Een spiritueel-ecologisch woonproject in de Vlaamse Ardennen

Daniel de Kocker & Lut Moerman (Gent, B)

13/11/2009

 

 

 

Een Spiritueel-Ecologisch Woonproject
in de Vlaamse Ardennen

We zoeken mensen vanaf middelbare leeftijd (koppels/alleenstaanden) die geïnteresseerd zijn om samen een leefgemeenschap uit te bouwen en een bouwproject te realiseren.
Het gaat over een 6-tal rijwoningen en een aantal gemeenschappelijke ruimtes die we samen met anderen willen laten bouwen
Dit bericht is bedoeld ter kennismaking. We hopen mensen warm te kunnen maken voor dit project, dat we zorgvuldig hebben voorbereid om het zo alle kansen op slagen te geven. Geïnteresseerden kunnen een brochure met meer informatie aanvragen of contact opnemen met Daniël De Kocker en Lut Moerman.

Heb je interesse ?
Ken je mensen die interesse hebben?
Lees dan verder en stuur dit bericht door.
Bedankt.

Doelstelling
Het is ons grote verlangen ons leven samen met anderen te delen en verder samen spiritueel te ontwikkelen en te groeien in liefdevolle betrokkenheid en mildheid. Een leefgemeenschap met zijn mogelijkheden tot gemeenschappelijke activiteiten en contacten kan een ideale bron van inspiratie zijn. We wensen een groep mensen samen te brengen die elkaar willen steunen en samen willen werken/leven op een positieve manier. Zo kunnen we er in slagen de grenzen van het “ik” te verleggen naar een grotere zorg en betrokkenheid naar elkaar toe en van daar uit naar de ganse mensheid.
De keuze voor een ecologisch project is vanzelfsprekend vanuit liefde en zorg naar moeder aarde en al wat daarop leeft.
 

Het woonproject heeft een sociaal aspect, een spiritueel aspect en een ecologisch aspect
Op sociaal vlak streven we ernaar een gemeenschap te creëren waar plaats is voor samenhorigheid, contact, solidariteit en steun. De persoonlijke eigenheden, talenten en capaciteiten van alle bewoners worden er erkend en gewaardeerd en komen zo de gemeenschap maximaal ten goede.
Samenwerking is er via afspraken en contracten om alles in goede banen te leiden.
Het betreft een spirituele leefgemeenschap voor mensen die zich geïnspireerd weten door non-dualistische levensfilosofieën zoals het boeddhisme en het taoïsme. De bewoners hebben de intentie deze inspiratie te integreren in hun dagelijkse leven.
We willen er een ecologisch en holistisch project van maken waar maximaal respect en dankbaarheid nagestreefd wordt voor de natuur en de omgeving. We uiten deze appreciatie o.a. door zoveel mogelijk te kiezen voor ecologische producten en concepten.
Concreet
We kopen met de groep een grond aan, waarop we een aantal individuele rijhuizen en gemeenschappelijke ruimten laten bouwen. Het betreft een ecologische en energiezuinige nieuwbouw met eenvoudige rijwoningen bedoeld voor 1 à 3 personen per wooneenheid.
De rij met woningen bestaat uit een 3-tal woningen, een gemeenschappelijk deel en dan opnieuw een 3-tal woningen. Aan de achterkant loopt over de gehele lengte een “veranda” die de verschillende delen met elkaar verbindt.
De individuele woningen hebben ongeveer 73 m² leefruimte + een zoldertje dat dient als technische ruimte.
We scheppen een gemeenschapsruimte waar we elkaar kunnen ontmoeten. De gemeenschapsruimte is ook de plaats bij uitstek waar we ons spiritueel kunnen laten inspireren en (samen) kunnen mediteren, spirituele lessen kunnen organiseren, teksten bespreken, contempleren enzovoorts...
Kandidaat-geïnteresseerden/bewoners zijn mensen die zich achter de doelstellingen van het project kunnen stellen en achter het raamwerk zoals uitgewerkt door ons en uitééngezet in de brochure met meer uitleg. Jullie kunnen deze brochure bekomen via eenvoudige vraag. Het project is bedoeld voor bewoners vanaf middelbare leeftijd, mannen, vrouwen, koppels.
De initiatiefnemers
Daniël De Kocker en Lut Moerman zijn de initiatiefnemers en ontwerpers van dit project.
Daniël is geïnspireerd vanuit zen-macrobiotiek, antroposofie, boeddhisme, Hij is 58 jaar, weduwnaar en werkt als zelfstandig bouwkundig ingenieur.
Lut is geïnspireerd vanuit tantra, zijnsoriëntatie, vrouwenwerk (tao), boeddhisme. Zij is 51 jaar, gescheiden en werkt als maatschappelijk werkster in de ouderenzorg.

Kennismaking
De brochure met meer uitleg geeft zowel zicht op het inhoudelijke als op een prijsraming, en bevat ook een aantal plannen van de woningen.

Wens je meer informatie of wens je onze brochure met meer uitleg,
dan kan je contact met ons opnemen:
Daniël de Kocker & Lut Moerman
Abdisstraat 10
9000 Gent
09 231 25 67
daniel.dekocker@telenet.be
lut.moerman1@telenet.be

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy