gemeenschap en rituelen'.
Voor sommige mensen is een bad nemen onverantwoordbare luxe. Dus 'behoefte aan een gezonde omgeving' kan botsen met 'behoefte aan zelfzorg'. Enzovoort... Hierover in discussie gaan, of erger nog: elkaar hierover verwijten maken, heeft - voor mij - totaal geen zin. Hoe geraak je daar dan uit? En ik kan nog onnoemelijk veel voorbeelden geven in functie van andere waarden als creativiteit, gastvrijheid, verhouding privé-samen, enz...
 
Over deze en andere conflicten heb ik ondertussen al dikwijls mijn hoofd gebroken. Het goede nieuws is: mijn hoofd staat er nog, en het is tevreden met mogelijke 'oplossingen' die het echter niet zelf verzint. Ik heb mij de laatste tijd enorm gelaafd aan de principes van geweldloze communicatie (M. Rosenberg) en blijf dat voorlopig doen. Eenvoudig, maar in de praktijk dikwijls o zo moeilijk. En toch enorm verlichtend...
Dus wil ik nu een andere 'factor' toevoegen aan het samenwonen, in termen van 'bewustzijn' - ook dat is maar een woord, dat ongeveer alles kan betekenen. Maar ik wil dan spreken over: de kwaliteit van onze verbondenheid. en het vermogen (of de bereidheid) om je 'projector' te kuisen (en de eventuele pijn van het eigen verleden te verwerken), te spreken (en enkel dat) in je eigen naam, verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens in termen van je behoeften, bewustwording van je behoeften en ze duidelijk communiceren, vrijblijvende voorstellen doen, enz...  Wellicht een hele boterham voor wie hier allemaal nog nooit van gehoord heeft, maar duidelijk genoeg - hoop ik - voor mensen die ergens wel al weten waar het over gaat...
En dat is wat ik wil: mensen die ergens al 'een stuk van de weg' hebben afgelegd, die weten dat ze op weg zijn, in dankbaarheid, weten dat ze verder groeien, altijd verder groeien, die al 'begonnen' zijn, en tegelijk weten dat het altijd bij beginnen blijft... - ik ga er van uit dat dit het samenwonen maakt tot wat ik zou willen dat het is: een verrijking voor ieders leven.
 
     Wie ik zoek:
 
- iemand die gesteld is op zijn eigen leven, maar ook graag mensen om zich heen wil waar hij/zij woont
- iemand die zich herkent in het concept van 'self-fullness' (M. Rosenberg) (noch 'egoïstisch', noch 'altruïstisch', louter voor zichzelf, maar bewust van de behoefte om het leven van zichzelf en anderen rijker te maken, zonder dat iemand anders daarvoor moet 'betalen')
- iemand die zich kan vinden in het kader (huisregels) dat ik en Mieke gecreëerd hebben, en dat ook wil respecteren
- iemand die verantwoordelijkheid kan opnemen voor zichzelf, zijn eigen gevoelens en behoeften, en constructieve, vrijblijvende voorstellen aanreikt (m.a.w: goed kan luisteren, zowel naar zichzelf als naar iemand anders)
- iemand die zich verheugt in wat er in huis (soms) gebeurt: gastentafels, therapiesessies, workshops...
- iemand die in ons project de mogelijkheid ziet om op deze bepaalde manier tegemoet te komen aan fundamentele, menselijke behoeften als: verbondenheid, plezier, groei, eenvoud...
- een soort zielsverwant dus, een lotgenoot, een reisgezel...
 
     Wat ik bied:
 
- mezelf, en ik zou beginnen blozen als ik hardop zou beweren dat ik ook over alle kwaliteiten beschik die ik hierboven beschrijf, maar ik aanvaard dat blosje zonder ironie: ik ben in ontwikkeling, zal dat altijd zijn, en heb zoals iedereen 'sterkere' en meer 'kwetsbare' momenten, m.a.w: alles wat ik hier beschrijf, leeft in mij, in meerdere of mindere mate, en ik evolueer voortdurend...
- een kader (huisregels), dat probeert de 'peilers' van ons samenwonen uit te klaren, en anderzijds een aantal afspraken vastlegt (waarvan een groot deel hun waarde al bewezen hebben, ook in moeilijke omstandigheden)
- een kamer in een relatief groot huis (met een zaal/living, en als gemeenschappelijke gedeelten: 2 badkamers, 4 toiletten, een ruime keuken, kelder, voor-en achtertuin), gelegen in Laken (in de groene buurt van het koninklijk paleis) en gemakkelijk bereikbaar (fiets/metro/bus/auto) voor de prijs van 350€ + extra kosten
- (in ontwikkeling:) workshops, niet in de eerste plaats voor bewoners, maar voor derden, maar het is uiteraard meegenomen als er ook interesse is vanuit medebewoners of dat we onderling oefeningen kunnen uitwisselen of bespreken (mogelijkheden zijn: rond ervaringsgerichte anatomie, rond poëzie en emoties, rond dans en lichaamstypes, rond geweldloze communicatie, rond de chakra's... - dit zijn in elk geval dingen die mij bezighouden: wie hiervoor interesse heeft (en niet voor de kamer) kan dat uiteraard ook laten weten - het mailadres zal ik dan toevoegen aan een aparte, persoonlijke mailinglijst
 
 
     Contacteer:
 
Word je aangesproken door wat ik hierboven vertel?
Denk je dat deze manier van samenwonen iets voor jou is?
Ben je nieuwsgierig? En wil je aftasten of er voor jou misschien een toekomst is weggelegd in Laken?
 
Neem dan - graag! - contact op met mij. Daarbij zou ik min of meer een antwoord willen op volgende vragen:
- hoe voel je je bij wat ik beschrijf en/of voorstel?
- waarom vind je jezelf een geschikte kandidaat?
- wat verwacht je zelf van samenwonen?
- wat houdt je momenteel bezig? (dit kan je werk zijn, maar ik bedoel je passies...)
- en wat verlang/voorzie je van/voor jezelf?
Alvast bedankt voor je interesse!
 
Mijn telefoon: 0497/200.777
Of per mail: fvfrui@gmail.com
 
PS: Momenteel beschik ik thuis (nog) niet over internet - er zal dus wat vertraging zitten op mijn reacties, gelieve hiermee rekening te houden. Ook per telefoon ben ik niet altijd even gemakkelijk bereikbaar, maar ik zal zo snel mogelijk reageren. Gelieve telefonisch ook altijd een - duidelijk gespeld - mailadres door te geven.
Afspraken zal ik plannen vanaf begin november, aangezien ik je uiteraard graag samen met Mieke wil ontvangen (die dan pas terug is uit vakantie).
Graag tot dan!
 
PS2: Ik sta uiteraard ook open voor soortgelijke initiatieven. Wie wil mag ook in dat geval contact met mij opnemen, en dan kunnen misschien interessante uitwisselingen tot stand komen...

  

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy