Cirkels organiseert: tweedaagse introductie in de Transactionele Analyse

Cirkels, Hoegaarden (B)

09/07/2011

Trefwoorden: Linda Hoeben, Transactionele Analyse, Margit Sleeuwenhoek, De Lichtbron

 

 
Cirkels organiseert: tweedaagse introductie
in de Transactionele Analyse
Beste Lezer,
Op 29/30 oktober 2011 organiseert Cirkels weer een introductie-cursus; de 101 genoemd.
Deze tweedaagse is zeer geschikt om kennis te maken met de Transactionele Analyse, met ons Opleidingsinstituut, met de trainers en met delen van jezelf.
Wil je...
·een prettig evenwicht vinden tussen jouw privé en jouw professioneel leven?
. zelf je leven in handen nemen en de richting ervan bepalen?
. je ervan bewust worden wat je in weg staat om dit te doen?
. jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand laten gaan?
. als coach of therapeut anderen inspireren om volgens hun potentieel te leven en te werken?
. efficiënter worden in jouw werk als ‘people manager’ in een team of organisatie?
. regelmatig op een prachtige locatie in een vaste groep met bovenstaande bezig zijn?
. een plek waar je jezelf kan zijn en over jouw functioneren kan reflecteren?
. ondersteund worden door een team van competente en enthousiaste trainers?
Dan ben je van harte welkom op de tweedaagse introductiecursus ‘Transactionele Analyse’ die doorgaat op 29 en 30 oktober 2011 in Wijnegem (vlak bij Antwerpen)
Tijdens deze tweedaagse krijg je rustig de tijd en ruimte om te gaan onderzoeken of Transactionele Analyse voor jouw een werkbaar model is.
De voornaamste theoretische concepten worden uitgelegd, telkens vergezeld van praktische oefeningen.
Tijdens deze tweedaagse bieden we ook de ruimte om te gaan kijken waar je al dan niet effectief communiceert en bieden we instrumenten om –indien je dat wil- tot verandering te komen.
Deze tweedaagse biedt ook de gelegenheid om kennis te maken met ‘Cirkels’ en met Linda Hoeben, één van de trainers.
Voor degenen die overwegen om de driejarige opleiding te volgen, is het belangrijk om te weten dat het volgen van deze tweedaagse een voorwaarde is om tot de opleiding te worden toegelaten.
Locatie:
De introductie zal plaatsvinden in ‘De Lichtbron’ in Wijnegem, vlak bij Antwerpen.
Kostprijs 250 Euro (400 Euro als je werkgever betaalt) Vrijgesteld van BTW
Info over de driejarige opleiding
De volgende editie van de basisopleiding begint in januari 2012. De basisopleiding duurt 2 jaar. Daarna volgt er een derde jaar professionele profilering.
Inschrijven kan nog tot uiterlijk 15 december 2011.
Wie zijn we?
Cirkels is het Opleidingsinstituut voor Transactionele Analyse in Vlaanderen. We zijn gestart in 2008 en beginnen nu voor de vierde keer aan een nieuwe opleidingsgroep.
We zijn erkend door EATA, de Europese koepel voor Transactionele Analyse.
Wat biedt de Transactionele Analyse?
TA biedt een kader dat inzicht geeft –en laat ervaren- hoe een mens zich ontwikkelt en structureert. Dit kader verschaft dus zowel inzichten in wat er gebeurt in een mens als wat er speelt tussen mensen, in groepen en in organisaties.
We bieden een opleiding aan waar de deelnemers op eigen tempo hun professionele/persoonlijke doelstellingen kunnen bepalen.
Hierbij kiezen we uitdrukkelijk voor een niet-problematiserende uitgangshouding: We gaan ervan uit dat alle strategieën die tot nu toe zijn aangewend, nodig en nuttig waren.
Competent begeleiden zien wij als het faciliteren en ondersteunen van mensen in hun persoonlijke groei, op basis van het doel dat zij zichzelf stellen. Hierbij zetten de trainers hun deskundigheid en potentieel in om de cursisten tot eigen kracht, inzet en potentieel te laten komen.
We richten ons binnen de opleiding tot vier doelgroepen:
  • Zij die werken in organisaties, bijvoorbeeld leidinggevenden of teambegeleiders
  • Zij die werken als coach, counsellor, loopbaanbegeleider, maatschappelijk werker etc.
  • Zij die anderen begeleiden in een psychotherapeutische context
  • Zij die werken in het onderwijs (hetzij met volwassenen hetzij met jongeren)
Welk profiel zoeken we?
De deelnemers zijn professioneel reeds actief op een terrein waarin ze de TA kunnen gebruiken, of wensen dit in de komende tijd te realiseren.
Op persoonlijk vlak: de deelnemers zijn bereid en in staat tot zelfreflectie.
Kostprijs:
De opleiding kost 2850 Euro per jaar.
We zijn erkend als KMO dienstverlener.
In praktijk wil dit zeggen dat, indien je aan de voorwaarden voldoet, de Vlaamse Overheid jouw inschrijvingsgeld betaalt.
Margit Sleeuwenhoek (Utrecht – NL)

gsm: +31-(0)653 13 30 23 

pmobile@xs4all.nl
Linda Hoeben (Hoegaarden)

gsm +32-(0)474 92 08 77 

linda.hoeben@scarlet.be
© Cirkels vzw - www.cirkels.be

 
 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy