De pure gnosis

Rudolph Berger (Arendonk, B)

15/06/2010

 

 
 
   
   
   
   
CURSUS DE PURE GNOSIS
   
In de laatste week van augustus vanaf zaterdagmiddag 14 augustus tot zondagmiddag 22 augustus 2010 zal onze cursus “De Pure Gnosis” voor de 4de maal gaan plaatsvinden.
De Gnosis is de oude Wijsheid, ook wel bekend als de Verlossingsleer. Het beschrijft de Weg naar Meesterschap/Verlichting, maar nu verpakt in een modern jasje. Het is een verkorte vorm van de geïnspireerde Wijsheid die in alle oude Mysteriescholen op aarde werd onderwezen. Het is de basis geweest voor de Transformatie en Wijsheid van alle Grote geheiligde Individuen die op Aarde hebben rondgelopen.
De cursus is een reis in Weten, Ervaringen en openbaringen. Het gaat daarom veel verder en dieper dan welke andere cursus op spirituele grondslag dan ook. Het is bedoeld voor diegenen die zoeken naar de hoogste Wijsheid en naar hun Oorspronkelijke verbond met de Bron des levens. Het is bedoeld voor de wereld Dienaren. Deze Kennis is niet alleen schriftelijk, maar is ook een energie die de mens kan opstuwen in het Licht als hij dat wenst. Deze energie is Gnosis, de energie die de mens volledig kan doen Ontwaken.
Het is tijd om kennis te nemen van deze Wijsheid en om de daarmee samenhangende goddelijke impulsen te ontvangen die ons naar de Verrijking van het ware Leven brengt.
   
Cursusduur: De hele cursus duurt totaal 7 dagen: aanvang zaterdagmiddag 14 augustus bij aankomst en eindigt op zondagmiddag 22 augustus bij vertrek: 5 dagen ongedwongen onderricht in de essenties en Principes van de oude Mysterie wijsheid via diapresentaties, een vrije dag als pauze/bezinning, en voorts twee halve dagen voor twee bijzondere ervaringsgewijze workshops die veel innerlijk inzicht en openbaringen zullen opleveren.
Tijdens deze workshops maak je zowel kennis met je eigen Ware ZELF, jouw goddelijke geestvonk, die Lichtbron, ofwel Pymander, die in je hart huist; en voorts leer je jezelf diep kennen door de innerlijke barrières te onderscheiden die jou zouden belemmeren de Mysterieweg te gaan.
   
Cursusinhoud: De cursus reikt de grote Principes van de Gnosis aan; en belicht het de verschillende wezensaspecten en aspecten van ons leven in onze wereld, beschouwd vanuit een Gnostisch perspectief.
Het toont aan wie en wat de mens oorspronkelijk is, en wat hij thans geworden is terwijl hij op aarde ronddoolt gedurende vele incarnaties; het geeft voorts aan waar de mens nu is beland en waar hij oorspronkelijk vandaan komt; het laat ook zien hoe de Ware Mens in wezen is gevangen in zijn stoffelijke en emotionele banden met de maatschappij, en in zijn stoffelijke intellectueel denken.
Het biedt verder uitzicht op de definitieve Ziels Bestemming van de mens, en wat het is waar hij zich van zal gaan bevrijden; het laat hem/haar de onuitsprekelijke en oorspronkelijke Goddelijke Lichtkracht van de Gnosis voelen die ons tegemoet komt bij het zetten van de eerste schreden op het Pad van Terugkeer naar de eerste 3 grote Inwijdingen, dat wat de speciale Relatie van de mens met de Kosmos vormt. Tenslotte zullen we ook aandacht besteden aan deze speciale tijd waarin zoveel gaat veranderen om ons heen. Alles leidt naar de juiste richting en Heling van de mens.
   
Een greep uit de onderwerpen:
Tijd versus Eeuwigheid, Wie en wat is nu de mens, Wat is nu Religie en welke zijn de risico’s van religie, De spirituele Relatie tussen man en vrouw en hun Ware Relatie met de Kosmos, welke Inwijdingen zijn er, Karma en de Wet van oorzaak en gevolg, de Spirituele betekenis van geld en bezittingen, De oorzaken van de financiële crisis en de betekenis ervan, Gnosis als bevrijdende Kracht, etc., etc...
   
Cursuskosten: De cursuskosten voor de volle week cursus inclusief workshops en inclusief middagmaaltijd/drankjes/thee/koffie bedragen 450 euro pp. Alle maaltijden zijn ecologisch en vegetarisch. Logieskosten is apart. Voor onderdak kunnen wij bemiddelen naar wat het budget toelaat. Het varieert van een camping tot goedkope logies bij een privéfamilie of in een eenvoudig hotel.
   
Aanmelding en informatie bij Rudolph Berger: rudolfbg@gmail.com. Hij is ook de cursusleider.
   
Minimale deelname is 8 personen. Maximum is 15 personen.
   
Locatie: Enschede in Nederland.
   
Verdere informatie op onze website www.hetgoddelijkplan.nl.
 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy