Introductiecursus Inner Tuning

Reliantie vzw, Wevelgem (B)

22/05/2012

Trefwoorden: Inner Tuning, psycho dynamics, Interconnectie, Wevelgem

 

 

INNER TUNING
®
- psycho dynamics -
 
opleiding 13° jaargang
 
 
INTRODUCTIECURSUS
 
1/2/3 juni 2012
 
!! nog paar plaatsen vrij !!
 
Inner Tuning® is een psycho dynamische transformatiemethode
die Gezondheid, Interconnectie en co-creatie bevordert.
 
Inner Tuning® baseert zich op meerdere dimensies van Bewustzijn die elkaar overlappen.
Bij de mens zijn die gekoppeld aan psychische werelden van waaruit men het leven en gebeurtenissen kan ervaren en die aanleiding zijn tot een mix van behoeften en drijfveren.
Hieruit vloeien onze principes, acties, reacties en ook ons gevoelsmatig beleven voort.
Ons energetisch evenwicht is hiermee verbonden, en volgens de Syntropie (natuurwet van S.Gyorgy)
heeft dit bovendien ook impact op de omgeving én zelfs op gebeurtenissen.
Alles in het Universum is op diepere niveaus in ‘reliantie‘ of onontkoppelbare interactie
ook al ontsnapt dit aan het rationele deel van onze geest.
Door ontwikkelen van sensitiviteit, innerlijke verstilling, helderheid en ex-sensorieel Waarnemen kan men
potentiëlen aanboren die men niet voor mogelijk acht en die een rechtstreekse invloed hebben
op de relatie tot onszelf en het groter geheel, én op gezondheid én ziekte.
 
Inner Tuning® is een doorleefde methode waarbij gewerkt wordt rond:
diverse bewustzijnsstaten en synchroniciteit
energie achter associaties en hun uitwerking in de materie
psycho corporele dynamiek
coherentie en Syntropie
ontwikkelen van de meditatieve geest en Kernkracht
metacommunicatie© tussen hoofd, lichaam en ziel
 
Deze Introductie cursus kan een kennismaking zijn met de Inner Tuning® methode
maar is tevens fase I van de opleiding tot Inner Tuning® practitioner.
Het certificaat is erkend door diverse beroepsverenigingen.
 
 
 
 
(0032) 477 51 01 01 - (0032) 56 41 03 10 - info@reliantie.org
 
 
 Volgende cursus
- ‘Intuïtie als hulp bij beslissingen nemen’ -
za/zo 16,17 juni en do-avond 5 juli 2012
 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy