Najaarprogramma 2011 Cheiron vzw

Cheiron, Diest (B)

03/06/2011

Trefwoorden: psychotherapie, Cheiron, chakra, transformatie

 

 
 
     

Cheiron stelt haar drievoudig

najaarprogramma 2011 voor

 

 

Opleiding transpersoonlijke psychotherapie

met start in september 2011

 

Sinds twaalf jaar verzorgt Cheiron een volwaardige opleiding Transpersoonlijke Psychotherapie. Binnen enkele maanden zal de nieuwe opleidingsgroep 2011 van start gaan. Het opleidingstraject omvat vier jaar en richt zich zowel tot mensen die diep in zichzelf de zielenbestemming ervaren om het beroep van therapeut uit te oefenen en derhalve helend werk te verrichten, als naar mensen die de opleiding wensen aan te wenden in het kader van hun persoonlijk proces.

Terwijl deze opleiding geschraagd wordt door de klassiek gerichte psychotherapeutische visies en stromingen, situeert ze zich specifiek in het veld van de meer alternatief georiënteerde therapieën. Daarmee biedt dit concept een integraal model waarin spiritualiteit en intuïtieve ontwikkeling een centrale plaats innemen.

Wij geven ons er terdege rekenschap van dat het deelnemen aan de opleiding de aanzet vormt tot een nieuwe en wellicht avontuurlijke wending in je leven. Het traject bewerkstelligt sowieso een ingrijpende transformatie op het gebied van je persoonlijke groei. Gezien in dit kader diepgaande processen op gang zullen worden gebracht, voorzien we in een intakeprocedure die op dit vlak voor jou persoonlijk de nodige verheldering en ondersteuning biedt. Er worden maximaal 16 deelnemers toegelaten.

Meer weten? Raadpleeg onze website.

 

 

Open module

Ontmoeting met de chakra's

met start in september 2011

 

Deze module maakt deel uit van het vierde opleidingsjaar en wordt tevens opengesteld voor geïnteresseerden buiten de opleiding. Ze omvat vier residentiële werkweekends van elk 15 werkuren. Er worden slechts vier externen toegelaten. Bijgevolg is het aangewezen om snel in te schrijven.

Naast een theoretisch gedeelte is deze module overwegend procesgericht, juist omdat hier chakrawerk toegepast wordt in een psychotherapeutische context. Door middel van visualisatietechnieken, energetisch en emotioneel lichaamswerk - met onder meer rebalancing, healing en holotroop ademwerk (rebirthing) -, wordt gestagneerde energie in beweging gebracht teneinde blokkades op te ruimen. Ver voorbij aan het mentale niveau staat hier centraal het op een diep niveau beleven met het accent op invoelen, waarnemen en gewaarworden.

In deze context werken we ook met de relatie tussen de vijf basiskarakterstructuren zoals die in de psychotherapie worden toegepast, en het functioneren van deze energiecentra. Deze karakterstructuren zijn met name van fundamenteel belang omdat ze de verschillende overlevingsmechanismen van het kind weerspiegelen. Werken aan je chakra’s betekent op een vruchtbare manier bezig zijn met je groei- en bewustwordingsproces. Via het procesgericht werken in duo's van afwisselend cliënt/therapeut worden je tevens alle technieken aangereikt om op een verantwoorde én op de cliënt aangepaste manier healingwerk te verrichten. Een herhaling van deze module zal overigens pas plaats hebben in 2014.

Meer weten? Raadpleeg onze website.

 

 

Open module theoretische vorming:

Inleiding tot de klassieke, actuele en transpersoonlijke psychologie

met start in september 2011

 

Deze module vormt een onderdeel van het pakket theorie van het eerste opleidingsjaar, maar wordt tegelijk opengesteld voor geïnteresseerden buiten de opleiding. Je kan dus deelnemen als vrije student. Dit is alleszins een interessant aanbod voor hen die kennis willen maken met het brede vakgebied psychologie of die hun kennis hierin willen bijschaven. Evenzeer een boeiende uitdaging voor wie meer over zichzelf wil leren, wil groeien in zelfinzicht en/of zich wil bekwamen in het doorgronden en beter begrijpen van mensen. Het pakket omvat zeven interactieve lezingen, telkens op donderdagavond. Ze hebben betrekking op de meest belangrijke strekkingen en visies binnen het brede domein van de actuele psychologie.

De uiteenzettingen worden gebracht in een eenvoudige en begrijpbare omgangstaal en worden doorlopend geïllustreerd met herkenbare voorbeelden. De interactieve aanpak maakt dat er tevens een ruime mogelijkheid is om discussiethema’s in te brengen en vragen te stellen. Gezien het ongecompliceerde opzet is er geen diploma noch enige voorkennis vereist. We maken er namelijk een punt van dat deze module werkelijk voor iedereen toegankelijk moet zijn. Qua aantal deelnemers zijn er overigens geen beperkingen.

Met dit aanbod willen we tevens de spirit van Cheiron toegankelijk maken voor een ruimer publiek door de mogelijkheid te bieden om in een gezellige sfeer en op een ongedwongen wijze met de school kennis te maken. Een niet te versmaden bijkomend voordeel is dat, indien je zou overwegen om later in de opleiding te stappen en inmiddels de module hebt afgewerkt als vrije student, je automatisch vrijstelling geniet van dit pakket theorie en bovendien wordt de deelnameprijs hiervan in mindering gebracht. Het is trouwens onze ervaring dat niet weinig deelnemers na afloop opteren voor de opleiding transpersoonlijke psychotherapie.

Meer weten? Raadpleeg onze website.

 

 

 

Maatschappelijke zetel: Vervoortplaats 13 B-3290 Diest - tel. 0032 13/32 68 07

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy