De MaanCirkel. Nieuwsbrief

De MaanCirkel, Hever (B)

21/10/2011

Trefwoorden: Tareth, Patrick Van Buyten, Lut Lemmens, Katrijn Joris

 

 

De MaanCirkel

Centrum voor Spiritualiteit

maancirkel@skynet.be

November 2011


‘Een wereld vol mysterie’
Foto © Patrick VB.

B e r i c h t
De wereld draait op volle toeren. Overal is er beweging, verandering, vernieuwing. De tijd van de nieuwe harmonie is aangebroken. We zijn met zijn allen op de goede weg. Soms met uitdagingen, maar altijd dichter bij de positieve toekomst.
Om deze weg van vernieuwing op een harmonieuse manier te kunnen gaan bieden wij heel wat activiteiten. Wij geven veel aandacht aan begeleiding en hulp van Engelen en Gidsen, maar we bieden ook heling, zegeningen en (her)(in)wijding aan om je liefdevolle kracht, je schoonheid en zielenwijsheid te herinneren en te activeren.
En natuurlijk is er deze maand de activering van de Lichtpoort 11-11-11 als Grote Ommekeer naar 2012. Samen met jou sluiten wij aan bij het wereldwijd evenement om deze planetaire sprong te vieren.
Dit wordt een grandioze herfst!! Dus, tot gauw!

Het volledige programma van De MaanCirkel vind je op onze website www.maancirkel.be - tel. 015 52 02 57
.
A g e n d a: n ov e m b e r

Workshop
Spirituele gidsen: wie zijn ze en hoe ontmoet je ze?
met Tareth

Tareth zal je uitleggen wat de ware natuur van de spirituele gidsen is en hoe ze te werk gaan. Hij zal je helpen om één of meer van je gidsen te ontmoeten en je leren hoe je je met hen kan verbinden zodat je met hen kan samenwerken.
Met geleide meditaties en oefeningen zal je getoond worden hoe je de gidsen rond je kan voelen, gewaarworden en zien en hoe je met hen kan communiceren. De workshop zal je verschillende wegen tonen om je voorouder-gidsen, Natuur Geesten en Engel-gidsen te begrijpen en je leren om van hen hulp te ontvangen zodat je in je dagelijkse leven kan oefenen, je verbinding met hen verdiept, je helderziende vermogens kan ontplooien en begeleiding kan ontvangen. Vertaling op aanvraag.

Datum: zondag 6 november, 11u-17u, lunch meebrengen
Aanmelden, adres: 015
52 02 57 of maancirkel@skynet.be, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek
Prijs, inschrijven: €85, stort €25 voorschot op 001-3223704-82 van De MaanCirkel, vermeld: TWS-08, de rest betaal je Tareth de dag zelf

.
Wereldmeditatie en workshop
11-11-11 Lichtpoort - De Grote Ommekeer

met Patrick Van Buyten, Lut Lemmens en Katrijn Joris


‘Impressie van een Lichtpoort’ - Foto © Patrick VB.

11 november 2011 staat symbool voor een Grote Ommekeer, een planetaire sprong naar een toekomst van harmonie en liefde. Over de hele aarde verzamelen Lichtgroepen om de opening van een nieuwe Lichtpoort te vieren en dit te begeleiden met meditatie, gebed, samenzijn, zingen, chanten enz. We sluiten die dag, met zoveel mogelijk mensen aan bij de mensen-zielen-familie wereldwijd. Een Werelddag van Eenheid en Licht en opening van een Lichtpoort. Weer een stap verder naar 2012.

Namiddag-workshop: 14u30-18u: Sjamaanse reis - Meditatie: ‘Het nieuwe Licht’ - Ritueel: opening Lichtpoort - Kristalopstelling (breng je kristallen mee) - Zang

Avondactiviteit: 19u30-21u30u: Vreugde-vuur-ritueel - Mediteren aan het medicijnwiel - Drummen - Mantrazingen – Vieren enz.

Datum, adres: vrijdag 11 november, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek
Prijs: Namiddagworkshop: 14u30-18u: €36.
Avondceremonie: 19u30-21u30: vrije bijdrage en toegang, ook als je niet deelnam aan de workshop
Aanmelden, info
: 015 52 02 57 of maancirkel@skynet.be
Inschrijven: stort: €36 op 001-3223704-82 van De MaanCirkel, vermeld de code WER-11


Helingavond
Zegening van de Bron
met Tareth

De Zegening van de Bron is een onvoorwaardelijke bijeenkomst van heling voor iedereen. Tareth zal je in een helende meditatie leiden om je te helpen bij elk aspect van je denken, lichaam en geest. Er zal ook stilte zijn waarin Tareth het pure Licht van de Bron en de aanwezigheid en liefde van de spirituele wezens zal brengen. Het is tijdens de Zegening van de Bron dat Tareth soms geparfumeerde olie, die je met elkaar kan delen, manifesteert. Iedereen zal een moment van individuele heling ontvangen. Breng een klein potje mee om energetisch water met olie mee te nemen voor eigen gebruik en heling.

Prijs, adres, inschrijven: € 10, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-
Boortmeerbeek, 015 52 02 57, maancirkel@skynet.be
Betalen: stort € 5 voorschot op 001-3223704-82 van De MaanCirkel en vermeld: TBR-14, 52 02 57 of maancirkel@skynet.be, de rest betaal je Tareth de dag zelf
Datum, info, ta
al: vrijdag 4 november, 20u-21u30,
eenvoudig Engels, vertaling op aanvraag


Namiddag-workshop. Gedragen worden en in je kracht staan.
Leven in Licht en Vreugde met de Engelen
door Patrick Van Buyten & Katrijn Joris


In deze turbulente tijden is er ontzettend veel nood aan ondersteuning, begrip, heling en positieve gedachten en gevoelens. Deze avondworkshop brengt je een opgewekt en blij gevoel door diepe, zachte meditaties, muziek, mantra’s en dans:
- Een liefdevol samenzijn met gelijkgestemden
- Heling en kracht putten uit deze zielsverbondenheid
- Ondersteuning en transformatiekracht van de Aarde
- De nieuwe Lichtwezens en Engelen van de Nieuwe tijd verwelkomen
- Meditatie, dans en mantra’s een goed gevoel in lichaam, ziel en geest oproepen
- Enthousiast en blij een stralende toekomst tegemoet zien.

Datum: zondag 20 november, 14u-16u30
Aanmelden, adres:
015 52 02 57 of maancirkel@skynet.be, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek
Prijs, inschrijven: €35, stort €35 op 001-3223704-82 van De MaanCirkel en vermeld de code: LLV-12


Heling en transformatie workshop in beperkte groep
Herwijdings-ritueel voor vrouwen
met Katrijn Joris


Deze vrouwenworkshop met Herwijdings-ritueel is bedoeld om alle energetische en emotionele kwetsuren, herinneringen i.v.m. onzuiverheid, onmacht, psychisch of lichamelijk misbruik, gynaecologische problemen, operaties enz. te transformeren. Deze gevoelens, emoties, fysieke ongemakken, gedachten enz. kunnen veroorzaakt zijn door feiten in dit leven of in vorige levens. Maar ook herinneringen in het celgeheugen of zelfs in het collectief vrouwengeheugen kunnen geheeld en getransformeerd worden. In zachte verbondenheid, respectvol begrip en warme ondersteuning groeien we door meditatie, zang en wederzijds luisteren, naar het Herwijdingsritueel.
Deze ceremonie herbevestigt de essentiële heiligheid en integriteit van de vrouw. Het verwelkomt de vrouw terug in de cirkel van het leven zodat ze haar eigen verhaal kan verdergaan en niet verstrikt blijft in wat in het verleden gebeurde. Deze workshop met herwijding zet vrouwen in hun kracht, schoonheid en sacrale waardigheid. Deze bijeenkomst vindt plaats in de energetische schoot van Moeder Aarde en onder de Lichtvleugels van de Grote Moeder.
Omwille van de intimiteit en sereniteit zijn max. 8 deelneemsters toegelaten. De herwijding omvat 2 opeenvolgende dagen.

Datum: woensdag 30 nov. en donderdag 1 dec., telkens 19u30-22u
Aanmelden, adres: 015 52 02 57 of maancirkel@skynet.be, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek
Prijs, inschrijven: €55, stort €55 op 001-3223704-82 van De MaanCirkel, vermeld HER-19


Gewijde stilte - meditatie
‘In de stilte kan ik de puurste energie overbrengen’
met Tareth

Beleef in stilte de aanwezigheid van de Bron. Doorheen zijn hart zal Tareth je het licht van de Bron doorgeven. Je zal aangeraakt worden door het goddelijke en vrede en harmonie in je hart ontvangen. Tareth zegt hierover: ‘In de stilte kan ik de puurste energie overbrengen’. Je kan op gelijk welk moment komen en weer weggaan, je blijft zolang je wenst. Inschrijven mag, maar is niet nodig. Deze meditatie verloopt in stilte.

Prijs, adr
es: vrije bijdrage, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek
Data, inschrijve
n: maandag 7 november, 14u30-15u30 en woensdag 9 november, 19u45-20u45, 015
52 02 57 of via maancirkel@skynet.be

Opleiding en initiatie
Reiki-inwijdingen & Open Reiki
door Katrijn Joris & Patrick Van Buyten


Foto © Patrick VB.

Reiki is een helingmethode. Het leert je jezelf en anderen te helen. Reiki is ook een pad van inwijding. Door een Reiki-initiatie word je meer met de Reiki-bron van universele liefde en wijsheid in jezelf verbonden. Iedereen is een spiritueel kanaal voor het Licht. De resultaten van Reiki-initiaties en -behandelingen zijn aangepast aan ieders noden en evolutie. Er zijn 3 Reiki-initiaties: 1ste, 2de en 3de graad. Bij de 1ste graad ligt het accent op zelfheling, maar je kan ook al een volledige behandeling geven en de band tussen jou en je Hogere Zelf is flink aangehaald. Bij de 2de graad ligt de nadruk op heling geven aan anderen en je leert helen overheen de grenzen van tijd en ruimte. Je leert ook symbolen en mantra’s om je daarbij te helpen. Bij Reiki 3 kan je Reiki in de wereld uitdragen door zelf inwijdingen te geven.

Data Reiki
1: zaterdag 26 november, 10u-15u en zondag 27 november, 11u-15u, of op andere data op aanvraag
Datum Reiki 2: zondag 27 november, 10u-16u, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191
Hever-Boortmeerbeek, 015 52 02 57, maancirkel@skynet.be
Reiki 3: op aanvraag
Open Reiki : zondag 27 november, 11u-12u30


Zorg dragen voor Jezelf, de Mensen en de Aarde
‘De Grootmoeders-Lichtwezens Spreken tot ons’
met Katrijn Joris

Deze meditatie-avonden zijn gebaseerd op de wijsheid en liefdevolle boodschappen van de Lichtwezens die zich de ‘Grote Raad van Grootmoeders’ noemen. Zie het boek ‘De Grootmoeders Spreken’. De Grote raad van Grootmoeders is gekomen om de vrouw van binnenuit kracht te geven. Om Yin, de vrouwelijke energie te herstellen tot haar volledige schoonheid en kracht, zodat de wereld opnieuw in balans kan komen. De Grootmoeders machtigen vrouwen om het onevenwicht op aarde in balans te brengen en het Net van Licht dat de Aarde omspant te helen en te versterken. Zij moedigen mannen aan om het vrouwelijke principe te zien en te respecteren. Het brengen ons van hulpeloosheid, naar vertrouwen in het Grote Zelf dat wij werkelijk zijn. Voor vrouwen én mannen, www.grootmoeders.eu/Grootmoeders.asp

Data, adres: woensdagavond 23 november, 21 december (tevens Kerstmeditatie) , 20u-22u
Aanmelden, adres: 015 52 02 57 of maancirkel@skynet.be, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek
Prijs, inschrijven: €13 per avond, stort op 001-3223704-82 van De MaanCirkel en vermeld de code: GRO + de dat(a)


...niet vergeten, nog in oktober...
* Leer de Taal van het Universum - Magische Symbolen en Rituelen. Workshop met Katrijn Joris & Patrick Van Buyten in Hever-Boortmeerbeek


Symbolen zijn meer dan een tekening of een geheimzinnige krabbel op een blad papier of een rotswand. Symbolen en rituelen zijn de oude taal die de mens gebruikt(e) om te communiceren met de niet zichtbare wereld, de Engelen, de goden, de Kosmos. Het zijn energiesleutels en geschenken van de Bron die je toegang verlenen tot de frequenties van het Licht en Magie.
In deze workshop leer je de magische grens tussen gedachte en materie te overschrijden, de overgang van energie naar vorm en van vorm naar energie bewust te gebruiken.
* Je leert symbolen, o.a. het Scheppingssymbool, ontdekken, en hun eigenschappen en taal ‘lezen’, invoelen en interpreteren. Je derde oog wordt hierdoor geactiveerd en je intuïtie zal verdiepen.
* Ook je ware eigen scheppingskrachten worden aangeraakt en je zal zelf magische symbolen en vormen leren creëren. Je eigen innerlijke taal als jouw persoonlijke tot communicatie met de Lichtwereld.
* Je leert symbolen en sacrale woorden om je liefdevol af te stemmen op je zieledoel en zo meer harmonie in je dagelijkse leven en spirituele groei bekomen.
Zondag 23 oktober, 10u-17u30, €75, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek, 015 52 02 57 of maancirkel@skynet.be
Meer info op: http://maancirkel.goo-web.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=182:leer-de-taal-van-het-universum-magische-symbolen-en-rituelen&catid=39&Itemid=62

* Munay-Ki: in harmonie naar 2012 en later - 9 Rituele Inca-initiaties. Inwijdingsreeks met Katrijn Joris in Hever-Boortmeerbeek
Dinsdag 18 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december, 10, 17 en 31 januari 2012, 19u45-22u, €195, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek
Meer info op: http://maancirkel.goo-web.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=162%3Amunay-ki&catid=47&Itemid=60


* Heling-Cirkel - Meditatie met Engelen - Bron-Zegening met Patrick Van Buyten, Katrijn Joris & andere healers in Hever-Boortmeerbeek
vrijdag 28 oktober, 19u45-21u30, €10, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek
Meer info op: http://maancirkel.goo-web.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=70:heling-cirkel-dmc&catid=42&Itemid=71

* Tijdsreis door je Ziel, samen met je Engel … Wijsheid en heling van Atlantis tot Nu. Namiddagworkshop met Katrijn Joris in Sint-Niklaas
Zondag 30 oktober, 13u30-17u, €35, De Lichtcirkel, ’t Moleken 4, 9100 Sint-Niklaas
Meer info op: http://maancirkel.goo-web.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=160:tijdreis-door-je-ziel-sint-niklaas&catid=39&Itemid=62
* ‘Spreken met de Ziel van de Aarde’. Namiddagworkshop met Patrick Van Buyten en Katrijn Joris in Stekene
Zaterdag 29 oktober, 13u-17u, €36, De Druïde, Donkerhofstede 3, 9190 Stekene.
Meer info op: http://maancirkel.goo-web.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=159:spreken-met-de-ziel-van-de-aarde&catid=39&Itemid=62

* Alchemic Healing niveau 3 met Tareth. Enkel voor wie niveau 1 en 2 reeds volgde. Finaliseringsdag met aflevering van certificaat, Hever-Boortmeerbeek.
Zaterdag 5 november, 11u-17u, €315 voor de opleiding en de cd met mantra's, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek
Meer info op: http://maancirkel.goo-web.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=68Consulten
* Klank van de Engelen door Tareth: enkel op zaterdag 12 november, 14u30-15u10.
Meer info: http://maancirkel.goo-web.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=74:heling-met-de-klank-van-de-engelen&catid=40:tareth-helingconsult&Itemid=77

* Bron-Heling door Katrijn Joris: op afspraak
Meer info: http://maancirkel.goo-web.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=73
*
Channeling door Patrick van Buyten: op afspraak
Meer info: http://maancirkel.goo-web.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=74


Het volledige programma van De MaanCirkel vindt u op onze website www.maancirkel.be.
.
Info en inschrijven: 015 52 02 57 tussen 8u30 en 9u30 en tussen 18u30 en 19u30 op werkdagen of via maancirkel@skynet.be. Opgelet, nieuw emailadres

In vriendschap en liefde,

Katrijn Joris en Patrick Van Buyten


 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy