De zes werelden van het cyclisch bestaan

School voor Psychospiritueel Werk (Gent, B)

07/02/2010

 

 

 

 

 

SCHOOL VOOR PSYCHO-SPIRITUEEL WERK

  

De zes werelden van het cyclisch bestaan

De zes staten van gevangenschap en vrijheid

De Tibetaanse boeddhisten spreken over de zes bardo’s. Meestal worden de bardo’s geassocieerd met het leven na de dood of met een bepaalde mystieke ervaring. Je kunt echter een bardo ook zien als een mogelijke piekervaring die elk moment aanwezig is. Een bardo is een niemandsland, een hiaat of een kloof en het is een inherent deel van het dagelijkse leven. Het huidige moment bijvoorbeeld is de overgang tussen het verleden en de toekomst.
Een bardo is een moment van onzekerheid tussen klaarte en verwarring, het einde van de ene ervaring is de geboorte van een nieuwe ervaring en de verbinding tussen deze twee. Onze huidige ervaring is een bardo en dit bardo geeft voortdurend aan waar je bent en wat er leeft in jezelf. Onze huidige ervaring wordt voortdurend gekleurd door een psychologische staat.

In de workshop gebruiken we het beeld van het levenswiel en de 6 psychologische staten of stijlen van gevangenschap of werelden van cyclisch bestaan die hierin aanwezig zijn. Deze zes psychologische werelden drukken zich uit in onze emoties en gedachten van het moment en vormen de basis van onze waanzin of onze neurotische geest. Elk moment kunnen we gadeslaan hoe een van deze psychologische werelden aanwezig is in onze ervaring.
De zes stijlen zijn zes manieren waarop we de gevangenen zijn van onze gekende patronen maar elk van deze stijlen is ook een deur die ons in staat stelt om wakker te worden uit deze verwarring en vrij te worden en opnieuw deel te hebben aan de vrijheid die ons geboorterecht is.
Elke psychologische wereld hangt samen met een bepaalde emotie. De helle wereld hangt samen met agressie, de hongerige geesten wereld hangt samen met hebzucht en gemis, de dierenwereld met onwetendheid, de mensenwereld met passie en verlangen, de jaloerse godenwereld met afgunst en de hang naar afleiding en de godenwereld met trots en extase.

In deze workshop gaan we na hoe we deze zes werelden kunnen opmerken in onszelf, de ander en de wereld rondom ons. We beginnen om vertrouwd te worden met elke wereld zodat we ze niet langer hoeven te vrezen maar kunnen zien als mogelijkheden om ruimer, vrijer en wakkerder te worden.

De workshop reikt enerzijds een theoretisch kader aan dat je helpt elke wereld duidelijk te begijpen en te herkennen en anderzijds helpen de ervaringsoefeningen je om elke wereld diepgaand te verkennen in jezelf en de ander.
 
Voor wie is deze workshop bedoeld: Op de eerste plaats van iedereen die zichzelf en zijn diep innerlijk functioneren graag onderzoekt, zijn eigen toolbox wil verrijken om vrijer en authentieker in het leven te staan. Daarnaast is de workshop gericht op coaches, counselers, therapeuten die op zoek zijn naar nieuwe en andere mogelijkheden om de psychologische werelden van hun cliënten in kaart te brengen en op die manier meer begrip krijgt voor de werkelijkheid van diegene waarmee men werkt. Daarnaast reikt de workshop een aantal inzichten en vaardigheden aan om deze 6 werelden te transformeren bij jezelf en bij de ander.

Douwe Nutterts: Sinds 1985 psychotherapeut en coach, bekwaamde zich in tal van humanistische therapievormen (zie zijn website). Hierin miste hij echter de spiritualiteit. Spirituele antwoorden vond hij in de inzichten en de meditatieve praktijk van het Boeddhisme, Soefisme, Zijnsgeoriënteerde en Essentiegeoriënteerde richtingen en in de transpersoonlijke psychologie van vb Ken Wilber.
Douwe kent de kunst en de kunde van het vertalen, toegankelijk en ervaarbaar maken van de soms abstracte theorieën en modellen uit diverse spirituele stromingen.

Datum: 27 - 28 februari 2010, van 10 tot 17.30 uur uur, er is een middagpauze van anderhalf uur voorzien, je mag je picknick meebrengen of in de stad gaan eten.
Deuren open 9.30 uur.

Plaats: V.C.O.K., Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent.

Prijs: € 135 per persoon te betalen op rekeningnummer 448-0008181-34


Organisatie: School voor Psycho-Spiritueel Werk. www.psychospiritueelwerk.com

Info:  dnutterts@skynet.be

De zes werelden van het cyclisch bestaan

Ontdek de zes boeddhistische bestaanswerelden in jezelf
en leer ze transformeren.

Unieke workshop voor wie zich wil verdiepen in zowel aspecten van
Tibetaans boeddhisme, zichzelf
en wegen van innerlijke vrijheid.

27 - 28 februari 2010 te Gent.

Door Douwe Nutterts

www.psychospiritueelwerk.com

 


Training in Psychospiritueel werk

ORIËNTATIEJAAR

Programma 2010-2011
Start donderdagavond 16 september 2010

Sommige mensen ervaren in de loop van hun leven een steeds sterkere levensvreugde en groeien in kracht om hun lijden te verzachten, terwijl anderen steeds meer in de greep van levensangst geraken en ten onder gaan aan datzelfde lijden.
Terwijl de ene mens milder en wijzer wordt in de loop van zijn leven, wordt de andere juist hardvochtiger en raakt meer verblind.
Hoe komt het dat twee uiteenlopende ontwikkelingen zich kunnen voordoen onder gelijksoortige levensomstandigheden en hoe kunnen we die ontwikkeling beïnvloeden?

School voor Psychospiritueel werk
De school reikt een pad aan van zelfontwikkeling door verschillende inzichten aan elkaar te knopen: van westerse dieptepsychologie tot oosterse meditatie-technieken.  Het kenmerkende van het psychospirituele werk is dat we de mens en zijn ontwikkeling als een ontvouwing van de Essentie of de Ware Natuur zien. Het werk is zowel meditatief en spiritueel van aard alsook praktisch en concreet. We werken veel met open zelfonderzoek. Open betekent dat we onderkennen en herkennen wat er gaande is in onze geest, gevoelens en lichaam. Zelfonderzoek betekent dat we zowel onze psychologische structuren onderkennen alsook de verborgen bloei van onze eigen Essentiele natuur.

De mens draagt een heel scala aan kwaliteiten in zich, van liefdevolle vriendelijkheid tot intelligentie, van moed tot mededogen, van standvastigheid tot fundamentele vrede en tevredenheid. Helaas zijn we het contact met deze kwaliteiten vaak gedeeltelijk verloren. Psychologische kwesties en oude trauma’s blokkeren onze toegang tot deze kwaliteiten. We kunnen echter op onderzoek gaan in onze ervaring op een directe en ervaringsgerichte manier. Dat doen we door gevoelig te worden voor wat er allemaal in ons gebeurt en leeft, en onze ervaring open en nieuwsgierig tegemoet te treden, dus zonder daar vanuit onze aangeleerde reflexen op te reageren. Onze benadering  onderscheidt zich door een nieuwsgierige, onderzoekende houding.
Hierdoor begint het patroon van onze persoonlijkheid en de kwaliteiten die daaraan ten grondslag liggen zich langzaam maar zeker te ontvouwen. Het zijn als juwelen van verborgen bloei die we herbergen, verborgen onder een laag modder. In feite worden we ontdekkingsreizigers in ons innerlijk universum, goudzoekers in onze eigen ziel…   
We worden vrijer, bewuster en meer betrokken indien we een specifieke inbreng hebben vanuit onze Essentie en onze Diepte in de samenleving.  Dit betekent het spirituele toepassen in het dagelijks leven en het dagelijks leven als leerschool in spiritualiteit erkennen.
De opleiding  in Psychospiritueel werk is bedoeld voor mensen die er naar verlangen te leven en te werken vanuit innerlijke kwaliteiten. In ons opleidingsinstituut kiezen we bewust voor kleinschaligheid en de focus ligt op kwaliteit en niet zozeer op kwantiteit.
Het Psychospiritueel werk wordt onderwezen door een combinatie van theoretische lezingen, experiëntiele oefeningen, meditatie en groepswerk.
Meditatie zien we in ons werk als vrede sluiten met jezelf. Meditatie is een oude techniek die verbazingwekkend toepasbaar en gepast is in onze hedendaagse samenleving.

Voor wie is deze training bedoeld?
Op de eerste plaats voor iedereen die zichzelf en zijn diep innerlijk functioneren graag onderzoekt. Het hoofdaccent van de training is om je te oriënteren op het realiseren van de Essentiele kwaliteiten en deze tot bloei te brengen in relatie met de omgeving. Het leven, spiritualiteit en psychotherapie gaan allen over hoe we zo volledig mogelijk mens kunnen zijn, niet over hoe we onszelf kunnen veranderen in iets wat we niet zijn.  Dit betekent dat je leert om directer met je eigen ervaring om te gaan  op een onmiddellijke, directe en volledige manier.
De klemtoon ligt op het exploreren van het terrein van je eigen leven met een open geest. Vragen zijn veel belangrijker dan antwoorden en het niet weten en de openheid om te ontdekken zijn ons kompas.
Daarnaast is de training  gericht op coaches, counselers, therapeuten die op zoek zijn naar nieuwe en andere mogelijkheden om met hun eigen proces en dat van hun cliënten te leren werken. Het werk dat in de opleiding gedaan wordt hoeft echter niet persé in een werkcontext omgezet te worden.

Trainer 
Douwe Nutterts (1958) heeft vele jaren de wisselwerking tussen psychotherapie en de transpersoonlijke benadering bestudeerd. Hij is de ontwikkelaar van een psychospirituele benadering die oost en west met elkaar verenigt. Hij is opgeleid in een aantal psychotherapeutische benaderingen die vertrekken vanuit de humanistische psychologie. Hij is tevens een gepassioneerd zoeker in aan aantal meditatieve en spirituele tradities en hij heeft veel aandacht voor de verschillende  boeddhistische scholen en de ZIJNS-georienteerde stromingen. Hij is gepassioneerd door het werk Essentie werk van Almaas en Faisal Muquaddam.

‘Ik hou van verkennen en leren kennen. Ik hou van verwondering, ontroering en onder de indruk zijn. Ik ben een zoeker maar ook een vinder. Ik ben gepassioneerd door mijn eigen proces en de processen van anderen. Het is een grote eer en een groot genoegen om samen met anderen om weg te zijn. Ik zoek niet naar oplossingen voor je, ik geloof dat iedereen zijn eigen oplossing heeft. Ik wil echter samen met jou zitten om diep te luisteren naar wat er leeft in jou.’

Datum
De training heeft plaats op donderdagavonden van 19.40 tot 22.30 uur. De training start op 16 september 2010 en loopt tot 30 juni 2011.

Plaats

V.C.O.K., Raas van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

Prijs
 ongeveer 1100 euro. ( De betaling geschiedt in drie schijven)

Organisatie
School voor Psycho-Spiritueel werk en Instituut voor Menselijke Ontwikkeling(opgericht in 1985)
Website: 
www.psychospiritueelwerk.com

Om je kandidaat te stellen voor de opleiding is een intakegesprek vereist, een schriftelijke motivatie en een beknopte levensgeschiedenis.
Je kunt hiervoor contact opnemen met Douwe
 Nutterts (dnutterts@skynet.be).

Douwe Nutterts

 www.psychospiritueelwerk.com

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy