Magnolia Federation. Najaar 2010

MAGNOLIA FEDERATION vzw (Olen, B)

16/09/2010

 

 

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, 2250 OLEN
T/F 014-266479

Ondern.nr. BE 0421.731.155
Bank 789-5340832-30


magnolia.federation@skynet.be

www.magnolia-federation.org

 Olen, 16/9/2010                     

Aan alle geïnteresseerden,

CURSUS: Inleiding tot de fysio-emotionele-energetische therapie FEET 1.

Mede door de vraag om degelijk te kunnen meten en testen werd een grondig en wetenschappelijk gefundeerd systeem op punt gesteld.

Deze cursus gaat naar de oorsprong van elke ziekte en gezondheid.

Heeft U er ooit al eens over nagedacht hoe het mogelijk is dat één ziekte op zoveel verschillende wijzen kan worden benaderd? (1 klassieke methode en ontelbare alternatieve.) Al deze therapieën lijken wel telefoon-toestellen die op dezelfde lijn zijn aangesloten naar een centrale computer (ons onderbewuste), alle met hetzelfde indringende verzoek «wordt eens wakker a.u.b. en genees dit lichaam!». Het is uiteindelijk die centrale computer die beslist : «Doe ik het of doe ik het niet?».

In onze cursus werken we rechtstreeks met deze centrale computer.

Met elegante methoden die alle via het stress-antwoord-mechanisme van ons autonome zenuwstelsel werken (de O-test, de asymmetrie in de armlengte, de zelftest) gaan we op zoek naar dé oorzaak die ons blokkeert. We gaan op zoek naar de emotionele trauma’s uit het al dan niet verre verleden die er onder andere voor verantwoordelijk zijn dat we ons bvb. minderwaardig gaan voelen bij bepaalde types van mensen, ook al kennen we die niet persoonlijk. Waarom we met onze pseudo-moeder of -vader huwen met alle nefaste gevolgen nadien, waarom sommigen wel 100 maal de deurklink schoonmaken uit vrees om zo besmet te geraken, waarom sommige mensen alsmaar ziek blijven ondanks alle welgemeende inzet van dokters en therapeuten en ga zo maar door.
De cursus werpt licht op deze verscholen mechanismen. Onze therapie tracht het irrationele in deze onbewuste wegen te harmoniseren.

In feite is deze therapie véél meer dan de aanzet naar gezondheid, men komt tot de volledige geestelijke bevrijding van de mens op weg naar het eeuwigdurende, bewust beleefde gelukkige «zijn». De lesgever hoopt ten zeerste dat hij de klik kan maken op weg naar een betere wereld in en om je heen.

Lesgever
N. VAN OUYTSEL
Plaats
TCP, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, Lokaal S3
(Parking: ingang langs Beukenlaan)
Data
Donderdag 07/10 – 14/10 – 21/10 – 28/10 en 4/11/2010 (19.30-22.30 uur)
Deelnameprijs
€ 170, incl. cursus
Heropfrissen
Zij die vroeger reeds FEET 1 volgden kunnen alles heropfrissen à € 70.

HOE INSCHRIJVEN
Aangezien slechts 25 deelnemers kunnen deelnemen is vooraf inschrijven een noodzaak.
U stuurt onderstaand inschrijvingsstrookje ZO VLUG MOGELIJK ingevuld naar het secretariaat terug.
U ontvangt een bevestiging van deelname en de routebeschrijving als uw betaling binnen is.
Leden van Magnolia Federation hebben voorrang bij tijdig inschrijven en betalen.

Het bestuur.

INSCHRIJVINGSSTROOKJE

Naam:

Adres:

Tel.:

GSM:

e-mail:

Ondergetekende schrijft hierbij in voor de cursus FEET 1.

De betaling gebeurde op:     . . . . . . . .

Ik kom voor heropfrissen van FEET 1 en betaal € 70 op:    . . . . . . . .

 


Datum:                                                                                  Handtekening,

 

 Ondern.nr : 0421731155
magnolia.federation@skynet.be                                                              Aalst, 16/9/2010
 
Tel:        053.772959     0474.625598
Bank:     789-5340832-30
 
Beste,
 
Bij deze nodigen we U uit op onze volgende CURSUS met planning:
 
Datum:            Di 21/09 – 28/09 – 05/10 – 12/10 en 19/10/10 19u30-22u
Waar:              Kluizerij, Aalstersedreef 1, 1790 Affligem
Onderwerp:     Feldenkrais en Leer nu ook zingen.
Spreker:           Catherine Delasalle
           
De Feldenkrais-methode gaat uit van de flexibiliteit en intelligentie van het zenuw-
            stelsel en zijn mogelijkheid om op elke situatie een nieuw en creatief antwoord te
geven. Via beweging en gerichte aandacht stimuleert de methode onze natuurlijke
mogelijkheden tot leren, veranderen en groeien doorheen ons hele leven. De methode
richt zich tot al wie zich wil verfijnen in zijn kunst (muziek, theater, dans,….) of andere vaardigheden, wat ze ook mogen zijn. Ook voor deze die zijn dromen of verlangens wil verwezenlijken, wil dansen, zingen of simpelweg meer in het heden wil leven. Leeftijd of fysieke conditie spelen geen rol om aan de lessen deel te nemen.
Aan ieder van ons biedt Feldenkrais een speelse en ongewone lichamelijke ontdekkingsreis aan die ons uitnodigt lichaam en geest, intentie en actie te doen samenvallen. 
We gaan ook meer keuzen ontwikkelen in het beleven van dagelijkse stress en moeilijkheden.
De jarenlange ervaring van de lesgever staat borg voor het succes van deze cursus.
 
Kosten: 125€ . Aangezien het aantal plaatsen beperkt is vragen we zo vlug mogelijk op voorhand
 in te schrijven door onderstaand strookje terug te zenden en het storten van een voorschot van 50€ op de rekening 789-5340832-30 van Magnolia Federation vzw met vermelding ‘Feldenkrais’.
 
Tot later,                                                                                           
Het bestuur
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - strookje terugbezorgen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Ik wens mij in te schrijven voor de cursus Feldenkrais/Durf te zingen Di 21/09-28/09-05/10-12/10 & 19/10/10 19u30-22u in De Kluizerij en stort het voorschot van 50€ op de rekening
van Magnolia Federation vzw 789-5340832-30  
 
Naam:                                                            Voornaam:
 
Adres:                                                              Tel.:                                        e-mail:
 

MAGNOLIA FEDERATION vzw                                                  Olen, 16/9/2010
p/a       Oosterwijkseweg 39, 2250 OLEN
Ond.nr 0421.731.155
Bank   789-5340832-30
Tel       052.372765 
 
Aan alle geïnteresseerden,
 
LEZINGEN :   ESOTERIE
 
 
Lesgever:         Eric Du Meunier
Plaats:              TCP, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen,          Lokaal S3 of S1
                                   Parking: ingang langs Beukenlaan
Data:               Di 09/11, 23/11 en  30/11/2010 (19u30-22u30)
Deelnameprijs:            50€ voor 3 lezingen (20€/avond)
 
Zeven bewustzijnsgebieden, de Natuurwetten en
hoe leren leven als Ziel in deze turbulente tijd: een drieluik
 
Deze periode vol van turbulentie en verandering, zowel individueel, in groepen, landen en planetair vraagt om omkadering, inzicht, verduidelijking.
Vandaar 3 avonden waarin Eric Du Meunier u als esotericus meeneemt op een zich ontluikende reis waarbij een 3-tal thema's aan bod komen die hij levendig en vooral doordrongen van de dagdagelijkse en huidige realiteit tracht toe te lichten; m.n. de zeven bewustzijnsgebieden waardoorheen wij evolueren, de belangrijkste natuurwetten waarin wij leven zoals de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van reïncarnatie, de Wet van Magnetisme en Liefde, de Wet van dienst, enz. en zeer praktische houding- en vaardigheidsuggesties om meer vanuit Zielekwaliteiten te denken, spreken, reageren en handelen.
 
U kan per avond inschrijven of meteen voor de drie avonden.
 
Een eventueel vervolg van extra avonden en nieuwe onderwerpen is mogelijk.
 
HOE INSCHRIJVEN: Aangezien slechts 25 deelnemers kunnen deelnemen is vooraf inschrijven een noodzaak + betaling van het bedrag. U bezorgt bijgaand inschrijvingsstrookje ZO VLUG MOGELIJK aan het secretariaat terug.
U ontvangt een bevestiging van deelname en de routebeschrijving als Uw betaling binnen is.
 
Het bestuur,
 
 
INSCHRIJVINGSSTROOKJE :                 Naam:
                                                                     Adres:
 
Tel.:                             GSM:                                            e-mail:
 
 
Ondergetekende , schrijft hierbij in voor de lezingen ESOTERIE;
De betaling van . . . . .€ gebeurde op . . . . . . . .
 
 
Datum:                                                           Handtekening,
 

 

 

                                                              

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, 2250 OLEN
T/F 014-266479

Ondern.nr. BE 0421.731.155
Bank 789-5340832-30


 magnolia.federation@skynet.be 


 www.magnolia-federation.org 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy