Voorstelling jaarprogramma Cheiron 2011-2012

Cheiron, Diest (B)

26/11/2010

Trefwoorden: Opleiding transpersoonlijk psychotherapeut, Cheiron, begeleiders van kinderen, chakra's

 
 
 
Voorstelling van het jaarprogramma 2011-2012
 
1. Opleiding tot transpersoonlijk psychotherapeut
met start in september 2011
 
Mocht u Cheiron nog niet kennen, dan willen graag in het kort onze vierjarige opleiding Transpersoonlijke Psychotherapie voorstellen aan iedereen die interesse betoont voor psychologie en psychotherapie.
Cheiron kan inmiddels bogen op tien jaar ervaring - als enig instituut in België op dit gebied - in het opleiden van alternatieve psychotherapeuten. En met de degelijke en betrouwbare reputatie die we inmiddels hebben opgebouwd, zijn wij én onze talrijke sinds 2000 opgeleide psychotherapeuten terecht fier! Het is mede daarom dat ook Nederlanders de laatste jaren de weg naar onze opleiding hebben gevonden.
Onze opleiding tot transpersoonlijk psychotherapeut biedt u een integraal model waarin een brede waaier aan klassieke en recente stromingen en visies aan bod komt. Daarbij leggen we vooral de nadruk op de integratie van de transpersoonlijke dimensie in het brede gebied van de psychotherapie.
De opleiding richt zich zowel tot mensen die diep in zichzelf de zielenbestemming ervaren om het beroep van therapeut uit te oefenen en daarom helend werk te verrichten, als naar mensen die de opleiding wensen te benutten in het kader van hun proces van zelfontwikkeling. Hoe dan ook, feit is dat in het huidige tijdskader de nood aan degelijk gevormde psychotherapeuten alleen maar toeneemt en zal blijven toenemen.
Het opleidingstraject loopt over vier kalenderjaren met telkens gemiddeld tien residentiële weekends van vrijdagavond tot zondagmiddag. Bij het afsluiten van elk belangrijk blok ontvang je een persoonlijke evaluatie als ondersteuning van je eigen proces.
Elk werkjaar wordt afgesloten met een uitgebreide groeps- en individuele evaluatie onder de vorm van een werksessie.
Elk opvolgend jaar van de training bouwt systematisch verder aan de verwerving van specifieke therapeutische vaardigheden binnen een bijzonder brede waaier aan therapeutische stijlen, stromingen en werkmodellen, met inbegrip van een ruim ervaringsblok intuïtieve ontwikkeling.
Het laatste jaar is in hoge mate gefocust op de zo noodzakelijke groeps- en individuele supervisies ter ondersteuning bij het starten van je eigen psychotherapeutisch werk. Verder voorzien we ook in de nodige praktische ondersteuning voor het opzetten van een privépraktijk, met inbegrip van boekhoudkundige en wettelijke aspecten.
Het traject wordt bekroond met de presentatie van een eindwerk (ondersteund door een promotor), en aansluitend de uitreiking van het diploma in een openbare academische zitting.
Het unieke van deze opleiding is dat ze in energetische zin zorgvuldig is opgebouwd en geschraagd wordt door tal van ervaren professionele therapeuten (waarvan de kern al sinds 11 jaar werkzaam is voor Cheiron). Overigens kunnen wij bogen op het inschakelen van meerdere van onze afgestudeerde therapeuten die, gezien hun achtergrond, uiteraard de beste garantie vormen om onze traditie verder te zetten en uit te dragen.
Een niet onbelangrijk praktisch detail is dat we erover waken dat het impact van de opleiding op je privéleven zo beperkt mogelijk blijft. Daarom hebben er geen sessies plaats in de schoolvakantieperiodes, noch aansluitend op feestdagen of verlengde weekends.
Vanaf november 2010 worden de kandidaturen geopend voor de nieuwe opleidingsgroep die van start gaat in september 2011. Aangezien er een grote belangstelling bestaat, is het aan te raden om snel te reageren. De aanmeldingen worden behandeld in de volgorde waarin ze ons bereiken .
Alle nuttige informatie qua toelatingsvoorwaarden, jaarprogramma’s, jaarrooster 2011-2012, aanmelding en zo meer, vind je snel terug via de link naar onze uitgebreide website hier beneden.
 
2. Gespecialiseerde module
"Symboolcommunicatie met kinderen"
met start half januari 2011

Traditioneel stelt Cheiron vzw als opleidingsinstituut voor transpersoonlijke psychotherapie een aantal blokken, die een onderdeel zijn van de opleiding, open voor een specifiek publiek van geïnteresseerden buiten de opleiding. Ons aanbod bestaat uit de modules "theoretische vorming" (een inleiding tot de klassieke en hedendaagse psychologie), kennismaking met de chakra's binnen de psychotherapeutische context en tenslotte "symboolcommunicatie met kinderen". Halfweg januari 2011 is deze laatste weer aan de beurt. Ze omvat drie weekends van vrijdagavond tot zondagmiddag.

Symboolcommunicatie
is een helende vorm van speltherapie voor kinderen tussen 4 en 12 jaar
die de polariteiten in hun beleving uitdiept
en daardoor ruimte maakt voor verwerking en
innerlijke groei
   
Met kinderen een open verbale communicatie onderhouden, is niet eenvoudig. Door o.a. scheiding, rouw en emotionele problemen komen ze soms terecht in een situatie die maakt dat ze zelf nauwelijks of geen woorden kunnen vinden voor wat ze innerlijk voelen veranderen.
Ook zij moeten kunnen doorgroeien naar het accepteren van wat gebeurde in hun jonge leven, naar het plaatsen en verinnerlijken ervan.
Kinderen moeten leren omgaan met hun emoties. Soms hebben ze daar begeleiding voor nodig.
Praten kunnen kinderen niet zo goed, toch zeker niet wanneer het gaat over het uiten van hun gevoelens..
Wat ze voelen, wat ze beleven, welke gevoelsindrukken ze over iets hebben, kunnen ze echter wel uitdrukken in symbolen, dat is iets dat hen veel gemakkelijker ligt. Het past veel meer bij hun leefwereld.
Maar ook al is praten niet eenvoudig bij kinderen die zich in een moeilijke situatie bevinden, ook zij hebben nood om zich te uiten, om hun voelen én hun duizend vragen naar buiten te brengen. En dat loopt net als bij volwassenen niet altijd in een rustig voortkabbelend proces met de ene fase mooi na de andere.
Je kunt het verdrietproces bij een kind eerder begrijpen met het beeld of de metafoor van een ondergrondse rivier die af en toe tamelijk onverwachts naar de oppervlakte stuwt in al zijn hevigheid.
De ene keer is het kind dus verbaal expressiever dan de andere keer. Maar het is vooral in die fasen waar er niet of moeilijk kan gepraat worden, dat het proces meestal in alle hevigheid borrelt binnen de jongere of het kind. Dàn is het nodig om het toch te kunnen bereiken:
  • om het uit zijn isolement of eenzaamheid te kunnen halen,
  • of om het zijn ingeslikte woede of opgekropte gevoelens te laten uiten,
  • of om het de vragen te laten stellen die telkens weer naar boven komen,
  • of om het kind het verhaal telkens opnieuw te laten vertellen zoveel als nodig blijkt, enz.
Om op zulke momenten toch te kunnen communiceren, is er een non-verbale methode die men symboolcommunicatie noemt.
De ideeën werden ontwikkeld door Mouli La Had, een kinderpsychiater uit Israël die werkte met oorlogsslachtoffertjes en met kinderen die misbruikt werden.
In het leven van getroffen kinderen is alles zo moeilijk geworden dat de pijn niet meer of moeilijk kan gedeeld worden...
Dàn met het kind of de jongere in de mystieke ruimte vertoeven waar alles mag blijven zoals het is, onbenoemd met woorden; daarbinnen met de rijke taal van symbolen omgaan en communiceren, werkt wél en maakt het schijnbaar ondeelbare toch deelbaar... en dat is bevrijdend!
Inhoud
Er wordt o.a. gewerkt met natuurmateriaal, rituelen, figuren, tekenen, verhalen en klei en dit alles om aansluiting te vinden bij de individuele manier van uitdrukking.
We maken gebruik van verschillende methodieken om "symbolen in communicatie" te ontwikkelen.
We passen symbolen ook toe in transformatieprocessen.
Doelgroep
Voor begeleiders van kinderen (tussen ong.4 à 12 jaar) die op professionele basis betrokken zijn bij kinderen die te maken hebben met o.a. scheiding, rouw, emotionele problemen. Deze module is dus gericht op psychotherapeuten, (zorg)leerkrachten, jongerenbegeleiders, opvoeders, enz.
Begeleiding
Mevr. Geert Steel, staflid van Cheiron v.z.w.
Geert werkt jarenlang als psychotherapeute en werd opgeleid in de cliëntgerichte psychotherapie. Ze is psycho-energetisch therapeute, rouwtherapeute en specialiseerde zich in symboolcommunicatie met kinderen.
Praktische informatie
Klik hier voor verdere praktische informatie zoals data, locatie, inschrijving en intake. Stel uw deelname veilig door snel te reageren aangezien er slechts zes kandidaten toegelaten worden! Overigens zal deze module pas over drie jaar (in 2013) opnieuw aangeboden worden.
 
3. Open modules: een kort overzicht
 
Naast de specifieke opleiding bieden we tevens drie themagerichte open modules. Deze modules maken deel uit van de opleiding, maar zijn tevens toegankelijk voor zowel praktiserende therapeuten als voor andere geïnteresseerden zoals welzijnswerkers maar evengoed particulieren. Gevestigde therapeuten krijgen hiermee de mogelijkheid om zich te verdiepen hetzij in gespecialiseerde technieken hetzij in specifieke probleemgebieden binnen het domein van de psychotherapie.
Hierna een summier overzicht van het aanbod.
De open module theoretische vorming "Inleiding tot de klassieke en transpersoonlijke psychologie" komt tegemoet aan wie wenst kennis te maken met of zich te verdiepen in het brede veld van de hedendaagse psychologie.
Deze reeks omhelst een aantal levendige en interactieve avondlezingen. Het is een kans om in een gezellige sfeer je zelfinzicht te vergroten. Tegelijk maak je op een ongedwongen wijze kennis met de spirit van Cheiron. Het aangeboden lespakket maakt deel uit van het eerste opleidingsjaar dat je dus kan volgen als vrije student.
De cyclus wordt bewust laagdrempelig gehouden en is zodoende toegankelijk voor een breed publiek van geïnteresseerden. Er is dus geen diploma of enige voorkennis vereist.
Alle verdere informatie over inhoud en data vind je gemakkelijk terug op onze website.
De module "Ontmoeting met de chakra's" omvat weliswaar een theoretisch gedeelte, maar is overwegend procesgericht. Via visualisatietechnieken, energetisch en emotioneel lichaamswerk met ondermeer holotroop ademwerk, wordt energie in beweging gebracht teneinde blokkades op te ruimen. De intensieve werksessies zijn gefocust op het procesmatig beleven van deze materie, met de nadruk op het invoelen, waarnemen en gewaarworden van energieën en hun heilzame werking. Werken aan je chakra’s betekent op een vruchtbare manier bezig zijn met je groei- en bewustwordingsproces.
Centraal in deze module staat het onlosmakelijke verband met de vijf basiskarakterstructuren zoals die in de psychotherapie worden toegepast, en het functioneren van deze energiecentra.
De module "Symboolcommunicatie met kinderen" is specifiek gericht op psychotherapeuten, (zorg)leerkrachten en jongerenbegeleiders. Symboolcommunicatie is een helende vorm van speltherapie voor kinderen tussen 4 en 12 jaar die de polariteiten in hun beleving uitdiept en daardoor ruimte maakt voor verwerking en innerlijke groei. Er wordt o.a. gewerkt met natuurmateriaal, rituelen, figuren, tekenen, verhalen en klei en dit alles om aansluiting te vinden bij de individuele manier van uitdrukking.
Meer gedetailleerde informatie over onze waaier aan activiteiten vind je op onze website. Voor bijkomende vragen kan, naast telefonisch contact, altijd gebruik gemaakt worden van het formulier dat je op de website terugvindt in de rubriek contact.
 
 
 
 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy