Congres 2012: Energetische bescherming

Beroepsvereniging van Reflexologisten Belgie, Lokeren (B)

12/09/2012

Trefwoorden: BeVo, Peter Paulissen, Mimi Van Mileghem, Mieke Van Der Veken

 

 
Congres 2012:
Energetische bescherming
  

Congres 2012:
Energetische bescherming
 
 
IEDEREEN IS WELKOM !
 
 
Als je gevoelig bent voor energieën en sferen, wel eens mensen ontmoet die je vermoeid maken,… dan is dit een ideale dag voor jou om te leren hoe je jezelf met behulp van eenvoudige oefeningen kunt beschermen tegen negatieve invloeden en jezelf terug kan opladen met nieuwe energie.
 
 
THEMA: Energetische bescherming
WANNEER: zaterdag 20 oktober 2012
LOCATIE: Universiteit Antwerpen – Campus Drie Eiken,
Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen
 
 
PROGRAMMA  
Onthaal: 8.30u
Welkom in grote zaal: 9.00u – 9.15u
Spreker 1: dokter Ivo Van Orshoven 9.15u – 10.30u
Pauze: 10.30u – 11.00u
Spreker 2: kinesist en shiatsu André Poppe 11.00u – 12.15u
Middagpauze: 12.15u – 13.30u
Workshop 1: 13.30u – 15.00u
Pauze: 15.00u – 15.30u
Workshop 2: 15.30u – 17.00u
Slot met meditatie: 17.00u – 17.30u

 
KOSTPRIJS
 
BeVo-leden: 79 euro
andere deelnemers: 99 euro
(incl. deelname aan 2 workshops in de namiddag en alle lezingen in de voormiddag, onthaal, pauzes met koffie en thee, lunch en congresboek)
 
Annuleren kan tot 14 dagen voor het congres. Er zal dan 50% terug worden betaald.
Daarna is annuleren niet meer mogelijk.
 
INSCHRIJVEN
 
Inschrijven doet u door onderstaand formulier volledig ingevuld te bezorgen via:
 
of
 
per post:
BeVo t.a.v. Hilde Schoonjans
Everslaarstraat 205
BE - 9160 Lokeren
 
Inschrijven kan t.e.m. 10 oktober 2012
 
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER
 
NAAM en VOORNAAM :_______________________________________________________________
ADRES en GEMEENTE : _______________________________________________________________
E-MAIL : ___________________________________________________________________________
TELEFOONNR en/of GSM-NUMMER : ____________________________________________________
LIDNUMMER : ______________________________________________________________________
 
 
KEUZE NAMIDDAG : (omcirkel 2 voorkeur workshops uit onderstaande 7)
1.       Ivo Van Orshoven
2.       André Poppe
3.       Hugo Van Verdegem
4.       Martin Verkest
5.       Mieke Van der Veken
6.       Mimi van Mileghem
7.       Peter Paulissen
 
Welke is uw 3de keuze (reserve) workshop?
1.       Ivo Van Orshoven
2.       André Poppe
3.       Hugo Van Verdegem
4.       Martin Verkest
5.       Mieke Van der Veken
6.       Mimi van Mileghem
7.       Peter Paulissen
 
Heeft u een lafumazetel of massagetafel beschikbaar die kan gebruikt worden op het congres?
NEEN   -   JA : ……. Zetels / Massagetafels
 
Hebt u graag een vegetarische maaltijd?   
NEEN   -   JA
 
Uw inschrijving is definitief na storting  op rekeningnummer: BE 34 0014 4006 1390
BIC-code : GEBABEBB
o.n.v. BeVo, Everslaarstraat 205, 9160 Lokeren, met vermelding van “BeVo-congres 2012 + uw naam”
 
De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.
 
 
Sprekers en workshopverantwoordelijken:
 
Ivo VAN ORSHOVEN, MOELINGEN
 
Tot zijn negentiende woonde Ivo Van Orshoven in voormalig Belgisch Kongo. In 1968 studeerde hij af als geneesheer aan de KU Leuven. Hij was vervolgens acht jaar huisarts in Bree. Hij specialiseerde zich tegelijkertijd in fysische genees­kunde en revalidatie. Vijf jaar lang was hij rector van de Leergangen Manuele Geneeskunde in Eindhoven.
In 1991 brak hij met de klassieke geneeskunde. Hij beëindigde zijn huisartsenpraktijk en startte Instituut Orshof in Belgisch Limburg.
 
 
Voordracht in de voormiddag en workshop in de namiddag:
Graag nodig ik jullie uit om tijdens uw therapeutisch tussenkomsten het wonder van het mens-zijn met grote gevoeligheid te ervaren, niet alleen door uw cliënt met respect en schroom aan te raken en te behandelen, maar vooral door zelf in het contact het eigen gevoel van uw eigen lichaam te beleven en therapeutisch te laten inwerken.
Middels oorspronkelijk gewaarzijn komen we vanzelf in 't Hier en Nu, en valt ons overmatige denken en handelen vanuit 't verleden weg. Deze bevrijding,ook bij de therapeut zelf, maakt de weg vrij voor helende processen bij uw cliënt.
In dit empatisch samenspel tussen cliënt en therapeut ontstaat een energetisch wonder dat onze kennis vele malen overtreft. Op deze natuurlijke manier kunnen wij verstoringen bewust aanvoelen, en accepteren. Belastende pathologische reflexen kunnen losgelaten worden, en constructieve energieën komen vanzelf in beweging. En helende processen kunnen plaats vinden, als de cliënt zover is. Respect en overgave maken deze natuurlijke genezingen mogelijk.
Het verschil tussen willen veranderen, willen genezen en gewoon aanraken, natuurlijk, empatisch contact maken en de natuur haar eigen helende bewegingen laten maken is groot.
Menig cliënt heeft bewust en vooral onbewust al heel veel moeite moeten doen om zijn huidig evenwicht te bereiken en in stand te houden. Ook zijn klachten en symptomen maken daar onmisbaar onderdeel van uit. Daar zomaar op ingrijpen, kan heel zijn overlevingssysteem onderuithalen. En denk er om: geen leven zonder overleven.
In plaats van uw eigen (betweterige) inzichten en overtuigingen aan uw cliënt en zijn lichaam te willen opleggen, kan de begeleidende therapeut zich al ervarend laten sturen door de innerlijke, echte vraag van zijn cliënt.
Integendeel zal de openheid van de therapeut via zijn begeleidend handcontact, de cliënt uitnodigen om de weg naar binnen te gaan, en meer aandacht te ontwikkelen voor zijn ware Zelf en zijn natuurlijke helende krachten.
Ik wens jullie veel passie in jullie zoektocht naar betere vak-en levenskwaliteit.
 
 
 
André POPPE, Zele
 
Afgestudeerd in 1975 als kinesist. 4 jaar diepe ervaringen rondom ademhalingsgymnastiek door te werken als kinesist onder de dienst anesthesie in het OLV ziekenhuis te Aalst.
 
In 1979 de eerst ervaringen rondom holistische geneeskunde via de manuele lymfedrainage ad modum Vodder.
Yoga intensief gevolgd en begonnen met yogales geven in 1982.
Ademhalingscursussen uit de Mazdaznan geneeskunde gevolgd bij Heinz Kimm. Verder zelf de boeken gelezen en de oefeningen modern aangepast voor het klierstelsel.
Rond 1984 de voetreflexologie gevolgd systeem Marquardt. Met daarna verdere specialisatie van manuele neurotherapie (de relfexzones van het zenuwstelsel op de voet)
Ook in deze periode startte de eerste kennismakingen met Shiatsu. Eerst hier in België bij locale leraren en dan een volledige opleiding bij Rex Lassalle in zijn hara shiatsuschool in London. Daar afgestudeerd in 1987. Rex nog een lange tijd gevolgd voor bijscholingen en de kinesiologie verder ontwikkelt.
Feng shui bestudeerd en uitgediept.
Verder ook nog enkele Japanse leraren zoals Suziki Ymamoto, Harada ed. Ook Japanse kooklessen macrobiotiek rond de jaren 1990
Zelfstudie was een belangrijk deel vanaf de jaren 1990 en de thema's van verdieping waren Ayurveda, Meridiaaanstelsel, Ademhaling en klierstelsel en de boomenergie.
Stilaan kwam het bewustzijn dat eerst de energie moest veranderen om iets materieel zichtbaar te kunnen realiseren.
 
Verder actief als stichtend lid van de Belgische Shiatsufederatie en voorzitter van de werkgroep scholing.
 
 
Voordracht in de voormiddag:
Wei ki of defensieve energie
Theorie : waar wat waar hoe waarneembaar
Praktijk : wei ki oefeningen en hoe werken zonder te veel bizarre ki in het lichaam te krijgen
Feng shui : hoe de continue stroom van wei ki versterken
Waar komt de energie voor de voeten binnen in de woning en hoe de stagnaties wegwerken
 
Workshop in de namiddag:
De defensieve energie wordt getransporteerd door de longen, hoe verbeteren we dit op de voet
De zones worden gelokaliseerd, gepalpeerd en behandeld op de voet. Het gaat over de zones van de longen, de trachea, keel ,neus, de longmeridiaan op de voetzool en de reflexpunten van de n. pulmonalis
 
 
 
Hugo VAN VERDEGEM, BRUGGE
 
Is een psycholoog & energetische Levenscoach die reeds meer dan 20 jaar met energie en bewustzijn bezig is. Hugo heeft een praktijk in Brugge en Gent en is een specialist in het opsporen van energieverlies en het behandelen van allerlei verstoringen en blokkades in het energetische systeem van de mens. Energetische bescherming dient een dagelijkse gewoonte van elke behandelaar te zijn om de Aura te versterken. Daarnaast dient men zich te leren reinigen van mogelijke gifstoffen die men van de client, de omgeving of bijvoorbeeld door elektrosmog opneemt. 
 
In de workshop zullen we naast een kort basisonderricht allerlei oefeningen doen
voor reiniging, versterking én bescherming van de energievelden die we allemaal dragen.
We leren ook de achterkant van onze aura, op een vernieuwde manier uitlijnen en beschermen, heel belangrijk voor onze verdere groei en evolutie.
 
Makkelijke kledij is aangewezen
 
 
 
Martin VERKEST, RONSE
 
Na een paramedische opleiding studeerde hij ondermeer TCM (acupunctuur en herbalisme), aromatherapie, herborist en verschillende opleidingen energetisch werken.
In 1989 kwam hij in contact met het energetisch denken van wijlen Dr. Nogier.
Hij doceert aan verscheidene instellingen: opleidingen in het omgaan met energie, RAC’ voelen, energetische communicatie.
 
De workshop omvat een bondige theoretisch deel en een aantal praktische oefeningen.
* bondige theoretische achtergrond:
a)Het energetisch veld van onze atomen functioneert op 3 soorten energie (telkens op 7 frequenties:A tem G):
- gamma-energie = elektrische energie
- beta-energie = magnetische energie
- alfa-energie = geploariseerde magnetische energie
Beschermen met gamma- en beta-energie, sturen en behandelen met alfa-energie.
Er wordt even ingegaan op het fenomeen RAC's (Reflex Auriculo Cardiaque).
b) de verschillende stromen van energie.
 
* oefeningen:
- positioneren in eigen as
- versterken van het eigen energetisch veld ter bescherming
- controleren en bewust hanteren van nabijheid en afstand ten opzichte van de cliënt
- het bewust niet binnenlaten van energie van anderen. Hoe doe je dit?
 
 
 
Mieke VAN DER VEKEN, HEVER
 
Na mijn basisopleiding tot pedagoge had ik de kans om jarenlang leiding te geven aan een Europees netwerk rond internationale samenwerking. Ik kreeg door de vele reizen de mogelijkheid om van mannen en vrouwen in basisorganisaties in het Zuiden van de wereld te leren over hun overleven en over ‘het leven’. Na een periode van teveel werken brak de tijd aan voor een reis naar binnen ;-). Sindsdien vonden de ontdekkingen uit het buitenland en van mijn binnenkant mekaar en na verschillende therapeutische opleidingen startte ik in 2000 mijn zelfstandige praktijk als voetreflexologist en later ook als body-mindtherapeut. Onderweg kwam ik o.a. Mindfulness tegen, eerst in een boeddhistisch centrum in Bordeaux van Thich Nath Hanh, later volgde ik bij Dr. David Dewulf de opleiding tot MBCT-trainer.
Sinds 2006 organiseer ik 8-weken trainingen in groepsverband en leidt cliënten ook individueel of als koppel door dit boeiende traject.
 
Zowel in mijn persoonlijk leven als in mijn werk kreeg deze manier van in het leven staan meer en meer ruimte en vertaling.
 
In de workshop “Voeten op de grond!” gaan we aan de lijve ondervinden wat Mindfulness is. Door waarnemings- en meditatieoefeningen krijg je hierin een initiatie waar je verder kan op bouwen. Verder wil ik mogelijkheden aanreiken om deze vaardigheid en levenshouding te vertalen in je werk als reflexologist. We oefenen technieken die onszelf een grotere bescherming kunnen bieden tijdens een sessie én rechtstreeks hun vertaling kennen in het werk mét cliënten. We gaan ook na hoe we cliënten op een eenvoudige manier, indien wenselijk de basisprincipes kunnen meegeven.  
 
 
 
Mimi VAN MILEGHEM, LEUVEN
 
-       Academische achtergrond: master in de godsdienstwetenschappen en baccalaureus wijsbegeerte aan de KUL.
-       Actief als integriteittrainer en –consultant, als transpersoonlijk NLP-coach en spiritueel therapeut binnen Vzw Essentie.
-       17 jaar opleiding tot master teacher bij Marie Diamond. Sinds 2005 begeleidt Mimi groepen die zich specialiseren in energetische transformaties aan de hand van de Inner Diamond-techniek.
Workshop: De Inner Diamond beschermingsmeditatie
 
De energieën gebruikt binnen de Inner Diamond bescherming zijn monadische energieën, delta-energieën. Het zijn aspecten van de monade, de bron die aan de ziel haar energie geeft. Deze zijn hoog intelligente energieën die niet kunnen misbruikt worden.
 
4 energieën van de monade worden verankerd om de bescherming met kracht te kunnen plaatsen. Na de verankering kunnen deze energieën door betrokkene aangewend worden tijdens energetische healings. 
 
De beschermingsmeditatie houdt vooreerst een overstijgen van het lagere zelf in. Na een goede verbinding met de ziel te verzekeren, wordt rondom de aura een filterend veld geplaatst dat beschermend werkt. Dit veld houdt buiten wat niet bedoeld is om binnen te komen, maar beschermt ook de cliënt tegen ons lagere zelf.    
 
Rond deze filter wordt een veld geplaatst dat het positieve aantrekt en tegelijk een degelijke connectie met de hoge energieën verzekert. Daarna gaan we door onze aura met een energie die negativiteit uit het verleden weghaalt. 
 
 
 
Peter PAULISSEN, MAASEIK
 
Is een natuurkundige therapeut die o.a. acupunctuur en reflexology toepast in een praktijk waar Oosterse en Westerse geneeskunst samenkomen.
 
Workshop: De focus van de aandacht
Dit is een opzet zonder religieuze, filosofische of spirituele concepten.
Het enige wat er is, is “dit moment”.
Dit moment wordt door onze ervaringen, belevenissen, onze interesse en onze aandacht ingevuld.
Wat we hebben is dus een resumé aan ervaringen die het gevolg zijn van onze vernauwde focussen.
Maar is dat ook wat we zijn?
Of is datgene wat we zijn iets totaal anders?
Anders dan onze ervaringen en belevenissen?
We zijn geconditioneerd en op deze manier gebruiken we onze focus. We zetten onze aandacht dus in op een beperkende manier. Zo sluiten we zeer veel van wat we zouden kunnen zien buiten ons.
Het is zoals het volg spotlicht schijnt op iets op het toneel, de rest van het decor is onzichtbaar.
Hetgeen wat ons te doen staat is die aanhoudende zucht naar interesse en aandacht tot rust laten komen. Laat hem niet focussen.
Onze interesses zorgen ervoor dat via onze aandacht onze psyche en ons lichaam kan verkrampen.
Aandacht is een van de sterkste zaken die een mens bezit. Maar we zijn ons er niet vaak van bewust dat we steeds gebruik maken van onze aandacht of beter gezegd dat de aandacht ons steeds kan gebruiken als een soort gijzelingsactie.
Nu kunnen we als we voldoende beseffen dat we per definitie meer zijn als onze aandacht, stoppen met ons te laten meevoeren met die machinale beweging. Houd je focus breed en open en zie dat je vanuit gewaarzijn niet verplicht bent om mee te gaan met je automatische ervaringen die in je opborrelen.
Als je in deze rust mag blijven dan voel je de ruimte van wie je eigenlijk bent. Dan blijft je focus breed en open en zie je de wonderbaarlijkheid van bijna alle mogelijkheden van het leven.
Dus, de focus van onze aandacht mag niet meeglippen met onze ervaringen of met de inhoud van onze gevoelens. Maar let op, positieve belevenissen zijn ook een grote val. Ook hier moet je je focus leren loskoppelen!
Dan blijf je gegrond, je behoud een grote focus.
Je lichaam komt dan niet tot leven in een of andere emotie, neen, het komt tot leven vanuit die onbetrokkenheid, onbewogenheid.
Dan komt ook heel je zenuwstelsel tot rust en tot leven los van je conditioneringen.
Plots kan gewaarzijn zien en beslissen om niet mee te gaan in de bewegingen van de belevenissen. Dit is vrijheid.
Niets in het heelal is in staat om me mee te nemen in een belevenisbeweging zodra ik zie wie ik werkelijk ben. Niets doen...
Deconditioneren is beweging, niets doen is de kracht!
  www.bevo-belgie.org


 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy