Duurzaam Geluk Nieuw boek van Maarten Ghysels

Kramat bvba, Westerlo (B)

16/07/2011

Trefwoorden: School voor levenskunsten, Duurzaam Geluk, Maarten Ghysels, Kramat

 

 
NIEUW BOEK VAN MAARTEN GHYSELS
   
"DUURZAAM GELUK, Handleidingen voor een bewust leven in de 21ste eeuw."
   
   
De nieuwe tijd laat in snel tempo het Liefdesbewustzijn ontwaken en deze liefde begint bij jezelf.
Je zelf leren kennen in de manier waarop jij je geluk tot nog toe vorm hebt gegeven en "ja" zeggen tegen alles wat je daarin tegenkomt, is een eerste stap om van jezelf te houden en opnieuw je liefde voor jezelf in al je cellen te voelen. Zo kan je de eigen manier van geluksbeleving leren kennen en veel krachtiger en duurzamer maken. Zo krijg je elke dag een innerlijke basis van vreugde, innerlijke levendigheid, echte liefde voor jezelf en anderen en schep je een leven vanuit echte gelijkwaardigheid.
Maar vooraleer je zover kan komen, heb je de vervuiling van jaren op te ruimen. De innerlijke en uiterlijke vervuiling op wereldvlak zijn een afspiegeling van elkaar. Ze worden allebei steeds meer zichtbaar en voelbaar maar de aquariusenergie helpt op een spectaculaire manier om deze oude vervuiling onder ogen te zien en naar het licht te brengen. Zo zet je een tweede beslissende stap naar een nieuw bewustzijn waarin je het stralende wezen diep in jezelf weer kan ontmoeten. Je verwelkomt jezelf als een transparant wezen waarin binnenkant en buitenkant weer dezelfde zijn. Alle levenskrachten die je om je heen ziet, zijn ook volop in jou aanwezig en je draagt voor al deze kanten als gelijkwaardig mens de volle verantwoordelijkheid. Zo zijn binnen en buiten weer gelijk en ben je op een vanzelfsprekende manier een onderdeel van een groter geheel waarin mannen en vrouwen samen de wereld dragen.
   
Zo heb je een liefdevolle basis voor je eigen geluksbeleven en tegelijk een duurzame basis waarop je kinderen en kleinkinderen hun geluk kunnen verder bouwen.
Je ontdekt in het boek nieuwe inzichten en verrassende verbanden. De inzichten zijn heel natuurlijk en mogen nu geopenbaard worden want de tijd is er rijp voor. Ze maken je leven veel rijker en je problemen veel lichter. Ze bieden tevens een draagvlak om de wereldproblemen samen in liefde te dragen.
   
Maarten Ghysels begeleidt al meer dan vijfendertig jaar mensen op hun weg naar zichzelf. Eerst als psychiater-psychotherapeut en seksuoloog. Na een levenscrisis leerde hij de weg naar duurzaam geluk kennen en werd lichaamstherapeut, seksueel lichaamstherapeut en spiritueel therapeut. Zijn inzichten en ervaring vanuit zijn eigen innerlijke waarheid mogen delen en mensen opnieuw leren beseffen dat ze goed zijn precies zoals ze zijn, is de invulling van zijn levensdroom.
Prijs: 19,95 euro
ISBN: 9789079552450

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy