Basisopleiding Ervaringsgericht sjamanisme 2010-2011

Belgische school voor sjamanisme (Rotselaar, B)

17/06/2010

 

   

 

 
Basisopleiding
Ervaringsgericht sjamanisme
2010-2011
 
 
 
Deze opleiding is ingedeeld in twee keer acht weekends waarin we de fundamenten krijgen aangeleerd van het core-sjamanisme, dieper ingaan op sjamanistische riten en ceremonies die ons helpen om toe te treden tot de wereld van de spirits en via een open en aandachtige geest ook ruimte geven aan onze persoonlijke groei. Wij beschouwen deze opleiding als een reis of een queeste naar dat wat altijd in ons zat en nu naar buiten wil treden. Uiteindelijk leren we kennis te maken met onze eigen persoonlijke gidsen en hoe die ons via een aantal sjamaanse technieken kunnen helpen om onszelf en anderen te healen. We ontdekken ons aangeboren intuïtieve vermogen en wijsheid om die dan op een sjamaanse manier toe te passen. In die zin kan de opleiding vooral nuttig zijn voor mensen die al als healer of coach werken of die zich daar graag in willen bekwamen.
 
Wat kan een opleiding sjamanisme ons bijbrengen? In eerste instantie boren we een energieveld aan waar we ons voordien niet van bewust waren maar dat wel mee ons welzijn bepaalt. Door meer inzicht te krijgen in dat onbewuste collectieve veld en hoe we daarmee verbonden zijn, krijgen we meer vat op ons leven. Dat op zich geeft ons al extra energie. Als we daar dan ook nog doelbewust mee aan de slag gaan, kunnen we nieuwe en tot dan toe ongekende lagen van onszelf ont-dekken. We bevrijden als het ware een deel van onszelf dat tot dan toe in de duisternis was gebleven. Dat heeft voor iedereen een ander effect.
 
Een volledige opleiding duurt twee jaar van telkens acht weekends (één weekend per maand). Het eerste jaar is vooral gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, in het tweede jaar wordt aangeleerd hoe men anderen kan behandelen. Het tweede jaar wordt afgesloten met een Vision Quest van één week in het buitenland.
 
De opleiding omvat drie delen:
 
1. Het core-sjamanisme
 
Hierbij leren en doorleven we de belangrijkste methoden van het hedendaagse Westerse sjamanisme zoals ontwikkeld door Michael Harner. We leren toe te treden tot de beneden-, midden- en bovenwereld, maken kennis met onze krachtdier(en) en hogere gidsen. Het gaat voornamelijk om volgende drie methoden:
    • Trance-reizen. De trance of hypnose stelt ons in staat te communiceren met krachtdieren en -bomen (natuurgeesten), spirituele gidsen, voorouders, archetypen, goden, godinnen en andere “onzichtbare” krachten.
    • Extraction is een sjamanistische methode om energie­verschuivingen teweeg te brengen.
    • Soul-Retrieval is een intensieve ceremonie waar verduisterde of verloren delen van de persoonlijkheid of ziel worden herwonnen en gereïntegreerd in het huidige leven. 
2. Sjamanistische riten en ceremonies
 
Via krachtige rituelen en ceremonies zoals het zuiveringsritueel, de medicijnwandeling en de zweethut brengen we onze vooral rationele geest tot rust en maken we ons open voor het intuïtieve deel van onszelf. Dat staat namelijk in contact met de natuur en heeft aanleg voor bovennatuurlijke ervaringen. Deze riten helpen ons om poorten te openen die toegang verschaffen tot de wereld van de spirits.
 
3. Persoonlijke groei
 
Tijdens de oefeningen in core-sjamanisme en bepaalde riten, zullen er automatisch persoonlijke levensproblemen aan bod komen. Daarmee gaan we aan de slag via sjamanistische methoden, maar ook via familieopstellingen en vooral een onverdeelde aandacht (mindfulness). Deze opleiding dient uiteindelijk zowel ter ondersteuning van onze persoonlijke groei als om anderen te helpen met hun levensvragen en -problemen. Door aandacht te geven aan onze eigen en andermans groeielementen, kunnen die zich ontplooien en zetten we een stap verder op onze levensreis.
 
Praktisch
 
Aanvraag
 
Indien je geïnteresseerd bent om deze opleiding te volgen, contacteer dan Mark Anthierens op 0496/280.070 of mark@bsvs.be. We willen graag elke kandidaat voor de opleiding op voorhand ontmoeten tijdens een individueel gesprek waarin we nader kennis willen maken en hun motovatie willen bespreken.
 
Wanneer?
 
Dit zijn de data voor het eerste jaar:
Zaterdag 2 & zondag 3 oktober 2010
Zaterdag 6 & zondag 7 november 2010
Zaterdag 18 & zondag 19 december 2010
Zaterdag 19 & zondag 20 februari 2011
Zaterdag 19 & zondag 20 maart 2011
Zaterdag 16 & zondag 17 april 2011
Zaterdag 14 & zondag 15 mei 2011
Zaterdag 18 & zondag 19 juni 2011
 
Waar?
 
Naargelang het aantal deelnemers zijn er twee adressen mogelijk:
 
Het centrum van Dr. Van Eeckhout, Blakstraat 51, 3020 Herent.
Of
Open Huis Quelle 13, Kwellenbergstraat 13, Rotselaar.
 
Prijs
 
1.600 euro voor één jaar met mogelijkheden tot gespreide betaling. De inschrijving is pas definitief bij betaling van een voorschot van 400 euro voor 20 september 2010.
 
Voor de Vision Quest vragen we een bijkomende bijdrage van 500 euro. Dat is transport, verblijf en maaltijden niet inbegrepen waarvoor er telkens naar de goedkoopste formules wordt gezocht.
 
Betalen op rekening nr. 979-2242528-87 op naam van Mark Anthierens met vermelding “opleiding sjamanisme”. Graag ook Mark Anthierens via mail of telefoon verwittigen wanneer de betaling is uitgevoerd en de reservatie te bevestigen.
 
Docenten
 
Jan Dewitte, Diane Vrancken, Mark Anthierens en gastdocenten.
 
Informatie
 
Op woensdag 8 september 2010 is er een informatie-avond van 19 tot 20 uur in het centrum van Dr. Van Eeckhout, Blakstraat 53, 3020 Herent
Voor alle verdere informatie en reservaties, contacteer Mark Anthierens op 0496/280.070 of mark@bsvs.be. Meer informatie over onze visie en aanpak vind je op www.schoolsjamanisme.be.

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy