Brighinda Healingsounds. In de kijker en nieuw

Rigantona, Brugge (B)

14/03/2012

Trefwoorden: Brighinda Healingsounds, wereldmeditatie, orakel, klankschaalconcert

 

 

Brighinda Healingsounds: In de kijker en nieuw
Nieuwsbrief Brighinda Healingsounds maart 2012
 
Hallo beste mensen,
Nu ontvang je weer eens een nieuwsbrief van Brighinda in de lente!! Een tijd van geboorte in de vorm, een tijd van hout/jong vuur, "het kind”!! , met z'n prachtige kwaliteiten creativiteit, spel, overgave, zo één met , enthousiasme, tolerantie, groei en nog zo veel meer . Een periode van het "licht" in z'n midden, en ook de 'burcht van vrede' genaamd, de 'liefde' , de tao, vrij zijn van… enz. , etc… oh wat hou ik van dit seizoen, van dit 'leven'… wie niet van de schepselen behorend tot het leven en de dagwereld???
 
En waarom heb ik het altijd over de seizoenen ook??
Omdat ik geloof dat een bewustzijn van de energieën aanwezig doorheen het jaar meteen ook het bewustzijn van onszelf, ons voelen, denken, enz. verruimen. En deze zelfkennis helpt natuurlijk om het mooie in ons, en wat ons belemmert te 'zien' en te erkennen, te veranderen en meer. Een voorbeeldje : Fijn is het in te zien vb dat je veel gemeen hebt met de kwaliteiten "creativiteit, speels" , dat is een prachttalent , en daarvan bewust zijn sterkt je in zelfwaarde, zelfvertrouwen en zal je helpen deze gaven ook meer aan te wenden voor jezelf en anderen.
Verder is het ook goed dat als een kwaliteit van los, spel, enorm vertrouwen "te" is en neigt naar vb te weinig verantwoordelijkheid, te weinig alert, enz en dan belemmert om een project/taak enz. te realiseren: dat we daarvan bewust worden en er dan kunnen aan werken.
En het is ook goed te beseffen dat er in een bepaalde tijd van het jaar een stroom is van vb. creativiteit (in "doen" vooral) die we kunnen aanboren voor allerlei dat die kracht nodig heeft. We kunnen natuurlijk altijd onze creativiteit aanboren maar lente is dan echt wel een goede, makkelijkere, enz. periode… de periode bij uitstek dus om het te hanteren.
 
Ondertussen… gaat mijn boek stillekens verder. Daar vertelde ik nog over in de vorige nieuwsbrief, over de boek/cursus 'jezelf en anderen helen via klank(zang) en beweging'.
 
En het is dus een goede tijd voor nieuwe projecten…en hier is er dan weer eentje, eigenlijk twee ,ik kondigde al wat aan in de vorige nieuwsbrief… Het seizoensfeest dat ik vorige keer ook vermeldde, dat komt later. Ik heb er enorm veel zin in maar een nogal hectische periode wat privé, boek en zo betreft, laat het niet toe nu al.

nbf-005.jpg
Nieuw dus nu:
Een Workshop "jezelf bevrijden via spontaan zingen en bewegen"
Het gaat hier enkel om het deeltje ‘intuïtief tonen’ (van de meer uitgebreide cursus, beschreven onderaan in de nieuwsbrief), in de zin van gewoon ‘zingen’, gewoon klanken uiten zelfs… en gewoon ‘intuïtief’ bewegen… Het gaat dus om je hart volgen, je simpelweg ‘uiten’ via je stem en bewegingen… je gevoel volgen, zingen/spreken-bewegen wat maar wil komen, het laten opborrelen…
We gaan eigenlijk lekker ontspannen, en spelen ergens en toch is dat krachtig en helend. Want het is zo goed te “uiten”. Dat is ergens je ware ik bevrijden!

Al spelend gaan we klanken en bewegingen uiten die vertegenwoordigen wat ons belemmert en we beter buiten ons veld/lichaam brengen, eruit! Klanken en bewegingen zullen opborrelen die ons helpen meer in evenwicht te komen door kwaliteiten die ze in zich dragen die we best wat meer kunnen gebruiken.

En klanken en bewegingen waar we wat mee hebben zullen ook tevoorschijn getoverd worden : zij dragen kwaliteiten die met onze liefde/wijsheid-kern verbonden zijn…met hen drukken we onszelf uit, onze creativiteit en meer.
 
We proberen dit alles ‘intuïtief’ te uiten: want als we ons ‘gevoel’ volgen daarbij, onze intuïtie, staan we eigenlijk in verbinding met onze wijze innerlijke heler die precies weet wat we nodig hebben. Dit maakt dit hele gebeuren transformerend.
 
Er is dus voor deze cursus geen zang of bewegen-ervaring nodig! We volgen nl. het kind in ons.
 
Wanneer: zaterdag 5 mei 2012 van 10 tot 16.30 u
Waar: Huyze Brigidrhiannon , Rapaertstraat 39, 8310 Brugge
Bijdrage: 35 Euro
 

 
Vernieuwd:
 
De Wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede!!
 
Dit gaat door elke vierde dinsdag van de maand, dus in dit voorjaar, en prille zomer op dinsdag 27 maart, 24 april, 22 mei en 26 juni 2012, 20 u!!!
 
Ik nodig opnieuw uit om deel te nemen aan een ‘wereldmeditatie voor moeder aarde en vrede’ - elke vierde dinsdag van de maand!! En het is niet enkel een gebeuren voor moeder aarde en vrede in wezen…het gaat om het verankeren van een positieve visie voor de mensheid.
Een visie die werd aangeboden door de ‘Engel van Vrede’ aan auteur Sanaya Roman van de boeken ‘liefde van de ziel’, kracht door bewustwording’, ‘leven in vreugde’.

Het is een visie die affirmaties bevat rond het bevorderen van vrede en respect/liefde voor moeder aarde.
Deze visie houdt ook prachtige affirmaties in rond innerlijke groei en één worden met je liefde/wijsheidkern. Deelnemen aan dit gebeuren is dus ook het bevorderen van ‘innerlijke vrede’ (voor jezelf! En de mensheid!).
 
 
Waarom is het toch een wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede : het is mijn bedoeling de zinnen die expliciet gaan over vrede en de omgang met moeder aarde vaker te herhalen dan de andere .
 
Verder zijn de affirmaties sterk gericht op de verbinding van de mens met z’n kern van liefde/wijsheid wat dan zeker zal resulteren in een liefde/wijsheid-omgang met Moeder Aarde. Het is net doordat de mens daar niet meer, onvoldoende, verbonden mee is dat de natuur er zo erg aan toe is.
 
Mantra’s reciteren is een vorm van ‘gedachtekracht’, en dit is een beetje wat we doen “mantra’s” reciteren in een betekenis van mantra als ‘de gedachte die bevrijdt en beschermt’.

Men kan ze tevens aanmerken als ‘gedachten die ons bewustzijn verruimen, ons meer één laten worden met onze kern van liefde/wijsheid… en dat zijn deze affirmaties zeker.

Door ze dan te uiten, denken worden we één met de kwaliteiten die erin besloten ligt en dit helpt ons ze meer en meer te worden (naast ze dan daadwerkelijk vorm te geven natuurlijk).

Door de prachtige woorden te uiten vervat in die visie helpen we de mensheid (onszelf dus ook) meer één te worden met de kwaliteiten erin besloten.
 
In vele spirituele bronnen kan men vinden: “onze gedachten creëren onze werkelijkheid”! Het werkt, gedachtekracht.

En gedachtekracht in meditatievorm (terwijl we verbinden met de liefde/wijsheid in ons) werkt zeker krachtig!! Doe dus mee!!!
Life, of op afstand en misschien kan je nog vaker , zo, zulke gedachten denken?? Ik ben enorm bezorgd om Moeder Aarde (het wordt echt erg), ze kan alle hulp momenteel goed gebruiken, doe dus a.u.b. mee!
 
Lees de uitgebreide tekst in verband met dit initiatief, op de website, rubriek open aanbod. Daar lees je ook de volledige prachtige “visie”, mantra’s/affirmaties.
 
Waar: Huyze Brigidrhiannon , Rapaertstraat 39, 8310 Brugge
Bijdrage: Vrije bijdrage(richtprijs 6 Euro, vrij dus minder, meer of niks)
 
 

 
In de kijker
 
Een Helend Droom/Orakel Verhaal is ergens ‘nieuw’ als een apart gegeven maar is al lang één van m’n belangrijke hulpmiddelen.
 

Via een soort sjamanistische reizen /dagdromen ontvang ik beelden, *een verhaal*, een droom in symbolentaal die vertellen wat aan de basis ligt van een disbalans, onvrede, probleem, ziekte etc … of die gewoon een antwoord geven op een vraag van je hart, een belangrijke vraag, een vraag waarmee je al lang worstelt enz… of ze vertellen wat over je “wezen”, hoe je best kan groeien enz… als je daarover meer wilt weten.

De beelden op zich zijn krachtig helend dus ook zonder duiding kunnen ze transformatie, veranderingen, heling teweeg brengen (zonder duiding kan het vb goed zijn voor kinderen of mensen die het niet meer bewust kunnen opnemen, of er geen zin in hebben).

Dit verhaal is altijd deel geweest van wat nu een
Diepgaand Healingtraject heet, en soms is het deel van het Essentienaam Document.

Maar/en wordt nu ook regelmatig aangewend bij een Orakel/Kort advies.

 
 

 
 
Blijvend in de kijker!!!!
 
Het open Zang/Klankschaalconcert:
 
Je kan nog steeds komen om te proeven, helen, relaxeren/harmoniseren, om... om… éénmalig, of meerdere keren elke derde maandag en zaterdag van de maand, en éénmalig in een week op afspraak (op een avond, namiddag/avond op zondag).
Als een afspraak vastligt voor een bepaalde week kan men aansluiten of een afspraak maken voor een andere keer.
Bijdrage: vrij, de richtprijs is 6 Euro.
 
Meer info vind je op de folder in bijlage . Hier op de website vind je meer info bij het open aanbod - open zang/klankschaalconcert, en op de folder daar ingesloten.
 
nbf-004.jpg
Extra in de kijker!:
Gedurende een Zang/klankschaal Healing en ook tijdens een Concert ben ik
een kanaal voor m'n gidsen verwant met "de moeder" in haar gedaante van
Athene/Anna/grootmoederarchetype(de Anad-Deva's) en in haar gedaante
van de bron/blauwdruk (Mal/Mar/Mry).
Je ontvangt dus ook die energie/invloed/heling.

Dit helend zang/klankschaalconcert, een algemene
Zang/klankschaalhealingsessie
kan je ook thuis ervaren via de CD “The song of Healing Vowelmantra’s and Crystal
Bowls. Journey through the chakra’s”.
Meer info: website: aanbod - CD
Bijdrage : 13 euro.

Misschien een goed idee voor een
kadoo???
 

 

Ik organiseer voorlopig nog geen 'open' cursus, maar je kan wel een ‘cursus op aanvraag’ boeken!!! Ook voor slechts enkele individuen, of zelfs 1. En een 'thuiscursusformule' kan nu al voor een stuk.

In deze cursus nodigt Brighinda uit te harmoniseren, te bevrijden,uiten, los te laten, weer te spelen, te helen/transformeren, je bewustzijn te verruimen, te evolueren… via de drie in één-cursus"jezelf (en anderen)helen via (boventoon)zang, klank en beweging".

 
Eigenlijk praktisch gaan we vooral de buitengewone effecten, geluiden, klanken en bewegingen die we zelf kunnen voortbrengen ervaren… geluiden/beweging die ons niet alleen nader tot het ‘heilige’ kunnen brengen maar ook op een wat wereldser niveau ons vb kunnen helpen om pijn te verlichten, dagelijkse spanningen en emoties te harmoniseren en ons nieuwe energie kunnen schenken.
 
En lees meer… op de website http://www.brighinda-healingsounds.be: ga naar het aanbod : kursus "jezelf en anderen helen via (boventoon)zang, klank en beweging
 
Deze cursus wordt nu ‘verdeeld’ in drie opties die 5 dagdelen(volle dagen) of 10 dagdelen(halve dagen, avond) omvatten:
1.°Een deel ‘ademhaling – basis boventoonzang’.
2.°Een deel tonen-intuïtief tonen-
°Een deel tonen voor anderen – je naam zingen – mindfullness en klank.
3.°Een deel alfabetmudra-beweging/derwisjdans.
°Een deel sacrale dans-beweging/intuïtief bewegen/mindfulness en beweging.
‘tonen’: het gebruiken van je stem om te helen is dat
 
Deze cursus is al verdeeld in drie/vijf aparte stukken, en toch kunnen daaruit ook nog deeltjes apart aangeboden worden – op vraag en op maat. Je kan het als individu ook aanvragen(voor je zelf, of enkele
personen).
 
Het ‘ervaren’ in deze cursus is heel belangrijk maar/en toch omvat deze cursus een fifty-fifty verhouding theorie en ervaren. Inzet wordt ook verwacht tussendoor – zeker oefenen van zang/beweging, en lezen van een zeer klein beetje theorie.
 
Waar: Huyze Brigidrhiannon , Rapaertstraat 39, 8310 Brugge
Bijdrage: Gemiddelde: 165 Euro(e-boekje en instructiecd inbegrepen)// 30 Euro/deel (gansedagdeel)
 

 
En surf misschien eens naar m’n website voor de volgende aktiviteiten??? klik op aanbod.
Een Diepgaand Healingtraject
Een Zang/klankschaal Healingsessie
Een Alfabetmudra Healingsessie
Een Helend Droom/Orakel Verhaal
Een Orakel/Kort Advies
Een Orakel/transformatiespel
Een Pakket met je Essentienaam
Helen op afstand(gratis)
Wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede
(nog in opbouw)
Support Dans
 
 

 
 
Het zou fijn zijn als je dit kon doorsturen. Of/en ben je geïnteresseerd in het uitwisselen van folders, ik heb een zaaltje????
Josiane Burrick
Rapaertstraat 39
B 8310 Assebroek
België
Tel / Fax 0032 (0) 50.37.10.17
E-mail:
brigidrhiannon@pandora.be

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy