Training in Psychospiritueel werk

School voor Psychospiritueel Werk, Gent (B)

26/08/2012

Trefwoorden: Douwe Nutterts, VCOK, Instituut voor Menselijke Ontwikkeling, School voor Psycho-Spiritueel Werk

 

 

 

 
SCHOOL VOOR PSYCHOSPIRITUEEL WERK 
Training in Psychospiritueel werk 
 ORIENTATIEJAAR

 

De mens bestaat uit twee delen: essentie en persoonlijkheid. Essentie is wie je eigenlijk al vanzelf bent en waarmee je geboren bent. Jouw persoonlijkheid is hetgeen je ontwikkeld hebt doorheen jouw leven.
Gurdjieff

Spirituele ontwikkeling en vorming is een lange reis, een avontuur doorheen landen vol verrassing, vreugde, moeilijkheden en zelfs gevaren.
Roberto Assagioli
School voor Psychospiritueel werk

Voorbij ambitie, voorbij het bereiken is thuis.
Tevredenheid, om niets; vrede, zomaar.
Almaas
We slagen er niet in om de dingen te kneden naar onze wensen, maar onze verlangens zelf veranderen geleidelijk.
Proust
Psychospiritueel werk is een eigentijdse weg van innerlijke ontwikkeling, die inzichten uit de moderne psychologie met de grote spirituele en mystieke tradities verenigt. Het werk biedt een gedetailleerde ‘plattegrond’ van de menselijke psyche en geeft inzicht in en toegang tot de vele essentiële kwaliteiten die onze ‘ware natuur’ zijn en toebehoren.
In het werk staat het contact maken met deze veelal ‘slapende’ Essentiële kwaliteiten centraal. We besteden ook aandacht aan de patronen en afweermechanismen die de ervaring van je essentie in de weg staan. De klemtoon ligt op het ontwikkelen van je essentie om van hieruit in de wereld te staan. Het werk is zowel meditatief en spiritueel van aard alsook praktisch en concreet.
Voor wie is deze training bedoeld?
In het introductiejaar richten we ons op de diepgaande   activatie van deze Essentiële kwaliteiten door middel van verschillende methodes, waaronder transmissie, meditatie, kennisoverdracht, ervaringsgerichte oefeningen en zelfonderzoek. De primaire methode is het open zelfonderzoek of inquiry in je eigen persoonlijke ervaring. Open zelfonderzoek is het op een directe, open, nieuwsgierige manier je ervaring ‘onderzoeken’. Ons leven wordt een ontdekkingstocht in de verborgen rijkdommen van onze innerlijke wereld. De training in psychospiritueel werk is bedoeld voor mensen die ernaar verlangen te leven en te werken vanuit hun essentie.

 

Trainer

Douwe Nutterts (1958) is een leraar van de Diamond Logos dat gericht is op het Essentie werk, ontwikkeld door Faisal Muquaddam. Hij heeft 3 jaar gestudeerd bij Sandra Maitri en hij was gedurende 6 jaar een student van het Essentie werk van Almaas in Boulder (VS). Hij is een gepassioneerd zoeker in een aantal meditatieve en spirituele disciplines en heeft veel aandacht voor de verschillende boeddhistische scholen en de ZIJNS-georiënteerde stromingen. Hij is tevens opgeleid in een aantal psychotherapeutische benaderingen die vertrekken vanuit de humanistische psychologie.
Datum
De training heeft plaats op donderdagavonden van 19.40 tot 22.30 uur. De training start op donderdag 27 september 2012.
Plaats
VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent
Prijs
1.350 euro ( de betaling geschiedt in drie schijven)

 

Trainer
Douwe Nutterts
Organisatie
School voor Psycho-Spiritueel Werk en Instituut voor Menselijke Ontwikkeling (opgericht in 1985) www.psychospiritueelwerk.com
Om je kandidaat te stellen voor de opleiding is een intake-gesprek vereist, een schriftelijke motivatie en een beknopte levensgeschiedenis.
Je kan hiervoor contact opnemen met Douwe Nutterts via mail: dnutterts@skynet.be.
 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy