Leer NU Te Leven Vanuit Je Hart!

Salus Orbis, Kapellen (B)

24/05/2012

Trefwoorden: Salus Orbis, Christian Pankhurst, Accelerated Awakening, Kapellen

 

 

Christian Pankhurst opent vandaag de inschrijving voor zijn
Accelerated Awakening Home Study Programma!

Dit is de meest uitgebreide training die je ooit kan vinden over
hoe je te verbinden met je hart, hoe moeiteloos te manifesteren
wat je écht wil en die innerlijke weerstand te overwinnen die
je tegenhoudt om volluit te leven.

Klik hier voor een volledige beschrijving van dit geweldige programma

Krijg toegang tot je eigen gave en kwaliteiten en transformeer
je gezondheid, rijkdom en geluk. Christian Pankhurst laat je zien
hoe, en leert je dit te bereiken.

Meer dan 1.000 mensen hebben reeds enthousiaste feedback gegeven
op de gratis video’s die Christian de voorbije week heeft gelanceerd
ter kennismaking.

Maar de meesten van hen hebben er geen idee van hoeveel meer er
nog te ontdekken valt op een dieper niveau. De kennis en vaardigheden
in het beheersen van je emotionele, energetische en geestelijke toestand,
en leven zonder angst vanuit je hart.

Dat is de reden waarom Christian met zo’n enorme vaart op het
toneel verschijnt. Zijn innovatieve strategieën, concepten en coaching
zijn gericht op het vinden van je authentieke kracht, zodat je in staat bent
om het leven écht binnen te laten komen, en om je ware zelf écht voluit
en in je volle kracht te leven.

Christian veranderde zijn eigen leven totaal door gebruik te maken van
deze krachtige methoden. Zo genas hij zichzelf van astma wanneer de dokters
zeiden dat er niets aan te doen was en bevrijde zichzelf van zijn verlammende
depressie en paniekaanvallen na het zien van een brutale en agressieve
aanval op zijn beste vriend. Dit alles op een leeftijd van 21 jaar. Hoe?

Leer stap-voor-stap hiermee aan de slag te gaan.

De wereld is aan het veranderen, een nieuwe golf van hartgecentreerde,
hart gerichte leiders is in opkomst, die een  enorme invloed zullen hebben
op de tijden die voor ons liggen. Is het geen tijd dat je uit de schaduw stapt,
beheerst door de twijfel aan jezelf, en de sprong waagt naar je volledige
grootsheid?

Waarom geen Heart Intelligente leren zodat je niet enkel je eigen leven
een nieuwe richting kan geven, maar ook anderen op deze weg kan helpen?

Waarom geen vertrouwen vinden in je eigen hart, dat je de weg toont
naar ervaringen van diepe vreugde, verbinding en levenskracht?

Dit programma van Christian zal je daar bij helpen.

Maak de keuze vandaag om hieraan te beginnen. Wacht niet nog een jaar
om te worden wie je werkelijk bent en een verschil te maken.

Schrijf je NU in!

Leef je essentie,

Een aanbod van Heartlife.be


Enkele getuigenissen:

"De best investering die ik ooit heb gedaan! Je hebt hier echt iets wonderlijks
gebracht Christian, ik groet u! Met liefde en dankbaarheid"

-Judi Muller, Zuid-Afrika

"Deze tools en inzichten geven mij toegang tot mijn emoties, waar ik,
voorafgaand aan dit programma, te kampen had met veel gevoelloosheid.
De ervaring heeft mij geholpen mijn ware zelf te ontdekken."

-Linda Stewart, USA

"Prachtige, prachtige opleiding. Onder leiding van een meester gids die
zo liefdevol en krachtig ons leidde naar onze eigen rijkdom, innerlijke
kracht en wijsheid. Wat een krachtige investering ... in wat écht telt."

-Yvonne Boudreau-Giachino, Canada

"Ik werd omvergeblazen door de transformatie die ik onderging.
Onder de zachte maar stevige begeleiding van Christian, werden
vastzittende emotie opgelost, om kracht in de plaats te voelen komen.
Vaak voelde ik tranen over mijn wangen lopen op de momenten dat ik
iets in mezelf voelde veranderen. Ik dank u hiervoor."

-Lynda Boggis, Engeland

"Christian heeft een zeer inspirerend en gebruiksvriendelijk
on-line programma gemaakt. Hij bezit de gave om complexe onderworpen
op zo’n wijze uit te leggen dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn,
en eigen te maken. Wat ik kreeg was boven mijn verwachtingen
en heeft een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding."

-Inga Schmidt, Nieuw-Zeeland

 
Ken je mensen die in dit aanbod geïnteresseerd kunnen zijn ?
Stuur deze mail dan gerust door!!!

---------------------------------------------------------------------------

Learn To Live Your Life From Your Heart NOW!


Christian Pankhurst just opened enrollment to his Accelerated
Awakening Home Study Program!

This is the most comprehensive training you could ever find
on how to connect to your heart, manifest effortlessly and
remove the resistance that holds you back.

Check out the full program here

YOU can access your vast hidden resources and transform
your health, wealth & happiness. Christian shows you how
with Accelerated Awakening.

Over 1,000 people have posted RAVING comments about
the complimentary videos Christian has been sending out.

But they have no IDEA how much more there is to discover
beneath the surface to support you in mastering your
emotional, energetic and mental state and live life fearlessly
from your heart.

That's why Christian has arrived on the scene so quickly.
His innovative strategies, concepts and coaching help you
find your true authentic power so you can get more of who
you are OUT and let more of life IN.

Christian totally changed his life around using the powerful
methods he teaches in this program. He cured his asthma
when the doctors said nothing could be done and broke free
from his numbing depression and panic attacks after watching
his best friend get brutally beaten. How?

Now Christian is teaching you step-by-step how to get started.

Check it out!

The world is changing and a new wave of heart-centered,
heart directed leaders are emerging to have a monumental
impact on the times that lay ahead. Isn't it time you stepped
away from self-doubt and stepped into your full greatness?

Why not master Heart Intelligence, and not only turn your
own life around, but lead others to do the same?

Why not TRUST in your heart to guide you and to show you
the way to experiencing profound joy, connection and juice?

YOU can do this.

Make the choice today to get started. Don't wait another
year to get all of who you are out and make a difference.

So go enroll now!

Here's to your new life,

An offer from Heartlife.be


 
Here a few testimonials about this program... 

"Best investments I have ever made. You have something really magical 
going here Christian, and I salute you! With Love and Gratitude" 

- Judi Muller, South Africa 

"My new found tools and understanding creates access to my emotions, 
where, prior to the program, I was struggling with a lot of numbness. 
The experience totally helped me discover my true self." 

- Linda Stewart, USA 

"Wonderful, wonderful course. Led by a master guide who so lovingly 
and powerfully led us to our own richness, inner strength and wisdom. 
What a  powerful investment... where it really matters." 

- Yvonne Boudreau-Giachino, Canada 

"I was blown away by the transformation I saw occurring. As, under 
Christian's gentle but firm guidance, each raw emotion were released, 
power reclaimed. Often, I felt tears running down my face as I released 
something within myself shifting. I thank you for this." 

- Lynda Boggis, England 

"Christian has created a very inspiring and useful on-line program. He 
has the ability to communicate complex subject in a way that is easily 
understandable and captures attention. It has exceed my expectations 
and is very good value for money." 

- Inga Schmidt, New Zealand
 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy