Magnolia Federation. Voorjaar 2011

MAGNOLIA FEDERATION vzw, Olen (B)

28/01/2011

Trefwoorden: Dominique Delaunoy, Eric Du Meunier, Eduard Van den Bogaert, homeopathie

 

 

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, 2250 OLEN
T/F 052-372765
T/F 014-266479


 

 
Ondern.nr. BE 0421.731.155
Bank 789-5340832-30


magnolia.federation@skynet.be

www.magnolia-federation.org

MAGNOLIA FEDERATION vzw
                                
                                  Olen, 28-01-2011
Beste,
Hierbij nodigen wij u uit op onze volgende tweedaagse workshop  Jin  Shin Jyutsu, gepland als volgt:
Datum: zaterdag en zondag 26 en 27 februari 2011 van 9u30 tot 17u
Plaats: de Kluizerij – vzw Creator- Aalsterse dreef 1, 1790 Affligem
Spreker: Dominique Delaunoy
Onderwerp: Mezelf leren kennen – Boek 1.
De  workshop bestaat uit:
             *Theorie over het bewustworden van de Universele Energie
 *Oefeningen   “betekenis van onze handen als startkabels”
 *Toepassing van enkele basisstromen om ons lichaam dagelijks te harmoniseren
 *Een aantal specifieke applicaties
De nadruk ligt vooral op de praktische toepassingen tijdens deze  2-daagse stage, zodat de theorie van de zelfhulp ook volledig beleefd wordt.
Daarnaast worden ook enkele basisstromen aangeleerd. Hierbij worden een aantal energiesloten, die zich op ons lichaam bevinden, aangeraakt in een welbepaalde volgorde. Door bewust contact te nemen met deze zones, bevorderen we specifieke energiestromen in ons lichaam.
Het toepassen van Jin Shin Jyutsu heeft invloed op de vier dimensies: fysiek, mentaal, emotioneel  en spiritueel.
Deze workshop is open voor iedereen die meer wil weten over zichzelf. Er is geen voorkennis vereist.
De jarenlange ervaring van de lesgever staat borg voor het succes van deze cursus.
 
 Kosten: 200€ inclusief drank tijdens de pauzen (thee en koffie).
 Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, vragen we zo vlug mogelijk  in te schrijven door storting van het voorschot van 50€ en via bijgaand  strookje ons ingevuld terug te bezorgen. Het saldo van 150€, alsook voor wie wenst het middagmaal te gebruiken in de Kluizerij (soep- kazen- groentjes- brood) 11€/dag = 22€, graag voor 22-02-2011 storten op rek.nr 789-5340832-30 van Magnolia Federation.
Schrijfgerief, kleurtjes, en papier voor notities zelf mee te brengen.
Het Bestuur

 
MAGNOLIA FEDERATION vzw
 
Olen, 28-01-2011
Beste,
 
Hierbij nodigen wij u uit op vijf nieuwe lezingen van Esoterie die zullen gegeven worden door esotericus, Eric Du Meunier, auteur van “Uitnodiging tot bereidheid in grensoverleggende samenwerking”.
 
Data: 01-03, 15-03, 22-03, 29-03 en 05-04-2011 telkens van 19u30 tot 22u.
 
Plaats: TPC, Groenenborgerlaan, 148, 2020 Antwerpen.
 
Inhoud van de lezingen:
 
  • Lezingen van 1 en 15maart: Enkele Natuurwetten: de Wet van Wedergeboorte, de Wet van
   Cycli, de Wet van Straling en Magnetisme, de Wet van Dienst, de Wet van Evolutie.
  • Evolutie doorheen de zeven rijken.
  • Het belang van het vierde en vijfde rijk, enkele inleidende begrippen en beginselen over
   esoterische astrologie, werken van Hercules, stralenpsychologie.
  • Lezing van 22 maartEsoterische Genezing, inleidende begrippen.
  • Lezingen van  29 maart en 5 april: Esoterische Filosofie:helende denkbeelden voor
   geestelijke ontwikkeling en opvoeding van kinderen.
  • Heling door integratie in het Grotere  Geheel.
  • De 7 wereldproblemen. Het programma van Wereld Goede Wil 
 
Kosten: 80€ voor de 5 lezingen, of 20€ per lezing.
 
Aangezien er plaats is voor 15 deelnemers maximum, is vooraf inschrijven een noodzaak,
door zo spoedig mogelijk een voorschot te storten van 50€ (5 lezingen) of van 20€ / lezing (data aangeven) en door ons volgend inschrijvingsstrookje te bezorgen per e-mail of fax.
               
Het Bestuur

 
MAGNOLIA FEDERATION vzw
 
                                                                                                                                                                  Olen, 28-01-2011
 
Beste,
 
Hierbij nodigen wij u uit op een lezing gegeven door dokter Eduard Van den Bogaert
Datum: 30-03-2011, van 19u tot 22u30
Plaats: TPC lokaal, Groenenborgerlaan,148, 2020 Antwerpen - Lokaal S3
 
“Bio-Medische Decodering van de Ziekten”
 
Eduard Van den Bogaert is dokter in de geneeskunde (ULB).
Heeft zich gespecialiseerd in Homeopathie, in Energetische Geneeskunde en in de Symboliek van het menselijk lichaam vanuit het bestuderen van de verschillende culturen en universele tradities (sjamanisme…).
En via o.a. de Nieuwe Geneeskunde, de Totale Biologie, de Psychogenealogie, de Perinataliteit en de Biologische Cycli heeft hij zich ook gespecialiseerd in de Bio-Medische Decodering van de ziekten en van het pathologisch gedrag.
Hij neemt initiatieven voor multidisciplinair onderzoek en zet wetenschappelijke onderzoekers, kunstenaars, specialisten uit diverse religies, filosofen en wie op zoek is naar vernieuwing aan tot samenwerking.
Hij beoefent de Nieuwe Integratieve Geneeskunde in Brussel.
 
Aangezien hiervoor veel interesse is en het aantal plaatsen beperkt is , is vooraf inschrijven noodzakelijk.
U kunt inschrijven op deze introductielezing, door 25€ te storten op rek.nr 789-5340832-30 van Magnolia Federation en ons het inschrijvingsstrookje te bezorgen via e-mail of per fax.
 
Aansluitend op deze introductieavond, zullen 5 avondcursussen  plaats hebben, nml. op 15-06, 14 en 28-09, 05 en 26-10-2011,  in TPC, Groenenborgerlaan, 148, 2020 Antwerpen,van 19u tot 22u30.
Kosten: 100€ voor de 5 avonden.
 
Het Bestuur

Ons terug te bezorgen, invullen en aankruisen wat van toepassing is
Naam: …………………………        Voornaam: …………………………              tel/GSM: ………………
Adres:……………………………………………………e-mail:………………………………………………
 
O   Ik wens mij in te schrijven op de 2-daagse cursus Jin Shin Jyutsu op 26 en 27-02-2011 in de Kluizerij te Affligem en stort het voorschot van 50 € op de rekening van Magnolia.
O   Ik wens het middagmaal te gebruiken op de Kluizerij (11€ p dag) op 26 en 27 februari.
 
 
O   Ik wens mij in te schrijven op de 5 lezingen Esoterie in Antwerpen en stort het
                      voorschot van 50€ op de rekening.
O   Ik wens mij in te schrijven op de 5 lezingen Esoterie en stort 80€ op de rekening.
O   Ik wens mij in te schrijven op volgende lezingen Esoterie en stort 20€ per lezing.
     voor  01-03, 15-03, 22-03, 29-03, 05-04-2011ezingan terie en storthet voorschot van 50€
                   
 01-03,       15-03,     22-03,     29-03,      05-04-2011 ; totaal = ……… €.
 
 
O   Ik wens mij in te schrijven op de introductielezing “Bio-Medische Decodering van de Ziekten”in Antwerpen en stort 25€ op de rekening.
O   Ik wens mij in te schrijven op de 5 avondcursussen en stort 100€ op de rekening.
 

Datum en handtekening,

 

 

 

 

                                                              

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, 2250 OLEN
T/F 052-372765
T/F 014-266479

 


 magnolia.federation@skynet.be 


 www.magnolia-federation.org 

 

 

Ondern.nr. BE 0421.731.155
Bank 789-5340832-30

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy