Ontdek de ontbrekende schakel zodat 'the law of attraction' ECHT werkt!

Salus Orbis, Kapellen (B)

13/05/2012

Trefwoorden: Salus Orbis, Roel Delbon, Heart Life, Christian Pankhurst

Overwin je innerlijke weerstand om voluit te leven


Wat de meeste mensen te horen hebben gekregen als dé manier
om een beter en passender leven te manifesteren is: bewust andere
keuzes maken, anders gaan denken en je overtuigingen veranderen.
 
Maar wat als er nog een ander cruciaal onderdeel bestaat,
een onderdeel dat tot nu toe binnen de gehele persoonlijke
ontwikkelingssector over het hoofd werd gezien?
 
Je kan in het leven alle successen bereiken, maar zonder deze
ontbrekende schakel voel je je uiteindelijk nog steeds leeg.
 
Wat is dit ontbrekende stuk? Hart Intelligentie.
 
Als je niet weet wat dat is dan ben je niet alleen. Het is een
nieuwe opkomende methode die met een enorme vaart en met
succes een vaste plaats aan het veroveren is in het aanbod voor
persoonlijke zelfverwezenlijking en het gaan leven vanuit je eigen kracht.
 
Als je wilt weten hoe Hart Intelligentie jouw wereld verandert,
bekijk dan deze sublieme en waardevolle GRATIS video reeks
van Dr. Christian Pankhurst, winnaar van Britain’s Next Top Coach.
 
 
In deze video reeks leer je:
- Hoe Hart Intelligentie je gezondheid, overvloed en geluk transformeert.
- Hoe we ons onbewust verzetten tegen het ontvangen van al het goede in het leven.
- Hoe die innerlijke weerstand te overwinnen die je tegenhoudt om voluit te leven.
- Hoe meer te ontvangen van wat je écht wilt.
- Hoe meer jezelf te zijn en te durven uiten wie je werkelijk bent.
 
Als je al enige tijd het pad van persoonlijke ontwikkeling bewandelt,
kom je op een gegeven moment op een punt waarop je het gevoel
krijgt vast te zitten, en stel je jezelf de vraag: “Is het dit nu?”
Deze GRATIS video serie leert je hoe voorbij dit punt te komen, en hoe je
leven naar het volgende niveau te brengen.
 
 
Christian Pankhurst (de man in deze video’s) zit vol met prachtige,
uitbundige en enthousiaste energie. Hij reist de wereld rond als spreker
en facilitator van seminars, workshops en retreats in de VS, Zweden,
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Australië, Bali, Panama, Turkije en Tsjechië.

Christian veranderde zijn eigen leven totaal door gebruik te maken van
deze krachtige methoden die hij in deze video reeks beschrijft en
wil delen met jou.

Zo genas hij zichzelf van astma wanneer de dokters zeiden dat er
niets aan te doen was en bevrijde zichzelf van zijn verlammende
depressie en paniekaanvallen na het zien van een brutale en agressieve
aanval op zijn beste vriend.
 
Dit alles op een leeftijd van 21 jaar.
 
Tien jaar later won hij de 'Britain’s Next Top Coach' award
met 52% van de stemmen uit 91 verschillende landen.
 
Vandaag de dag ligt zijn focus op één ding:
Helpen om je bewustwording te versnellen door je
neuro-emotionele-energetische weerstand te overwinnen welke
je ervan weerhoudt die dingen die je echt wilt, binnen te laten
komen, en om je ware zelf echt voluit en in je volle kracht te leven.
 
 
Geniet van deze waardevolle video reeks en neem notities!
Het is de Opt-In méér dan waard.
 
Een aanbod van Heartlife.be,
 
 
PS. In Christian's video - met name het stukje over ons Neurologische
Afweermechanisme – is écht verbazingwekkend. 
- Neale Donald Walsch, auteur van 'Een Ongewoon Gesprek met God'
zei: "Christian weet hoe deze boodschappen te verwoorden en,
zo niet beter dan ik. Hij is een diepzinnige bron van helderheid en
begrip van de rijkdom en diepte van dit materiaal"
 
Ken je mensen die in dit aanbod geïnteresseerd kunnen zijn ?
Stuur deze mail dan gerust door!!!
 
 

The missing link to making the law of attraction work!

How to remove the resistance that holds your back.


Most people have been told the way to get better results in
life is to change their choices and change their beliefs.
 
What if there was another critical piece, that's been mostly
overlooked by the entire Personal Development industry?
 
A missing piece so important that without it, you could have
all the results but still end up feeling empty?
 
What is this missing piece? Heart Intelligence.
 
If you don't know what that is, you're not alone as this is
a new emerging personal empowerment method that's taking
the personal change space by storm.
 
To find out just how Heart Intelligence can transform your world,
just watch this brilliant free video by Dr Christian Pankhurst,
D.C. winner of Britain's Next Top Coach...
 
 
You'll learn:
·         How Heart Intelligence can transform your Health,
Wealth and Happiness.
·         How we defend against receiving the good stuff in life.
·         How to remove the resistance that holds you back in life.
·         How to receive more of what you want.
·         How to get more of who you are out into the world.
 
At some point, all of us who've been on the personal development
path for a while will reach a point where we feel stuck and ask the
question, 'Is this it?'. This video will teach how how to get unstuck
and move your life forward to the next level.
 
 
Btw, if you haven't met Christian Pankhurst, the guy who did the
video, you should take note.
 
Christian totally changed his life around using the powerful methods
he describes in this powerful piece of content.
 
For example, he cured his asthma when the doctors said nothing
could be done and broke free from his numbing depression and
panic attacks after watching his best friend get brutally beaten.
 
All this by the time he was 21.
 
Ten years later he won the 'Britain's Next Top Coach' award
winning 52% of the votes from 91 different countries.
 
Today, he travels the world speaking and delivering seminars in
USA, Sweden, UK, Holland, Australia, Bali, Turkey and Czech Republic.
 
 
Enjoy the video. And take notes. It's worth the optin.
 
An offer from heartlife.be
 
 
P.S. Christian's video -- especially the bit about our Neurological
Defense Mechanism -- is amazing. He says he's taking
questions on the blog, so watch and comment. No wonder
this guy is showing up everywhere! He's sure got some
recognition:
 
-- Neale Donald Walsch, author of 'Conversations with God'
said "Christian knows how to articulate these messages as well as,
if not better than I do.
He is a profound source of clarity and
understanding of the richness and depth of this material"
 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy