Flashbericht

Cheiron, Diest (B)

23/08/2011

Trefwoorden: psychotherapie, Cheiron, chakra, transpersoonlijk

 
 
 
 

 

 
     

Flashbericht voor late beslissers!

 

Hierna een kort overzicht van opleidingen en cursussen waarvoor op dit ogenblik nog een aantal plaatsen beschikbaar zijn en die binnenkort van start gaan. Wil je er nog bij zijn dan komt het erop aan om nu snel actie te ondernemen...

 

 

Opleiding transpersoonlijke psychotherapie

met start in september 2011

 

Wij hebben helaas moeten vaststellen dat meerdere kandidaten bleven twijfelen en recent zelfs afhaakten wegens de angst die gecreëerd werd rond weer eens een dreigende financiële crisis. Een luchtbel of niet, vanuit ons vertrouwen willen wij hieraan tegemoet komen door een fixe prijsverlaging te bieden.

Daar waar de vierjarige opleiding normaliter jaarlijks 1910 euro kost, wordt de deelnameprijs voor het eerste jaar verminderd met 210 euro, wat de deelnameprijs voor dat jaar brengt op 1700 euro i.p.v. 1910 euro. Deze korting is uitzonderlijk en eenmalig, ze is enkel geldig voor het eerste opleidingsjaar en vervalt op 10 september eerstkomend.

Met deze niet onbelangrijke tegemoetkoming hopen we alsnog een dam op te werpen tegen de heersende angst en twijfel. Snel reageren is dus de boodschap.

Meer weten over de opleiding? Raadpleeg onze website.

 

 

Open module

Ontmoeting met de chakra's

met start in september 2011

 

Deze hoofdzakelijk procesgerichte module maakt weliswaar deel uit van het derde opleidingsjaar, maar is tevens in erg beperkte mate toegankelijk voor externen. Vandaar de benaming "open module". Ze omvat vier residentiële weekends waarvoor er op dit ogenblik nog slechts twee plaatsen beschikbaar zijn. Bijgevolg is het aangewezen om snel in te schrijven. Belangrijk om weten is overigens dat een herhaling van deze module pas zal plaats hebben in 2014.

Meer weten? Raadpleeg onze website.

 

 

Open module theoretische vorming:

Inleiding tot de klassieke, actuele en transpersoonlijke psychologie

met start in september 2011

 

Deze module vormt een onderdeel van het pakket theorie van het eerste opleidingsjaar transpersoonlijke psychotherapie, maar wordt tegelijk opengesteld voor geïnteresseerden buiten de opleiding. Je kan dus deelnemen als vrije student.

Dit is alleszins een interessant aanbod voor hen die kennis willen maken met het brede vakgebied psychologie of die hun kennis hierin willen bijschaven. Evenzeer een boeiende uitdaging voor wie meer over zichzelf wil leren, wil groeien in zelfinzicht en/of zich wil bekwamen in het doorgronden en beter begrijpen van mensen. Het pakket omvat zeven interactieve lezingen, telkens op donderdagavond. Ze hebben betrekking op de meest belangrijke strekkingen en visies binnen het brede domein van de actuele psychologie. Gezien het ongecompliceerde opzet is er geen diploma noch enige voorkennis vereist. We maken er namelijk een punt van dat deze module werkelijk voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Aangezien er geen beperkingen zijn qua aantal deelnemers, is er nog steeds ruimte om in te schrijven.

Meer weten? Raadpleeg onze website.

 

 

 

 

Maatschappelijke zetel: Vervoortplaats 13 B-3290 Diest - tel. 0032 13/32 68 07

 
 

 

 
 
 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy