Cursus 'Mysteriewijsheid-Gnostiek' in Zuid-Frankrijk

Rudolph Berger, Biert (F)

04/08/2012

Trefwoorden: Mysteriewijsheid, Gnostiek, Rudolph Berger, Katharen

 

 De Mysterie-Wijsheid of Gnosis

Aan het einde van iedere wereldcyclus, als de periode voor de grote veranderingen nadert, zal de mensheid spiritueel opleven en mogelijk zelfs spiritueel geheel ontwaken. Tegen die tijd verschijnt er altijd op Aarde een nieuwe en zuivere vorm van de Universele Leer – of Mysteriewijsheid of Gnosis. Die verschijnt als wegbereider voor een nieuw tijdperk waarin een nieuwe fase wordt ingeluid in de evolutie van de mens, en ook als onmiskenbare wegwijzer voor de grote levensbestemming van de mens zelf. Velen worden als het ware hierdoor “geroepen” en ze begrijpen dit ook. Zij luisteren er niet alleen naar, maar zijn ook bereid dit toe te passen in hun eigen leven omdat ze al intuïtief voelen wat het nieuwe tijdperk voor hen in petto heeft. Dit soort mensen is eraan toe om deze cyclische kans voor spirituele hergeboorte of zelfs totale Verlichting te benutten. Want dat is nu de essentie van deze komende overgang: een wijdverspreide spirituele hergeboorte voor heel veel mensen, als eerste opstap naar de Herschepping van de mens op weg naar zijn uiteindelijke Bestemming: Verlichting of Ascensie of Thuiskomen.

 
 Een nieuw perspectief

Een lang, lang tijdperk wordt afgesloten waarin de biologische mens met zijn emoties en zijn individuele ziel begon als fysieke mens. Dat begon halverwege het Lemurische tijdperk. De mens is nu op weg naar de staat van zielenmens bij aanvang van het Aquarius tijdperk. Dat betekent een ontzagwekkende revolutie, en ontknoping van de menselijke soort. Een enorme breuk met het verleden. Hier is al duizenden jaren op gewezen door grote profeten.
De oude mens verdwijnt en een hele nieuwe mens verschijnt op een veel hoger niveau van perspectief en bewustzijn. Het is nog geen verlichting, maar deze volgende fase in het 6e tijdperk zal voor de meeste mensen een hele stap voorwaarts zijn op weg naar de Bron van het Al.

Hoewel heel veel mensen klaar staan en zelfs verlangend uitkijken naar deze opstuwing, zal toch niet iedereen hiervan kunnen profiteren en wel voornamelijk om karmische redenen. Er ontstaat een tweedeling tussen diegenen die blijven vasthouden aan de oude structuren, aan macht en geld en die karmisch nog veel te veel moeten balanceren; versus al diegenen die de nieuwe dageraad zien met een volslagen nieuwe levensvorm en die hoopvol op weg willen gaan naar een nieuwe Wereld waarin Vrede en Harmonie en waardigheid voor al het leven voorop staat. Men zal hiervoor wel het bewustzijn moeten hebben.

Over dit alles gaat ons werk. Over de gnosis, over de spirituele ontwikkeling van het individu, maar ook over de grote Transformatie voor de hele mensheid. En vooral ook om die ommezwaai ook daadwerkelijk te maken. Om op de juiste manier actief te worden. Tweeduizend jaar geleden werd er gezaaid. Nu verschijnt het moment voor de kosmos om te oogsten. Maar bij het oogsten wordt altijd het koren van het kaf gescheiden.

Wij hebben de Mysteriewijsheid weer teruggevonden en die geven we aan iedere serieuze zoeker die dit wil. Het zal een heel ander geluid zijn dan wat men hier gebruikelijk krijgt. We proberen ze los te maken van alle overbodige herrie en desinformatie door de aloude Gnostische feiten op een nieuwe manier te presenteren en daarbij trachten we ook om de deelnemers te prikkelen om zelf aan de slag te gaan.
Dit gebeurt met een speciale cursus Mysteriewijsheid & Gnostiek, waarin de grote principes samen met workshops worden aangereikt.Verder kijken we ook naar de omlaagzinkende realiteit van onze fysieke wereld die fundamentele keuzes biedt.

Het wordt gehouden in Biert in Zuid-Frankrijk in de Pyreneeën (departement Ariège) en vindt plaats in de 3de week september.

Info: cursus Mysteriewijsheid - Gnostiek
Periode: zaterdag 15 september – zondag 23 september (8 dagen waarvan 1 vrije dag)
Kosten: 660 euro, alles inbegrepen (cursus, workshops, verblijf, alle maaltijden en cursusboek), excl. reis en excursies.
Alle verdere info en inschrijving bij de cursusleider Rudolph Berger:
rudolfbg@gmail.com.

Wie is Rudolph Berger?
Na het zich losmaken van het bedrijfsleven verdiepte hij zich in de Oude Wijsheid van de Mysteriescholen. Geeft hierover cursussen, workshops en lezingen in Nederland, België en in Duitsland; is sinds vorig jaar teruggekeerd naar de Franse Pyreneeën. Is bekend met de centra en de grotten van de Katharen en organiseert soms rondreizen langs de oude kastelen en belangrijke sites. Houdt soms huiskamerbijeenkomsten. 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy