BeVo. Beroepsvereniging van Reflexologisten Belgie

BeVo, Lokeren (B)

17/12/2011

Trefwoorden: BeVo, BRN, RiEN, reflexologisten

 

 

 

 
 
Beste collega,
 
Langs deze weg willen wij u op de hoogte stellen van het bestaan en het doel van BeVo.
 
BeVo staat voor “Beroepsvereniging van Reflexologisten België” met als hoofddoel een samenwerkingsverband te creëren om professionele reflexology in België te ontwikkelen. Dit initiatief werd genomen vanuit verschillende bestaande verenigingen en opleidingen teneinde een overkoepelende beroepsvereniging te vormen.
 
In België is er slechts één beroepsvereniging voor reflexology. Op 1 augustus 2007 werd de bekrachtigingbeslissing inzake beroepsorganisaties voor BeVo gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 
Onze groei is reeds enkele jaren aan de gang. In vijf jaar tijd is deze vereniging gegroeid tot meer dan 100 leden.
 
 
Aanspreekpunt voor de overheid
In maart 2011 werd BeVo erkend als Nationale Beroepsfederatie door het FOD Economie. Hierdoor is BeVo het rechtstreeks aanspreekpunt voor de overheid en wordt er verder gewerkt aan de erkenning van reflexology als beroep.
 
 
Informatie over reflexology verzamelen en uitwisselen
BeVo wil informatie verzamelen wat er leeft in de wereld van de reflexology in België en Europa, voornamelijk op gebied van onderzoek, nieuwe technieken, inzichten, diverse samenwerkingsverbanden, uitwisselingsprojecten en professionele opleidingen.
 
Als actief lid van BRN (Benelux Reflexology Network) en RiEN (Reflexology in Europe Network) heeft BeVo ook op Europees niveau de mogelijkheid diverse ervaringen uit te wisselen met verschillende aangesloten landen.
 
Verder zal BeVo deze informatie op een gestructureerde wijze doorspelen aan zijn leden.
 
Enerzijds zal BeVo zijn leden samenbrengen om eigen inzichten en ervaringen uit te wisselen en anderzijds ondersteunt BeVo hen door kwalitatieve congressen en ledendagen te organiseren dit door op regelmatige tijdstippen de laatste ontwikkelingen mede te delen via een nieuwsbrief, e-mail en website.
 
 
Opleidingsnormen
Eveneens wil BeVo duidelijkheid scheppen over de verschillende toepassingen van reflexology, meer bepaald het onderscheid tussen het waardevolle gebruik in huiselijke kring en de professionele benadering en begeleiding van cliënten. BeVo streeft ernaar om samen met de opleidingscentra tot een professionele basisopleiding te komen. Deze waarborgt kwaliteit en biedt toch voldoende ruimte  om de specifieke eigenheid van de school te bewaren.  
 
 
Bekendmaking van reflexology bij het grote publiek
Tot slot zal BeVo het grote publiek informeren door bekendheidsacties te organiseren wat reflexology te bieden heeft en zal tevens een informatiebron aanreiken waarin mensen vlot door BeVo erkende reflexologisten in hun nabije omgeving terugvinden. Elke door BeVo erkende reflexologist wordt vermeld op de website: website: www.bevo-belgie.org
 
 
Verklaring van het BeVo- logo
 
De vlinder staat voor het vrije,
maar ook de verandering (ontpopping),
de innerlijke schoonheid die ontplooid wordt om buitenaf zichtbaar te worden.
Het moment dat afgebeeld is, stelt de uitvlieging voor, de vrije solo vlucht.
 
De vlucht van de vlinder gaat door de O.
De reflexologist wijst de weg die gevolgd kan worden.
De bollen die gebruikt zijn staan voor de drukpunten die een belangrijke rol spelen in de reflexology
maar ook voor het oneindige, het volmaakte,...
 
De bollen zijn geconcentreerder naar de kern van de vlinder,
de kern staat voor de rust, ontspanning, wijsheid, ... (kleur groen) die samengebundeld wordt en ervoor zorgt dat men met een vrijere gevoel kan leven
 
De weerkaatsing staat voor de reflex
 
De donkergroene kleur is de hulp van de reflexologist (ook BeVo staat in die kleur),
maar de meeste inbreng komt van de persoon in kwestie zelf.
 
Groen staat voor:
kalmerende van lichaam en geest, ontspanning, hoop, inzicht, wijsheid, rust, orde, toekomst en groei
 
De witte openingen ertussen schenken het pure, de waarheid, zuiverheid, ...
die helpen het gewenste resultaat te bekomen.
 

 
Wat biedt BeVo aan de leden, naast de reeds besproken streefdoelen?
 
-       vermelding op de website van BeVo
-       gebruik van muurschild/kwaliteitslabel
-       4 x per jaar een informatieve nieuwsbrief
-       korting op de BeVo-congres
-       gratis deelname aan de ledendag
-       gratis deelname aan de Torfs- actiedag (met 50 BeVo-folders)
 
 
Wat dien je te doen om lid te worden?
 
Het BeVo-inschrijvingsformulier invullen en de nodige documenten verzamelen:
-       inschrijvingsbewijs kruispuntbank van ondernemingen;
-       bewijs BA-beroep;
-       bewijs van goed zedelijk gedrag;
-       attesten van gevolgde reflexology- en relevante opleidingen.
 
Meer informatie en inschrijvingsformulier kan je terugvinden op de website
 
Hopelijk tot binnenkort!
 
Hilde SCHOONJANS
Voorzitter BeVo

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy