Opleiding StressCoaching

de Reliantie (Wevelgem, B)

24/12/2009

 

 
 
 
 
OPLEIDING
 
STRESS
 
COACHING
  
 
REGIO’S GENT ANTWERPEN KORTRIJK
 
STRESS EEN SLUIPEND GEVAAR
Stress wordt veelal genegeerd, gerelativeerd, doodgezwegen of weggelachen.
75 % van de bevolking zou er onder lijden en velen grijpen naar kalmeer- en slaapmiddelen.
Stress lijkt een verzamelnaam voor een aantal spanningsproblemen en andere stoornissen. Stress ontstaat wanneer er een bepaalde Overdruk is
in het centraal zenuwstelsel en deze een Overbelasting gaat vormen voor het organisme.
Hersenonderzoeken bewezen dat de mens niet gemaakt is om voortdurend onder druk te staan gezien er te veel stresshormonen loskomen
en deze een schadelijke invloed hebben op de gezondheid.
Maar Persoonlijkheids-factoren spelen ook een méér dan belangrijke rol in het feit of iemand onder stress geraakt of niet.
Zo creëren, snelheid, complex geworden menselijke relaties, consumptiedrang, werkdruk en jachtig leven een sfeer die niet past bij onze Natuur.
Zoals depressie een stemmings-symptoom is, is stress een energieziekte.
 
STRESS COACHING
Naast vele middelen en technieken die er zijn als hulp bij stress, blijkt persoonlijke begeleiding door een Coach nog altijd de meest efficiënte.
Een Stress Coach is geen therapeut maar kan wel herkennen wat iemand op een welbepaald moment nodig heeft en wat vooral niet!!!
Een bekwame Stress Coach is in staat om belastende effecten te herkennen en aan te pakken, verborgen stresssignalen op te sporen, potentiële gevaren te identificeren, preventief te ondersteunen, aan directe begeleiding te doen bij acute stess situaties, een passende communicatie te voeren
en kan, indien nodig, doorverwijzen voor therapeutische of medische ondersteuning.
 
ERKENDE OPLEIDING TOT STRESS COACH IN 9 LESDAGEN
Deze is gericht naar al wie op de één of andere manier actief is binnen scholen, bedrijven, ziekenhuizen of andere organisaties
- zoals leraren, opvoeders, therapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers of andere verantwoordelijken -
Evengoed voor wie actief is binnen een praktijk in hulpverlening zoals kinesisten, osteopaten, psychotherapeuten enz.
Iedereen die zich geroepen voelt om anderen te ondersteunen binnen diverse stresssituaties kan deelnemen.
Er wordt gebruik gemaakt van Braincentering, Focussing, Stillpoint dynamiek, EMF (Electro Magnetical Field) Balancing®, meditatieve relaxatie, Inner Tuning®, Swara Yoga technieken, diverse vormen van Ademwerk, Breath of Life Centering, Stillnesspotentieel, Resourcing,
Unwinding methode, Metacommunicatie, Chakra Harmonisering, Sensory Awareness, Field Balancing, e.a.
De opleiding is het resultaat van jaren ervaring binnen de zelfstandige praktijk van de trainers, samen met intense studie rond
het stressfenomeen en efficiënte resultaten in zowel StressCoaching als Stressgerelateerde Therapie.
 
LOCATIES
Kuurhuis Waasmunster - tussen Gent en Antwerpen
voor de opleiding op 9 zaterdagen in 2010: 23 jan-6 feb-6 mrt-24 apr-5 juni-28 aug-11 sep-16 okt-20 nov
Reliantie Instituut Wevelgem - bij Kortrijk
voor de opleiding op 9 maandagen in 2010: 25 jan-8 feb-15 mrt-26 apr-7 juni-30 aug-13 sep-18 okt-22 nov
 
INSCHRIJVINGEN SLUITEN AF OP 10 JAN 2010
 
 
De opleiding geeft toegang tot diverse beroepsverenigingen en is erkend door IHF en ICSA.
 
 
info en inschrijving
tel 056/41 03 10   info@reliantie.org
 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy