MannenWerk Vzw in 2012: Man-zijn is Man-worden

MannenWerk, Heverlee (B)

21/02/2012

Trefwoorden: MannenWeekend, MannenWerk, krijgersarchetype, Dalai Lama

 

 

MannenWerk Vzw in 2012:
Man-zijn is Man-worden
 

Een man wordt drie maal geboren: 
Éénmaal uit zijn moeder
Éénmaal uit zijn vader
En tenslotte éénmaal uit zijn diepste wezen

Man-zijn is daarom ook Man-worden, een rijpings- en ont-wikkelingsproces waarbij sluiers stelselmatig worden afgelegd. Op elk moment is men daarbij al helemaal man (en mens), en tegelijk houdt elk moment het potentieel in tot verdere ont-wikkeling. Met zijn activiteiten wil MannenWerk Vzw de optimale omstandigheden en vruchtbare voedingsbodem aanbieden voor die verdere ont-wikkeling en beoogt daarbij een drievoudig doel:
  1. Ontwikkelen van de eigen authentieke mannelijke identiteit en kracht
  2. Vervullen van Mentorschap voor andere mannen, jongeren en jongens
  3. Dienstbaar zijn aan de samenleving

Het eerste MannenWeekend van 2012 heeft plaats op zaterdag 17 en zondag 18 maart op het Tibetaans Instituut in Hoei. Inschrijven kan online, bij voorkeur voor 10 maart.

Dit weekend staat in het teken van het Krijgersarchetype en biedt een combinatie van 'Innerlijk en Uiterlijk werk' aangepast aan de expansieve energie van de tijd van het jaar.

Met het 'uiterlijk werk' bewijzen we ditmaal specifieke dienstbaarheid aan het Tibetaans Instituut in het kader van het bezoek van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, donderdag 24 mei. Het is een genoegen met ons werk bescheiden te kunnen bijdragen aan dit uitzonderlijk bezoek.

 

Het programma voor het volledige jaar 2012 ligt ondertussen vast:

Naast en/of in combinatie met de groepsactiviteiten bieden we ook de mogelijkheid van persoonlijke coachingssessies. De combinatie van beide vormt daarbij een krachtig samenspel voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Man-zijn en Man-worden zijn daarbij geen doel op zich maar een onderdeel in het grote mysterie van Mens-worden en Mens-zijn. Welkom (terug) op één van de activiteiten !

 

 www.mannenwerk.be 

contact@mannenwerk.be

Nieuwsbrief

 

In zijn boek 'MANDELA, over leven, liefde & leiderschap' stelt Richard Stengel de vraag aan Mandela: "Wat waren de verschillen tussen de Nelson Mandela die in 1990 uit de gevangenis kwam, en de man die in 1962 in de gevangenis belandde?" Deze vraag irriteerde Mandela. Uiteindelijk zei hij op een dag boos: "Ik ben er volwassen uitgekomen".

Wat bedoelde hij met deze woorden? André Malraux (Frans schrijver en politicus) schreef in zijn memoires dat het meest zeldzame in deze wereld een volwassen man is. Mandela zou het met hem eens zijn. De woorden "Ik ben er volwassen uitgekomen" zijn een weerspiegeling van wie Mandela is geworden en wat hij heeft geleerd. Want de gevoelige, emotionele jongeman is vandaag de dag nog steeds een deel van de Nelson Mandela die wij nu kennen. Met volwassenheid bedoelt hij te zeggen dat hij geleerd heeft om die jeugdige impulsen te beheersen, en niet dat hij niet meer geprikkeld, aangedaan of boos wordt. Het is niet dat je altijd weet wat je moet doen, of hoe je het moet doen, het is dat je hebt geleerd om met emoties en opwinding om te gaan, om de wereld te kunnen zien zoals hij is. Je kunt erdoorheen kijken, en daarom doorsta je het. Richard Stengel

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy