Equiboost. Paarden en bewustwording

Equiboost (Vichte, B)

19/11/2009

 

 

 

Equiboost presenteert…
 
 
 
FILLY CLASS
 
 
Paarden en bewustwording zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Toch bestond er tot op heden geen enkele opleiding die doelbewust ingaat op het aspect paard én mens. Er bestaan tal van cursussen rond omgaan met paarden en er bestaan oneindig veel trainingen rond Mindfulness, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling in al zijn vormen. Met de Filly Class combineert Equiboost beiden, in een uniek concept dat inzicht brengt in het wezen ‘paard’, in uzelf en in anderen door rationele, emotionele, fysieke en spirituele elementen te koppelen aan het paard, waarbij respect voor mens én paard centraal staan.
 
Voor wie?
 
De Filly Class verwelkomt:
 
Mensen die meer inzicht willen verwerven in zichzelf: waarom doe ik wat ik doe? Hoe komt het dat ik denk zoals ik denk? Wat maakt dat ik me voel zoals ik me voel? Waar zit mijn knelpunt? Hoe kan ik dat overwinnen? Hoe kan ik sterker in mijn schoenen staan? Hoe kan ik succesvol worden in wat ik doe? Ben ik in balans? Wat drijft mij? Hoe kan ik mijn leiderschapscapaciteiten vergroten?
 
Mensen die meer inzicht willen verwerven in anderen: waarom vertonen mensen een bepaald gedrag? Hoe dien ik dit gedrag te interpreteren? Wat stuurt een bepaald gedrag? Welk gedrag is typisch voor welk type persoonlijkheid? Hoe kan ik beter communiceren? Hoe kan ik een bepaald gedrag beter inschatten? Welke persoon staat voor mij? Hoe kan ik mensen lezen?
 
Mensen die meer inzicht willen verwerven in paarden: wat heeft een paard nodig om gelukkig en gezond te zijn? Hoe kan ik mijn paard paardnatuurlijk verzorgen? Wat zeggen paarden met hun lichaamstaal? Hoe kan ik beter communiceren met paarden? Hoe kan ik veilig omgaan met paarden? Hoe kan ik paarden lezen? Hoe kan ik mijn paard bomproof maken?
 
Mensen die professioneel aan de slag willen met paarden.
 
 
  
Equiboost verwelkomt in de Filly Class mensen die bewuster willen leven, hun zelfvertrouwen willen opkrikken, hun leiderschapskwaliteiten willen vergroten, hun kennis van paarden willen uitbreiden: particulieren, bedrijfsleiders, team-, marketing-, communicatie-, sales & HR managers en andere leidinggevenden, (hobby)ruiters, paardenhouders, mensen actief in vakgebieden als (geestelijke) gezondheidszorg, coaching, therapie,  onderwijs, overheid, jeugdwerk en mensen die zich willen voorbereiden op een opleiding tot paardencoach.
 
Belevingsgerichte opleiding
 
De Filly Class is geen ‘zit-stil-en-luister-terwijl-wij-de-algemene-waarheid-verkondigen’ opleiding: in iedere opleidingsdag zitten belevingsmomenten verwerkt. Elke opleidingsdag omvat een luik ‘mens’ en een luik ‘paard’. Interactief omgaan met de docenten, de andere deelnemers en de paarden staat voorop. Zelf initiatief nemen, zelf doen en zelf beleven wordt sterk gestimuleerd. U mag zelfs tegenspreken, confronteren, en reacties uitlokken. Het ‘eindwerk’ spreekt voor zich: naast een mondelinge presentatie voor de hele groep, organiseert u een sessie Paardenknuffelen en Just 4 Fun, waarbij u de opgedane kennis en ervaring rond veilig, respectvol en constructief omgaan met mens en paard zélf in de praktijk omzet.
   
 
Programma
 
De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 18.00 uur.
 
 
6 februari 2010
• kennismaking met de groep
• kennismaking met de paarden
• psychologie van het paard
• paardnatuurlijk gedrag
• veilig omgaan met paard en mens
• toelichting bij de uit te voeren opdrachten
 
13 februari 2010
• enneagram: inleiding en situering
• 9 enneagramtypes
• observatie van paarden
• lichaamstaal van paarden
 
28 februari 2010
• non-verbale communicatie bij mensen
• observatie van mensen
• paardenverzorging en -stalling
• paardengeneeskunde door gastdocent Dr. Paul Hanssens
 
6 maart 2010
• Law of Attraction: inleiding
• Law of Attraction: interpretatie stellingen
• observatie van paarden: hoe reageren mensen op paarden en hoe reageren paarden op mensen aandachtspunten
 
20 maart 2010
• meditatie-, ademhalings- en relaxatietechnieken door gastdocente Liesbeth Michiels
• grounding-oefeningen door gastdocente Liesbeth Michiels
• initiatie paardenknuffelen
 
28 maart 2010
• enneagrambepaling: theorie
• enneagrambepaling van deelnemers
• Natural Horsemanship schriktraining Hoe maak ik mijn paard bomproofdoor gastdocente Karine Vandenborre
 
10 april 2010
• bewustwording & mindfulness
• Just 4 Fun – spelend leren met paarden
 
18 april 2010
• individuele presentatie voor de groep
• paardencoaching – ben jij in balans?
 
2 mei 2010
• enneagrambepaling door deelnemers
• evaluatie en test
• voorbereiding en begeleiding eindproef
 
16 mei 2010
• eindproef paardenknuffelen
• eindproef Just 4 Fun
   

 
De Filly Class heeft plaats in Kerstenburg te Dentergem (www.kerstenburg.be).
   
Hou er rekening mee dat u ook enkele opdrachten meekrijgt om thuis uit te voeren.
Voorzie hiervoor bijkomend 15 à 20 uur tijd.
 
Wat levert de Filly Class u op?
 
U kan de Filly Class eigenlijk een beetje vergelijken met een Wellness behandeling voor uw geest, aangevuld met een opleiding Natuurlijk Omgaan met paarden.
 
 
Concreet vertaalt de Filly Class zich naar:
 
1)    Meer inzicht in uzelf en in anderen zorgt blijvend voor een verhoogd zelfvertrouwen, grenzen kunnen stellen, beter interpreteren en communiceren, hogere graad van leiderschap, sterkere focus, meer doelgerichtheid, minder stress en gepieker, groter zelfbewustzijn, steviger rol binnen een groep / team / organisatie: u zal u m.a.w. beter in uw vel voelen én beter presteren op het werk
2)    Meer inzicht in het wezen paard- altijd een verrijking, ongeacht of u nadien wel of niet met paarden aan de slag gaat
3)    Kennismaking met mensen met gelijklopende interesses, netwerking
4)    Een certificaat, dat – naargelang uw resultaten – volgende zaken aangeeft:
 
-         Basiskennis natuurlijk omgaan met paarden
-         Basiskennis enneagram
-         Kan op zelfstandige basis Paardenknuffelen organiseren met oog voor veiligheid van paard én mens
-         Kan op zelfstandige basis Just 4 Fun organiseren met oog voor veiligheid van paard én mens
 
 
Het certificaat werkt per onderdeel op basis van een A, B, C of D score (A= uitstekend, B= goed, C= voldoende, D= onvoldoende)*.
 
 
Deelnemers die overal een A of B score op halen, kunnen indien zij dit   wensen doorstromen naar de Seabiscuit Class. In de Seabiscuit Class worden deelnemers opgeleid tot paardencoach.
   
    
 
* Equiboost hecht eraan te vermelden dat het certificaat, net zoals alle andere certificaten, attesten of getuigschriften die in de coachingswereld afgeleverd worden, geen officieel erkend diploma is. Het betreft een certificaat uitgereikt door Equiboost. Vakgebieden zoals coaching, bewustwording, mindfulness, e.d. zijn in België nog steeds niet als officieel beroep door de overheid erkend. Evenmin bestaat er een afgebakend juridisch kader, waardoor van enige rechtsgeldige erkenning per definitie geen sprake kan zijn.
 
Wat kost de Filly Class?
 
De deelnameprijs bedraagt 2.250 euro per persoon, exclusief BTW.
 
Mensen die slechts een deel van het programma wensen te volgen, kunnen per lesdag inschrijven of voor meerdere lesdagen inschrijven. Deelname voor 1 lesdag bedraagt 350 euro, exclusief BTW. Wie inschrijft per lesdag, kan niet deelnemen aan de proef en ontvangt geen certificaat.
 
 
 
Inbegrepen
 
-         Cursusmateriaal
-         Bijdrage voor gastdocenten
-         Gebruik van de paarden
-         Gebruik van het materiaal
-         Verzekering
-         Dranken
 
Lunch is niet inbegrepen in de deelnameprijs.
   
Deelnemers die dit wensen, kunnen hun eigen paard meebrengen. Een individuele paddock is voorzien.
   
 
Hoe inschrijven?
 
Inschrijven kan door een mail te sturen aan: anke@equiboost.com.
 
U bent pas definitief ingeschreven als het inschrijvingsgeld betaald is.
Na betaling ontvangt u een factuur.
 
De Filly Class wordt bevestigd na inschrijving van minstens 4 deelnemers. Er worden maximum 10 deelnemers per lesdag toegelaten.
 
De inschrijvingen worden afgesloten op 22 januari 2010.
   

Equiboost
Anke Santens
 
+32 (0)487 84 24 11
 
   

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy