Opleiding Transactionele Analyse

CIRKELS (Hoegaarden, B)

10/05/2010

 

 

 

Instituut voor Transactionele Analyse

OPLEIDING TRANSACTIONELE ANALYSE

 

Vanaf nu kan je je inschrijven voor de derde groep die aan de driejarige opleiding Transactionele Analyse begint (januari 2011).

De opleiding beoogt het effectief begeleiden van veranderingsprocessen in jezelf, de ander en je organisatie.

Deze opleiding wordt georganiseerd door Cirkels.

Voorafgaand aan de opleiding willen we graag met elke deelnemer een (gratis en vrijblijvend)intake/kennismakingsgesprek. Vanaf nu kan je daarvoor een afspraak maken (linda.hoeben@scarlet.be).

Cirkels is het Vlaams opleidingsinstituut voor Transactionele Analyse (TA). Cirkels is opgericht in 2008 en wil de theorie en praktijk van Transactionele Analyse in Vlaanderen doorgeven via opleidingen, workshops en persoonlijke begeleidingsvormen.
De driejarige TA-opleiding van Cirkels is erkend door EATA, de Europese koepel voor Transactionele Analyse. 

Transactionele Analyse biedt een kader dat inzicht geeft in hoe een mens zich ontwikkelt en structureert. Dit kader verschaft dus zowel inzichten in wat er gebeurt in een mens, als in wat er speelt of plaats vindt tussen mensen, in groepen en in organisaties. Er is dus een individuele, relationele en organisationele dimensie. De Transactionele Analyse is vanwege de helderheid van de concepten en de krachtige basisfilosofie zeer bruikbaar in het teweegbrengen en begeleiden van veranderingsprocessen op deze verschillende niveau’s.
De opleiders van Cirkels vinden het belangrijk dat er in de huidige tijdsgeest heel zorgvuldig en bekwaam met mensen wordt gewerkt.
Daaronder verstaan we dat mensen de kans, de mogelijkheid en de gelegenheid krijgen en nemen om zich te ont-wikkelen.
Competent begeleiden zien wij als het faciliteren en ondersteunen van mensen in hun persoonlijke en professionele groei, op basis van het doel dat zij zichzelf stellen, waarbij de begeleider zijn/haar deskundigheid, kracht en permissie inzet om de cliënt, groep of cursist tot eigen kracht, inzicht en deskundigheid te laten geraken. Daarbij overigens zonder dat er geproblematiseerd wordt.
Dat vraagt dus in alle sectoren waar het begeleiden van mensen een plek inneemt, bewustzijn en deskundigheid van de professionele begeleider.

Wij richten ons binnen de opleiding op 4 doelgroepen:
1.       Personen die anderen begeleiden in veranderingsprocessen in een psychotherapeutische context.
2.       Personen die werken met anderen in veranderingsprocessen via loopbaanbegeleiding, coaching, counseling, maatschappelijk werk enz.,
3.       Personen die werken met mensen in organisaties, bijvoorbeeld leidinggevenden, teams, managers, teamleiders, zorgbieders, personeels- en arbeidsdeskundigen of anderen belangstellenden.
4.       Personen die werken in het onderwijs of met kinderen en jongeren.
Het eerste jaar van de opleiding zal iedereen het zelfde programma doorlopen. Uiteraard zal daarin enige ruimte zijn voor vragen vanuit de diverse werkvelden. Vanaf het tweede jaar zal er uitgebreider ingegaan worden op de specifieke vragen vanuit de diverse werkvelden.
De opleiding is binnen de internationale TA-vereniging een erkende opleiding.
Het is een opleiding met Beroeps Toegevoegde Waarde. Iemand die zich wil bekwamen in TA, heeft reeds een andere basisopleiding achter de rug en wil in zijn/haar werk gebruik maken van TA.
In die zin voegt het een waardevol perspectief toe aan de bestaande analyse instrumenten van de professional.
   
Welk profiel zoeken we?
   
Professioneel: de deelnemers zijn professioneel reeds actief op een terrein waarin ze de TA kunnen gebruiken, in die zin is het een opleiding met Beroeps Toegevoegde Waarde. De deelnemers hebben dus reeds een basisopleiding gevolgd in het domein waarvoor zij de opleiding volgen (onderwijs, counseling, organisatiemanagement of psychotherapie) of willen zich gedurende de komende periode omscholen en op een ander vakgebied richten.
   
Op persoonlijk vlak: de deelnemers zijn bereid en in staat tot zelfreflectie.
   
Deze opleiding kan wellicht veel teweeg brengen in het innerlijke leven van elke deelnemer, maar mag tegelijk niet worden gezien als therapie. Het opleidingsaspect zal steeds voorrang hebben op het therapeutisch aspect en elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opstarten van een therapeutisch traject indien bijkomende begeleiding nodig is voor het verwerken van de nieuwe inzichten. Het is zelfs aan te raden dat deelnemers reeds een therapeutisch traject hebben doorlopen of dit parallel met de opleiding opstarten. Dit faciliteert de persoonlijke verwerking van de theorie. Het doorlopen van dit persoonlijke traject is immers onontbeerlijk om ook professioneel te groeien.
 
Kostprijs: de opleiding kost 2850 euro per jaar.
Belangrijk is om te weten dat we erkend zijn als  KMO-portefeuille-dienstverlener.
In praktijk wil dit zeggen dat, indien je aan de voorwaarden voldoet, de Vlaamse Overheid de helft van jouw inschrijvingsgeld betaalt.
Bij de Vlaamse Overheid wordt dan een portefeuille voor je geopend. Je stort in die portefeuille de helft van het inschrijvingsgeld (1425 euro).
De Vlaamse Overheid stort datzelfde bedrag in die portefeuille.
Daarna geef je aan de Overheid de toestemming om het hele bedrag (2850 euro) vanuit jouw persoonlijke KMO-portefeuille aan ons door te storten.
In praktijk komt het er dus op neer dat jij zelf maar de helft betaalt.
 
Locatie:
De opleiding zal plaatsvinden in ‘De Lichtbron’ in Wijnegem.
De data staan op onze website www.cirkels.be.

Cirkels vzw - www.cirkels.be

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy