School voor psychospiritueel werk. Programma 2011-2012

School voor Psychospiritueel Werk, Gent (B)

28/08/2011

Trefwoorden: Psychospiritueel werk, Douwe Nutterts, Faisal Muquaddam, Instituut voor Menselijke Ontwikkeling

 

 

 

 

SCHOOL VOOR PSYCHO-SPIRITUEEL WERK

 

 

 
Training in Psychospiritueel werk

ORIËNTATIEJAAR

Programma 2011-2012
Start donderdagavond 29 september 2011

Sommige mensen ervaren in de loop van hun leven een steeds sterkere levensvreugde en groeien in kracht om hun lijden te verzachten, terwijl anderen steeds meer in de greep van levensangst geraken en ten onder gaan aan datzelfde lijden.
Terwijl de ene mens milder en wijzer wordt in de loop van zijn leven, wordt de andere juist hardvochtiger en raakt meer verblind.
Hoe komt het dat twee uiteenlopende ontwikkelingen zich kunnen voordoen onder gelijksoortige levensomstandigheden en hoe kunnen we die ontwikkeling beïnvloeden?

School voor Psychospiritueel werk

 

 


 

"Geluk is een vaardigheid, emotioneel evenwicht is een vaardigheid, mededogen en altruïsme zijn vaardigheden en ze moeten ontwikkeld worden net als andere vaardigheden. Dat is het wezen van onderwijs." (Matthieu Ricard)

Psychospiritueel werk is een eigentijdse weg van innerlijke ontwikkeling, die inzichten uit de moderne psychologie met de grote spirituele en mystieke tradities verenigt. Het werk biedt een gedetailleerde ‘plattegrond’ van de menselijke psyche en geeft inzicht in en toegang tot de vele essentiële kwaliteiten die onze ‘ware natuur’ zijn en toebehoren.
In het werk staat het contact maken met deze veelal ‘slapende’ Essentiële kwaliteiten centraal. We besteden ook aandacht aan de patronen en afweermechanismen die de ervaring van je essentie in de weg staan. De klemtoon ligt op het ontwikkelen van je essentie om van hieruit in de wereld te staan. Het werk is zowel meditatief en spiritueel van aard, alsook praktisch en concreet.

 

Voor wie is deze training bedoeld?

In het introductiejaar richten we ons op de diepgaande activatie van deze Essentiële kwaliteiten door middel van verschillende methodes, waaronder transmissie, meditatie, kennisoverdracht, ervaringsgerichte oefeningen en zelfonderzoek. De primaire methode is het open zelfonderzoek of inquiry in je eigen persoonlijke ervaring. Open zelfonderzoek is het op een directe, open, nieuwsgierige manier je ervaring ‘onderzoeken’. Ons leven wordt een ontdekkingstocht in de verborgen rijkdommen van onze innerlijke wereld. De training in psychospiritueel werk is bedoeld voor mensen die ernaar verlangen te leven en te werken vanuit hun essentie.

 

 

Trainer

Douwe Nutterts (1958) is een senior leraar van de Diamond Logos dat gericht is op het Essentie werk en het leven van je Ware Natuur, ontwikkeld door Faisal Muquaddam. Hij heeft 3 jaar gestudeerd bij Sandri Maitri en hij was gedurende 6 jaar een student van het Essentie werk van Almaas in Boulder (VS). Hij is een gepassioneerd zoeker in een aantal meditatieve en spirituele disciplines en heeft veel aandacht voor de verschillende boeddhistische scholen en de ZIJNS-georiënteerde stromingen. Hij is tevens opgeleid in een aantal psychotherapeutische benaderingen die vertrekken vanuit de humanistische psychologie.

 

 

Datum
De training heeft plaats op donderdagavonden van 19.40 tot 22.30 uur.
De training start op donderdag 29 september 2011.

Plaats
Gent

Prijs
1250 euro (De betaling geschiedt in drie schijven.)

Organisatie
School voor Psycho-Spiritueel werk en Instituut voor Menselijke Ontwikkeling (
opgericht in 1985)
www.psychospiritueelwerk.com

Om je kandidaat te stellen voor de opleiding is een intakegesprek vereist, een schriftelijke motivatie en een beknopte levensgeschiedenis.
Je kunt hiervoor contact opnemen met Douwe
Nutterts (dnutterts@skynet.be
).

 

www.psychospiritueelwerk.com

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy