Activiteiten Adonai najaar 2010

Hilde De Smet (Messelbroek, B)

12/09/2010

 

 

   
 
 
“Voordat de ziel kan begrijpen en in staat is zich te herinneren, moet zij één worden met de stille spreker, gelijk de vorm waarnaar de klei gekneed wordt, eerst één is met het denken van de pottenbakker.
Want dan zal de ziel horen, dan zal zij zich herinneren en dan zal tot het innerlijk oor de stem van de stilte spreken.”(H.P. Blavatsky, De Stem van de Stilte)
 
 
Het licht van de ziel
 
De Yoga Sutra’s van Patanjali
   
   
 
“Elke ziel is potentieel goddelijk van aard.
Het doel is deze goddelijkheid binnen in ons te manifesteren door controle over de natuur: van binnen en van buiten.
Doe dit ofwel door dienst, of aanbidding, of psychische controle, of filosofie – door één van deze, of meerdere, of alle –
en wees vrij.
Dit is het geheel van religie.
Doctrines, of dogma’s, of rituelen, of boeken,
of tempels, of vormen, zijn slechts secundaire details.”
(Swami Vivekananda)                                 
 
De eeuwenoude sutra’s (geschriften) van Patanjali spreken over de weg naar verlichting.
Stap voor stap schetst Patanjali de methode tot controle over het denken, het bereiken van diepe meditatieve toestanden (samadhi’s), het verwerven van kennis en het beheersen van de krachten in het zelf.
Hoewel duizenden jaren oud, zijn de sutra’s tijdloos en zijn vandaag voor de Westerse zoeker even actueel en bruikbaar als voor de yogi in het oude India.
De yoga sutra’s van Patanjali liggen aan de basis van de Raja yoga. Deze yoga (of pad naar eenwording) wordt ook wel de “yoga van de Wil” genoemd of de “Koninklijke wetenschap van de ziel”.
Raja yoga omvat echter ook elementen uit andere traditionele yogasystemen, zoals de Bhakti yoga (het pad van devotie), de Jnana yoga ( het filosofische pad), de Hatha yoga (eenwording door lichaamsbeheersing)...
Gedurende 8 halve dagen worden de sutra’s systematisch overlopen en geduid aan de hand van de interpretaties van Alice Bailey (Het licht van de ziel), Sri Sri Ravi Shankar (The Yoga Sutras of Patanjali) en Swami Vivekananda (Raja-Yoga).
Hierop volgen diepgaande meditaties en toepassingen van de sutra’s.
Er is ruimte voor discussie en interpretatie. Zoals alle esoterische geschriften immers, kennen de sutra’s vele niveaus van waarheid en mogelijke interpretatie. Het is aan de zoeker, naarmate zijn bewustzijn opent en hij de methoden meester wordt, om dieper en dieper door te dringen tot hun ware betekenis.
 
8 dinsdagen van 10.00 - 13.00 h: 19 en 26 oktober, 2, 16, 23 en 30 november, 7 en 14 december 2010
Inschrijven bij: Hilde De Smet, Brielstraat 24, 3272 Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem)
250 euro voor de reeks.
Inschrijving is definitief door het storten van een voorschot van 80 euro op 001-5274509-16. 
 
In contact met de ziel
 
 “Jullie zullen worden wat jullie altijd al waren.”
(Heilige man uit de stam van de Ute-indianen)
 
Het doel van deze cursus is contact te maken of het contact te verdiepen met de ziel en met het oneindig bewustzijn voorbij het kleine ik. Aan de hand van diepgaande meditaties, oefeningen om het bewustzijn te openen en energie op te bouwen, rituelen en toelichtingen vanuit verschillende tradities (hindoeisme, boeddhisme, taoisme, judaisme, christelijke mystiek, sjamanisme, Midden-Oosten…) verbinden we ons met datgene in onszelf wat tijdloos, eeuwig en universeel is. Voorbij dogma en religie maken we contact met onze ware aard, het Zelf.
 
Dag 1: Het subtiele lichaam en de subtiele werelden / Het pad naar Eenwording
De zeven bewustzijnsgebieden van ons zonnestelsel; het energetisch lichaam benaderd vanuit verschillende tradities (de chakra’s, de Chinese vijfelementenleer…)
Paden zijn vele, het doel is één; voorbij het rationele denken; van de uiterlijke realiteit naar de innerlijke
 
Dag 2: De Kracht van Geluid
Mantra’s; het Woord (de klank van de natuur), het Heilig Woord en het Verloren Woord ( de onuitsprekelijke Naam); klank en muziek om het bewustzijn te openen
 
Dag 3: Lijden en ziekte / Sterven en loslaten
De oorzaken van lijden en ziekte
Het stervensproces, dood en wedergeboorte, loslaten en bevrijding; het Tibetaanse en Egyptische dodenboek
 
Dag 4: De Levensadem (Prana of Qi) / Magnetische en uitstralende genezing / Innerlijke alchemie
Controle van de ademhaling; het opnemen van prana; het geleiden van prana (magnetische genezing); genezing vanuit zielecontact (uitstralende genezing); innerlijke Alchemie
 
Dag 5: De Sjamaan / Goden en Deva’s / De Stem der Stilte
Goden, engelen en natuurwezens, de elementalen; het bewustzijn van dier, plant en mineraal; opname van prana uit bomen, water, aarde en zon; de levensboom ( Otz Chiim, Yggdrasil…) / de Axis Mundi; de droomreis van de sjamaan
De stilte als poort tot de ziel; de Nada of het geluidloze geluid
 
Dag 6: De Magier / De kracht van symbolen
Kriyashakti of de scheppende kracht van het denken; de ontwikkeling van het hogere denken of hogere Manas; Mandala’s, Yantra’s, het mysterie van het Kruis, de Slang en de Draak, de Centrale Zuil of het Moederkanaal / Kundalini; kennismaking met de Kabbalah en de Hermetische leer
 
Dag 7: Inwijdingen en Meesterschap / Planetair bewustzijn, het Hart van de Zon, Kosmisch bewustzijn
Ingewijden en adepten / Discipelschap; het belang van de Leraar; het Christus- en Boeddhabewustzijn;
het Zelf als Guru
Van massabewustzijn naar individueel bewustzijn naar groepsbewustzijn;
de Anima Mundi; Tijdscycli en tijdperken; de Zodiac en de planeten
 
 
7 vrijdagen van 10.30 tot 16.30h:  1, 8, 15 en 29 oktober, 5 en 26 november, 3 december 2010
Inschrijven bij: Hilde De Smet, Brielstraat 24, 3272 Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem),
Meebrengen:     lunchpakket, dekentje, eventueel een yogamatje
Dag 5 brengen we gedeeltelijk buiten door. Voorzie laarzen, warme kleren en regenkledij en iets om op natte grond te zitten.
490 euro voor de reeks.
Inschrijving is definitief door het storten van een voorschot van 150 euro op 001-5274509-16.    
                                                              
 
Volle maan meditaties
   
   
                                                     
 
Ten tijde van de volle maan is het bijna alsof er een deur plotseling wijd open gaat die anders dicht is. Door die deur is toegang mogelijk; door die deur of die opening kan men in contact komen met energieën die anders onbereikbaar zijn; door die deur kan men de Hierarchie van deze planeet en de werkelijkheid benaderen
 hetgeen anders niet mogelijk is.
(A. Bailey, Discipelschap in het nieuwe tijdperk 2, 25)
 
 
De periode rond de volle maan (van 3 dagen ervoor tot 3 dagen erna) is de krachtigste van de maand. We komen bijeen voor een stiltemeditatie.
 
10.30-12.00 ‘s morgens. De meditaties kunnen afzonderlijk bijgewoond worden. Vrije bijdrage.
           
woensdag 22 september ( Mabon / herfstequinox), vrijdag 22 oktober, zondag 21 november, dinsdag 21 december (volledige maansverduistering – Yule / winterzonnewende) 2010
 
Brielstraat 24, 3272 Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem), 016/435029,  info_adonai@yahoo.com
 
 
Bhajan avonden
 
“Leid me van het onwerkelijke naar het werkelijke,
van duisternis naar licht,
van dood naar onsterfelijkheid.”
( Brihadaranyaka Upanishad)
 
Er zijn vele manieren om naar binnen te reiken en vrede en waarheid te vinden. Zingen is er één van. Bhajans zijn traditionele Indische liederen, die tot doel hebben het bewustzijn van de zanger te verheffen. Veelal zijn het oude Sanskriet mantra’s op muziek gezet.
Het zingen van bhajans leidt tot diepe vreugde, brengt de gedachten tot rust en kan de zanger terugbrengen naar de essentie van spiritualiteit: vereniging met het goddelijke in zichzelf.
Naast Indische bhajans, zullen op deze avonden ook liederen of mantra’s gezongen worden uit andere tradities: de Tibetaanse, de Joodse, de christelijke…
 
Iedereen is welkom, een geoefende stem is geen vereiste. Wie een instrument wil bespelen, mag dit meebrengen.
Elke eerste vrijdag van de maand (jaar 2010) van 19h tot 20.30h.
De avonden kunnen afzonderlijk bijgewoond worden. 10 euro bijdrage per avond.
 
Brielstraat 24, 3272 Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem), 016/435029, info_adonai@yahoo.com
 
 
   
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van toekomstige activiteiten?
Stuur een mailtje (met vermelding inschrijving nieuwsbrief) naar info_adonai@yahoo.com.
   
 
Hilde De Smet is huisarts van opleiding. Reeds tijdens haar studies probeerde zij het mysterie van ziekte en gezondheid te doorgronden. Ze vond haar antwoorden niet in haar universitaire studie en volgde daarom bijkomende opleidingen in de complementaire geneeskunde.
Maar ook daar botste zij regelmatig op beperkingen. Meer en meer begon zij zich toe te leggen op het doorgronden van het etherisch lichaam, waarin de diepere lagen van de mens zich weerspiegelen. Zij ontdekte dat ware genezing van binnenuit moet komen, wanneer de ziel doorstroomt tot in alle lagen van het wezen. Eens de mens weet wie hij in essentie is en zich opnieuw verbonden weet met het Ene Leven dat in alles is, kan hij weer heel worden.
In haar spirituele zoektocht kwam zij in contact met zowel Oosterse als Westerse leraren. Reeds op jonge leeftijd werd zij vooral aangetrokken tot de werken van H.P. Blavatsky en A. A. Bailey ( gedicteerd door de meesters Morya, Koot Humi en Djwal Khul ). Zij probeert de leringen uit verschillende tradities met elkaar te verenigen en de essentie van spiritualiteit naar boven te brengen, zodanig dat mensen “niet geloven alleen omdat het gezegd is, … maar geloven wanneer het gezegde door hun eigen bewustzijn wordt bevestigd, en daarmee in overeenstemming handelen” (de Boeddha).
 
 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy