Wil je ook graag leven en werken met goesting?

CIRKELS (Hoegaarden, B)

24/11/2010

Trefwoorden: EATA, Transactionele Analyse, De Lichtbron

 

 

Instituut voor Transactionele Analyse

Wil je…
….leven en werken met goesting?
….‘volle bak’ leven?
….jouw professionele en je persoonlijke ontwikkeling hand in hand laten gaan?
….hierin ondersteund worden door een team van deskundige trainers?
….anderen inspireren om ‘volle bak’ te leven en te werken?
….ondersteuning in jouw werk met mensen (hetzij als ‘people manager’ in een team of organisatie, of als coach of therapeute)?
 
Dan ben je van harte welkom op de tweedaagse introductiecursus ‘Transactionele Analyse’ die doorgaat op 27 en 28 november 2010 in Sint Pieters-Woluwe. (bij Brussel)
Inschrijven:  Stuur hiervoor een mail naar linda.hoeben@scarlet.be of kijk op www.cirkels.be voor de inschrijvingsmodaliteiten en voorwaarden.
Deze tweedaagse biedt de ideale gelegenheid om kennis te maken met Transactionele Analyse, met Cirkels en met Linda Hoeben, één van de trainers.
De tweede doelstelling van deze tweedaagse is om door de TA concepten en de oefeningen tot meer inzicht en verandering te komen in je persoonlijk functioneren, interessant dus voor mensen die toe zijn aan zelfreflectie of anderen hierin willen ondersteunen.
Voor diegenen die overwegen om verder opleiding te volgen in Transactionele Analyse is het belangrijk om te weten dat deze ‘introductie tot Transactionele Analyse’ erkend is door EATA (European Association for Transactional Analysis). KMO subsidiering is mogelijk
 
Verder zijn er nog vijf plaatsen beschikbaar voor de opleiding ‘Transactionele Analyse’.
De basisopleiding begint in januari 2011 en duurt 2 jaar. Daarna volgt een derde jaar professionele profilering.
Ons uitgangspunt is dat professionele en persoonlijke ontwikkeling altijd hand in hand gaan.
Inschrijven kan nog tot uiterlijk 15 december 2010
Wie zijn we?
Cirkels
is het Vlaams opleidingsinstituut voor Transactionele Analyse (TA). Cirkels is opgericht in 2008 en wil de theorie en praktijk van Transactionele Analyse in Vlaanderen doorgeven via opleidingen, workshops en persoonlijke begeleidingsvormen.
De driejarige TA-opleiding van Cirkels is erkend door EATA, de Europese koepel voor Transactionele Analyse. 
Wat bieden we?
Transactionele Analyse biedt een kader dat inzicht geeft in –en laat ervaren- hoe een mens zich ontwikkelt en structureert. Dit kader verschaft dus zowel inzichten in wat er gebeurt in een mens, als in wat er speelt of plaats vindt tussen mensen, in groepen en in organisaties. Er is dus een individuele, relationele en organisationele dimensie. De Transactionele Analyse is vanwege de helderheid van de concepten en de krachtige basisfilosofie zeer bruikbaar in het teweegbrengen en begeleiden van veranderingsprocessen op deze verschillende niveau’s.
De opleiders van Cirkels vinden het belangrijk dat er in de huidige tijdsgeest heel zorgvuldig en bekwaam met mensen wordt gewerkt.
Daaronder verstaan we dat mensen de kans, de mogelijkheid en de gelegenheid krijgen en nemen om zich te ont-wikkelen.
Competent begeleiden zien wij als het faciliteren en ondersteunen van mensen in hun persoonlijke en professionele groei, op basis van het doel dat zij zichzelf stellen, waarbij de begeleider zijn/haar deskundigheid, kracht en permissie inzet om de cliënt, groep of cursist tot eigen kracht, inzicht en deskundigheid te laten geraken. Daarbij overigens zonder dat er geproblematiseerd wordt.
Dat vraagt dus in alle sectoren waar het begeleiden van mensen een plek inneemt, bewustzijn en deskundigheid van de professionele begeleider.
 
Wij richten ons binnen de opleiding op 4 doelgroepen:
Zij die anderen begeleiden in veranderingsprocessen in een psychotherapeutische context.
Zij die werken met anderen in veranderingsprocessen via loopbaanbegeleiding, coaching, counseling, maatschappelijk werk enz.,
Zij die werken met mensen in organisaties, bijvoorbeeld leidinggevenden, teams, managers, teamleiders, zorgbieders, personeels- en arbeidsdeskundigen of anderen belangstellenden.
Zij die werken in het volwassenen onderwijs of met kinderen en jongeren.
 
Het eerste jaar van de opleiding zal iedereen het zelfde programma doorlopen. Uiteraard zal daarin enige ruimte zijn voor vragen vanuit de diverse werkvelden. Vanaf het tweede jaar zal er uitgebreider ingegaan worden op de specifieke vragen vanuit de diverse werkvelden.
De opleiding is binnen de internationale TA-vereniging een erkende opleiding.

 
 
Welk profiel zoeken we?
 
Professioneel: de deelnemers zijn professioneel reeds actief op een terrein waarin ze de TA kunnen gebruiken, of wensen dat in de komende tijd te realiseren.
 
 
Op persoonlijk vlak: de deelnemers zijn bereid en in staat tot zelfreflectie.
 
 
Deze opleiding kan wellicht veel teweeg brengen in het innerlijke leven van elke deelnemer, maar mag tegelijk niet worden gezien als therapie. Het opleidingsaspect zal steeds voorrang hebben op het therapeutisch aspect en elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opstarten van een therapeutisch traject indien bijkomende begeleiding nodig is voor het verwerken van de nieuwe inzichten. Het is zelfs aan te raden dat deelnemers reeds een therapeutisch traject hebben doorlopen of dit parallel met de opleiding opstarten. Dit faciliteert de persoonlijke verwerking van de theorie. Het doorlopen van dit persoonlijke traject is immers onontbeerlijk om ook professioneel te groeien.
Kostprijs: de opleiding kost 2850 euro per jaar.
We zijn erkend zijn als  KMO-portefeuille-dienstverlener.
In praktijk wil dit zeggen dat, indien je aan de voorwaarden voldoet, de Vlaamse Overheid de helft van jouw inschrijvingsgeld betaalt.
Bij de Vlaamse Overheid wordt dan een portefeuille voor je geopend. Je stort in die portefeuille de helft van het inschrijvingsgeld (1425 euro).
De Vlaamse Overheid stort datzelfde bedrag in die portefeuille.
Daarna geef je aan de Overheid de toestemming om het hele bedrag (2850 euro) vanuit jouw persoonlijke KMO-portefeuille aan ons door te storten.
In praktijk komt het er dus op neer dat jij zelf maar de helft betaalt.
 
Locatie:
De opleiding zal plaatsvinden in ‘De Lichtbron’ in Wijnegem.
De data staan op onze website www.cirkels.be.

Cirkels vzw - www.cirkels.be

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy