Magnolia Federation. Najaar 2012

Magnolia Federation vzw, Olen (B)

09/08/2012

Trefwoorden: Magnolia Federation, Dirk vander Avert, Dr. Eduard Van den Bogaert, N. Van Ouytsel

 

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, 2250 OLEN
T/F 052-372765
T/F 014-266479
Ondern.nr. BE 0421.731.155
Bank BE15 7895 3408 3230


magnolia.federation@skynet.be

www.magnolia-federation.org

 
Beste,
 
Bij dezen nodigen we U uit op onze volgende initiatie/cursus als volgt gepland:
 
Datum: Do 13/09/12 en 20/09/12, 19u30-22u30
Waar: TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, Lokaal S1
Onderwerp: Kennismaking met Schüsslerzouten.
Spreker: Dirk vander Avert
Kostprijs: 80€/2 avonden incl.cursus
 
Dr. Schüssler ging er in zijn geneesmethode vanuit dat veel ziekten in het organisme ontstaan door een tekort aan één of meer organische zouten. Deze dienen normaal in een bepaalde verhouding in het lichaam aanwezig te zijn en zijn zeer belangrijk voor de celopbouw en afweer en derhalve van groot belang voor het goed functioneren van het organisme. De cellen hebben hierin vastomlijnde taken. De keuze van het middel wordt voornamelijk bepaald op basis van de ziektesymptomen die kunnen ontstaan, doordat een bepaald element (lichaams-eigen organisch zout) mogelijk in een te geringe hoeveelheid in het lichaam aanwezig is.
Tekorten van minerale zouten zijn dikwijls de oorzaak van een gestoorde stofwisseling. De fermentatie wordt verstoord, alsook het ingewikkelde proces van (cel)opbouw, afbraak en de ontwikkeling van energie voor het organisme. Het juiste evenwicht tussen opbouw en afbraak van het organisme kan met de biochemische zouten als voedingssupplementen van Dr. Schüssler worden hersteld.¨Dr. Schüssler ontwikkelde zijn 12 biochemische zouten tegenover de homeopathie, omdat hij van mening was dat met een gering aantal middelen, mits juist toegepast en op de juiste celfuncties gericht, veel ziektebeelden, symptomen en klachten, naar oorzaak, zouden kunnen worden behandeld. De behandeling is in feite een suppletie van de stof (of stoffen) waar een tekort aan is, waardoor celfuncties weer worden hersteld. De blijvende erkenning van de natuurlijke methode van genezing, zoals door Dr. Schüssler ontwikkeld, onderstreept de waarde van deze therapie tot heden.
De ISO-biochemische zouten worden bereid uit natuurlijke grondstoffen; de kristallen worden vermalen en vervolgens tot tabletten geslagen.
Inschrijven: Voorschot 30€ vooraf storten en strookje terugmailen voor 06/09/2012

i.o. Het bestuur, W. De Boodt

 

Inschrijvingsstrookje
 
Naam: ………………………………….
Voornaam: …………………….
Tel.: ………………..                                                  
Adres: ………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………….
 

wenst in te schrijven voor SCHÜSSLERZOUTEN en stort heden 30€ voorschot.                  

Datum: ………………………………….


 
SJAMANEN EN BIO-MEDISCHE STUDIE VAN DE HOMEOPATHISCHE REMEDIES
Cursus van 5 avonden gegeven door
Dr. Eduard Van den Bogaert
op 25-09, 16-10, 06-11, 27-11 en 04-12-2012 van 19u tot 22u30
 
Plaats: TPC, Groenenborgerlaan, 149, 2020 Antwerpen; Lokaal S 3
Prijs: 160€, waarvan 60€ te storten als inschrijving, en saldo voor 04-09-2012, op rek.nr. van Magnolia Federation, Oosterwijkseweg 39, 2250 Olen
IBAN BE15 7895 3408 3230
 
Door middel van de bio-resonantie kan de sjamanenhomeopathie de subtiele essentie van elke mogelijke remedie uit de zeven scheppingsrijken onmiddellijk aanvoelen, zich inbeelden, verwoorden en gebruiken. Dit werpt een nieuw beeld en een nieuw begrip op de bestaande remedies en verschaft tegelijk ook een directe toegang tot remedies of middelen die tot nog toe niet vermeld staan in de Materia Medica. 
 
Inhoud van deze 5-avonden-cursus:
Methodologie: Voorstelling van de mytho-bio-logische manier, d.w.z. door gebruik te maken van de sjamaanse sensibiliteit en intuïtie gekoppeld aan de strengheid en de logica van de hedendaagse wetenschappelijke disciplines.

Studie van de specifiteiten, thema’s, equivalenten en onveranderlijken van de 7 Rijken en van de remedies uit elk van de Rijken.
 

 
Inschrijvingsformulier ingevuld te bezorgen aan Magnolia Federation:

Ondergetekende:
Voornaam: …………   Familienaam: …………

Adres:

e-mail:

tel./gsm:

Schrijft in op de 5-avondencursus Sj. en bio-medische studie v d hom. remedies
en heeft het voorschot van 60€, of het totaal bedrag van 160€(doorstrepen wat niet van toepassing is) gestort op datum van …………
 
Handtekening:
Datum: …………………………

PS: Deze cursus start op Di 25/09 (i.p.v. 11/09 zoals vroeger gemeld)


 
 
Aan alle geïnteresseerden,
 
CURSUS: Inleiding tot de fysio-emotionele–energetische therapie «FEET 1».
 
Mede door de vraag om degelijk te kunnen meten en testen werd een grondig en wetenschappelijk gefundeerd systeem op punt gesteld.
 
Deze cursus gaat naar de oorsprong van elke ziekte en gezondheid.
 
Heeft U er ooit al eens over nagedacht hoe het mogelijk is dat één ziekte op zoveel verschillende wijzen kan worden benaderd? (1 klassieke methode en ontelbare alternatieve). Al deze therapieën lijken wel telefoontoestellen die op dezelfde lijn zijn aangesloten naar een centrale computer (ons onderbewuste), allen met hetzelfde indringende verzoek «wordt eens wakker a.u.b. en genees dit lichaam!» Het is uiteindelijk die centrale computer die beslist: «Doe ik het of doe ik het niet?»
 
In onze cursus werken we rechtstreeks met deze centrale computer.
 
Met elegante methoden die allen via het stress-antwoord-mechanisme van ons autonome zenuwstelsel werken (de O-test, de asymmetrie in de armlengte, de zelftest) gaan we op zoek naar DE oorzaak die ons blokkeert. We gaan op zoek naar de emotionele trauma’s uit het al dan niet verre verleden die er onder andere voor verantwoordelijk zijn dat we ons bvb. minderwaardig gaan voelen bij bepaalde types van mensen ook al kennen we die niet persoonlijk; Waarom we met onze pseudo-moeder of -vader huwen met alle nefaste gevolgen nadien, waarom sommigen wel 100 maal de deurklink schoon- maken uit vrees om zo besmet te geraken, waarom sommige mensen alsmaar ziek blijven ondanks alle welgemeende inzet van dokters en therapeuten en ga zo maar door.
De cursus werpt licht op deze verscholen mechanismen. Onze therapie tracht het irrationele in deze onbewuste wegen te harmoniseren.
 
In feite is deze therapie véél meer dan de aanzet naar gezondheid, men komt tot de volledige geestelijke bevrijding van de mens op weg naar het eeuwigdurende, bewust beleefde gelukkige «zijn». De lesgever hoopt ten zeerste dat hij de klik kan maken op weg naar een betere wereld in en om je heen.
 
Lesgever: N. Van Ouytsel
Plaats: TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, Lokaal S1
(Parking: ingang langs Beukenlaan)
Data: Do 04/10, Do 11/10, Ma 15/10, Do 18/10, Ma 22/10, Do 25/10/12 en Do 08/11/12  
Telkens van 19u30-22u30. Ma 15/10 en 22/10 zijn oefenavonden onder begeleiding.
Deelnameprijs: 195€, incl. cursus
Heropfrissen: Zij die vroeger reeds FEET 1 volgden kunnen alles heropfrissen à 95€.
 
HOE INSCHRIJVEN: Aangezien slechts 25 deelnemers kunnen deelnemen is vooraf inschrijven een noodzaak + betaling voorschot 45€. U stuurt bijgaand inschrijvingsstrookje ZO VLUG MOGELIJK aan het secretariaat terug.
U ontvangt een bevestiging van deelname en de routebeschrijving als de betaling binnen is.
 
i.o. Het bestuur, W. De Boodt

 
 
INSCHRIJVINGSSTROOKJE :

Naam:

Adres:
 
Tel:

GSM:
 
E-Mail:

0 Ondergetekende schrijft hierbij in voor de cursus FEET 1
De betaling voorschot 45€ gebeurde op: . . . . . . . .

0 Ik volgde reeds FEET 1, ik schrijf in voor refresh en ik betaal 95€
 
 
 
Datum:                                                          Handtekening,

PS: We starten op Do 04/10 (i.p.v Do 27/09 zoals eerder vermeld).

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, 2250 Olen
T/F 052-372765
T/F 014-266479

 
magnolia.federation@skynet.be
www.magnolia-federation.org
Ondern.nr. BE 0421.731.155
Bank BE15 7895 3408 3230
 Gelieve door te geven aan mogelijk geïnteresseerden.

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy