MannenWerk Vzw: Lezing en MannenWeekend

MannenWerk, Heverlee (B)

11/05/2011

Trefwoorden: MannenWerk, MannenWeekend, archetype, proceswerk

 

 
MannenWerk vzw heeft tot doel de genererende, voedende en natuurlijk ordende kracht en andere essentiële mannelijke kwaliteiten te doorgronden, eren, toegankelijk maken, ontwikkelen en in zijn totaliteit dienstbaar uit te dragen naar de samenleving. Hiertoe organiseren we activiteiten voor Mannen én Vrouwen.
 
Hieronder de binnenkort geplande activiteiten waarop we u graag uitnodigen.
Volledige informatie en inschrijven op www.mannenwerk.be.

Lezing vrijdag 17 juni om 20 u, locatie Heerlijckyt Van Elsmeren in Geetbets
(deelname voor mannen én vrouwen):

Lezing: Koning, Krijger, Minnaar en Magiër
Mannelijke archetypen, hun evenwichtige vorm en schaduwzijden

Wat man-zijn is, laat zich niet vastleggen in definities, beelden of trends. Wanneer we echter oprecht aandacht besteden aan het thema man-zijn, onthullen zich belangrijke voorwaarden die het volle wasdom van mannelijkheid mede kunnen ontwikkelen. Kennis van de mannelijke archetype kan ons helpen in dat ontwikkelingsproces.
 
Tijdens de lezing gaan we dieper in op deze mannelijke archetypen en dan vooral de hoofdtypen: koning, krijger, minnaar en magiër. We werpen eerst een blik op de gezonde en evenwichtige vorm voor elk van deze archetypen en beschouwen daarna ook de schaduwzijden: enerzijds de passieve (deficiënte) pool en anderzijds de overactieve (excessieve) pool. Besef, erkenning en aanvaarding van de schaduwzijden is vaak de ontbrekende schakel in de ontwikkeling van het constructieve en evenwichtige archetype.
 
Deelnameprijs: 20 euro pp. voor de lezing inclusief consumpties. Voor deelnemers aan het MannenWeekend (18 - 19 juni) is de lezing gratis, zij betalen enkel de overnachting tegen 38 euro p.p. (of alternatieve formule).
   
Na de lezing voorzien we gelegenheid tot napraten met een goed glas in de bar en het salon.

MannenWeekend zaterdag 18 (9u00) - zondag 19 juni (15u00), locatie Heerlijckyt Van Elsmeren in Geetbets
(deelname enkel voor mannen):

MannenWeekend in het teken van het archetype van de Koning

De MannenWeekends vinden (minstens) 4 maal per jaar plaats en volgen de energie en behoefte van de seizoenen. Het programma bestaat telkens uit verschillende onderdelen waaraan volledig of op een flexibele basis kan worden deelgenomen. Het juni-weekend staat voornamelijk in het teken van het archetype van de Koning.

Zaterdag 18 juni 2011
 • 8u30–9u00: toekomen, thee, kennismaken en eerste informele bonding
 • 9u00–10u00 : formele opening van het weekend, welkom, aankomen, overzicht weekend, intentie en hara zetten
 • 10u00–12u30: 'uiterlijk' werk, vellen van bomen, kleinmaken, nieuwe planten... in functie van seizoensmogelijkheden
 • 12u30-14u00: middagmaal
 • 14u00–16u30: vervolg 'uiterlijk' werk
 • 16u30–18u00: ruimte voor 'innerlijk' werk (opstellingen, proceswerk, etc.)
 • 18u00–19u00: opfrissen en rustmoment voor het avondmaal en avondprogramma
 • 19u00-tot slapenstijd: avondmaal, avondactiviteit, tijd en ruimte voor gezelligheid en sfeer onder elkaar aan het vuur binnen of buiten.
Zondag 19 juni 2011
 • 7u00–8u00: yoga en meditatie (optioneel voor de liefhebbers)
 • 8u00–9u00: ontbijt
 • 9u00–10u00: uiteenzetting over mannelijke archetypes, soorten, kenmerken, ontwikkeling, cycliciteit, etc.
 • 10u00–12u00: afronden van het 'uiterlijk' werk
 • 12u00–13u00: middagmaal
 • 13u00–14u00: mannen spreken, delen wat er te delen valt in cirkel, eventueel AUM chanten vanuit buik
 • 14u00–15u00: afronding


De hoogste prioriteit tijdens de weekends is bonding en kracht ontwikkelen via handenarbeid om vervolgens het diepere innerlijke werk te doen, en... tot de essentie te komen. Het innerlijke werk omvat proceswerk, (familie-)opstellingen, delen in cirkel, emotioneel lichaamswerk en andere voor de specifieke vraagstelling geschikte methodes.

Gezien de persoonlijke en vaak intieme context van het innerlijke werk kunnen we hiervan geen of slechts uitzonderlijk en beperkt beeldmateriaal tonen.

Deelnameprijs: 150 euro voor volledig weekend inclusief overnachtingen, maaltijden en begeleiding (lakens en handdoeken inbegrepen). Alternatieve formules en prijzen op de site www.mannenwerk.be.

Andere geplande activiteiten:
-  vrijdag 9 september 2011: Lezing die openstaat voor mannen én vrouwen, locatie Koningsteen te Kapelle-op-den-Bos
-  zaterdag 10 en zondag 11 september 2011: MannenWeekend in het teken van het archetype van de Minnaar, locatie Koningsteen
 
Voor de meest recent kalenderinformatie verwijzen we graag naar onze website www.mannenwerk.be.

Mannenwerk is géén reactie tegen, noch een kritiek op, noch een rivaliseren met vrouwen of vrouwelijkheid.
Integendeel, het is een natuurlijke respons op, een welwillende bevestiging van en eerlijke belichaming van gelijkheidwaardigheid met de vrouw en vrouwelijkheid.
Dit terwijl de diversiteit erkend en geëerd wordt.
In onze visie is de volledige emancipatie van de vrouw en de man wederzijds versterkend en onderling afhankelijk.
We dragen MannenWerk op aan het ontdekken en cultiveren van de wijsheid die een opwaartse wisselwerking genereert onder mannen en vrouwen.

www.mannenwerk.be

MannenWerk Vzw, ondernemingsnummer BE 0827.420.985, e-mail: contact@mannenwerk.be


 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy