Eigentijds leiderschap ontwikkelen

School voor TGI, Gent (B)

19/06/2012

Trefwoorden: TGI, leiderschap, Bea Vercruysse , Wim Stevens

 
Eigentijds leiderschap ontwikkelen!
Een perspectief op verbindend en professioneel leiderschap
 
 
 
Waar vind ik als leidinggevende methodisch houvast dat samenhang geeft aan mijn doen en laten?
 
Hoe blijf ik trouw aan mezelf en mijn waarden in een turbulente omgeving?
 
Hoe verbind ik schijnbaar tegengestelde belangen en balanceer ik tussen kwaliteit en output, resultaat en ontwikkeling, inhoud en proces?
 
En hoe inspireer ik medewerkers tot het nemen van mede-verantwoordelijkheid voor het geheel?
 
De School voor Themagecentreerde Interactie(TGI) vzw biedt u antwoorden aan in deze korte opleiding:
Eigentijds leiderschap ontwikkelen!
 
Module 1: van donderdag 13 september 9.30 u  tot zaterdag 15 september 16.00 u
Module 2: van woensdag 24 oktober 9.30 u tot donderdag 25 oktober 17u00 u
Inschrijven? Na een gesprekje met
Bea: 0468/11.38.36 of Wim (0476.48.92.00)
 
De School voor TGI werkt vanuit een systemische en integrale kijk op eigentijds leiderschap. In deze opleiding verbinden we op een duurzame wijze persoonlijke en professionele ontwikkeling en werken we aan onze capaciteit om authentiek en effectief leiderschap te genereren bij onszelf en anderen.
 
Het leiderschapsmodel van TGI legt de nadruk op het bevorderen van zelfsturing (het IK), resultaatgerichtheid (de TAAK of HET), omgevingsbewustzijn (de Context of GLOBE) en samenwerkingsgerichtheid (het WIJ)
Een belangrijk doel hierbij is het genereren van zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap bij alle deelnemers aan het proces.
 
 
 
TGI biedt methodisch houvast om zichzelf en anderen te leiden in deze complexe en steeds veranderende werkelijkheid. De opleiding helpt leidinggevenden om concreet te interveniëren in hun team en organisatie op een manier die effectief vorm geeft aan duurzame samenwerkings- en ontwikkelingsprocessen.
 
 
Aanpak/werkwijze
Deze opleiding staat garant voor een diepgaand leerproces waarbij persoonlijke en professionele ontwikkelingsthema’s verbonden worden met de groepsdynamiek en met de doelen van de opleiding.
 
Al doende ervaren we zo de kracht van het leiderschapsconcept in het hier en nu en onderzoeken we de toepassingsmogelijkheden ervan in ons eigen leven en werk.
Eigen aan het werken met Themagecentreerde Interactie (TGI) en Generatief leiderschap is de gelijkmatige aandacht voor de cognitieve, emotionele, fysieke en spirituele dimensie van ons mens-zijn. 
 
Programma
Het programma bestaat uit één module van drie dagen en één module van twee dagen. Beide modules zijn residentieel (met overnachting).
 
Module 1: TGI als eigentijds leiderschapsconcept (3 dagen)
·         Uitdieping van mijn persoonlijke leerweg en leerdoelen
·         Systemisch (deel-geheel) leren kijken naar interactieprocessen met het kompas van TGI en Generatief Leiderschap
·         Uitdieping van de grondregel van het kompas: Wees je eigen leider!
·         Verdieping op de eigen unieke leiderschapsopdracht: wat wil ik creëren en hoe verhoudt zich dit tot het kompas
 
Module 2: Thema’s en interacties (2 dagen)
·         Het verschil maken door invloed te nemen vanuit je leiderschapsopdracht
·         Kwalitatieve interacties genereren en het thema als unieke interventie
·         Presence en diepgaande verandering faciliteren met behulp van thema’s en structuren
 
 
 
Praktisch
 
Locatie:  De Heerlijckyt van Elsmeren in Geetbets: www.heerlijckyt.org
Opleidingskosten:  € 700,- particulieren, €1400,- bedrijven en organisaties
Neem contact op met de begeleiders van de School voor TGI indien de kostprijs een belemmering zou zijn om deel te nemen.
Verblijf: € 340,26- BTW inbegrepen.
Toeslag voor een individuele kamer € 48.76,- per persoon per nacht
Inschrijven: Na een gesprekje met Bea (0468/11.38.36) of Wim (0476.48.92.00):
bea.vercruysse@telenet.be of wimstevens@skynet.be
of via onze website: www.schoolvoortgi.be.
 
 
 
 
Door wie?
 
Bea Vercruysse werkt in Brussel als systeemtherapeute en leidinggevende in de geestelijke gezondheidszorg. Als erkend internationaal TGI opleider geeft ze opleiding in TGI en Generatief Leiderschap. Ze is consultant en coach in persoonlijke en professionele ontwikkelings-trajecten. Bea maakt gemakkelijk contact met de onderstroom van de grote menselijke thema’s. Ze brengt bij de mensen een heuristiek op gang waardoor ze hun eigen leiderschapskwaliteiten kunnen aanboren. bea.vercruysse@telenet.be en telefoon: 0468/11.38.36.
 
 
 
 
 
 Naast opleider in TGI is Wim Stevens zaakvoerder van het bureau Osse&Stevens. Hij begeleidt teams en individuen in zowel bedrijven als in de social-profit sector. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar leiderschaps-ontwikkeling en de samenhang tussen groepsdynamica en duurzame veranderingsprocessen. Wim verbindt in zijn aanpak een groot invoelingsvermogen met het vermogen om de essentie te benoemen van datgene wat er in een bepaalde situatie werkelijk toe doet. wimstevens@skynet.be en telefoon: 0476.48.92.00.
   

Beiden zijn ze medeoprichters van de School voor TGI
vzw.
 
 
 
 
 
 
School voor TGI vzw, Toekomststraat 98, 9040 Gent, 09/228.13.75
Inlichtingen en inschrijvingen via: Bea.vercruysse@telenet.be  0468/11.38.36
of
wimstevens@skynet.be 0476.48.92.00

 
 
Onze andere initiatieven
Vakkundig met groepen werken
 
van 2 tot 6 juli in Kasteel Mariagaarde, Hoepertingen
Begeleid door Bea Vercruysse en Katrien Boone
School voor TGI vzw, Toekomststraat 98, 9040 Gent, 09/228.13.75
Inlichtingen en inschrijvingen via:Bea.vercruysse@telenet.be  0468/11.38.36 en katboone@skynet.be 09/228.13.75
 
 
 
 
 
Vooraankondiging!
 

Op 15 mei 2013 start de School voor TGI
vzw
Met een modulaire basisopleiding in Themagecentreerde Interactie:
 

Integraal werken en krachtig
interveniëren in groepen en organisaties.

Info en folder bij Katrien Boone


 
 
School voor TGIvzw www.schoolvoortgi.be
Toekomststraat 98, 9040 Gent, 09/228.13.75
Inlichtingen en inschrijvingen via: Bea.vercruysse@telenet.be  0468/11.38.36
 of wimstevens@skynet.be 0476.48.92.00

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy