Activiteiten Adonai winter 2012 - 2013

Adonai, Meerbeek (B)

20/10/2012

Trefwoorden: Adonai, Hilde De Smet, Andes, Munay-Ki

 

Activiteiten Adonai winter 2012 - 2013

 

Grevenbos 1, 3078 Meerbeek
016/435029 www.adonai.be (onder constructie)
info_adonai@yahoo.com
 
 

Studiegroep Alice A. Bailey
 
Diepgaande meditaties en studie van de werken
van A. A. Bailey en de Tibetaan
 
De Britse schrijfster Alice Ann Bailey leefde in Engeland in de eerste helft van vorige eeuw. Zij schreef over de Oude Wijsheid. Haar boeken bevatten occulte leringen over meditatie, heling, spirituele psychologie, astrologie, de bestemming van de volkeren…
De meeste van haar boeken heeft zij telepathisch doorgekregen van één van haar leraren, de meester D.K. of Djwal Khul, ook wel de Tibetaan genoemd.
 
Introductie tot het werk van A. A. Bailey
 
Kennismaking met de 7 stralen, de samenstelling van de mens en de 7 gebieden van ons zonnestelsel, de Meesters…
 
Wanneer? maandag 19 november 13.00h-16.00h of woensdag 21 november 9.15h – 12.15h
Kostprijs: 30 euro
 
Brieven over occulte meditatie
 
Meditatie gaat over de circulatie van energie; energie die in wezen onpersoonlijk en vurig van aard is. In dit werk wordt dieper ingegaan op occulte meditatie en het juiste gebruik ervan:
het belang van meditatie, gebruik van het Heilig Woord, gebruik van vorm bij meditatie en van kleur en klank, benadering van de Meesters door middel van meditatie…
 
Wanneer? 6 woensdagen 9.15h – 12.15h: 28 november, 12 en 19 december 2012, 9, 16 en 30 januari 2013
Kostprijs: vrije bijdrage (richtprijs 180 euro)
 
De weg van de discipel / Verhandeling over witte magie
 
Er zijn vele occulte boeken (oud en nieuw) geschreven over de loutering van het stoffelijk lichaam en over het etherisch of levenslichaam. Dit boek gaat over het trainen en beheersen van het astraal of emotioneel lichaam met behulp van het denkvermogen, dat op zijn beurt door de ziel verlicht wordt.
 
Klank, licht, trilling en vorm vermengen zich en gaan in elkander op en aldus is het werk één. Het vordert onder de Wet en niets kan nu het werk beletten verder te gaan. Diep ademt de mens. Hij concentreert zijn krachten en stoot de gedachtevorm van zich.
(Regel vier uit Een verhandeling over witte magie)
 
Wanneer? 15 maandagen 9.30h – 15.30h
Deel 1: 26 november, 3, 10 en 17 december 2012, 7, 14, 21 en 28 januari 2013
Deel 2: voorjaar 2013
Kostprijs: vrije bijdrage (richtprijs 400 euro per deel)
Meebrengen: lunch
 
Waar? : Grevenbos 1, 3078 Meerbeek (Kortenberg)
(neem Onze Lieve Heerstraat, dan tweede afslag rechts (vervolg Onze Lieve Heerstraat), rij door tot aan het einde van de weg)
Inschrijven: bij Hilde De Smet
info_adonai@yahoo.com of 016/435029 
 

Munay-Ki inwijdingen
 
9 inwijdingen uit de Inca-traditie
 
De Munay-Ki zijn 9 inwijdingen, die vanuit Peru naar het Westen gebracht werden door Alberto Villoldo. Het zijn universele riten die in alle sjamaanse tradities voorkomen, al worden ze uitgedrukt in verschillende vormen naargelang de traditie waarin ze doorgegeven worden.
Deze inwijdingen openen ons tot de oorspronkelijke zuivere kennis, die voorbij religie en cultuur reikt en ons doet herinneren wie we in essentie zijn. De Munay-Ki helpen ons mensen te worden van wijsheid en kracht, die hun verantwoordelijkheid over de schepping opnemen.
De inwijdingen stammen af van de oude initiaties uit centraal-Azië en zijn lang geleden door medicijnmannen en –vrouwen naar Amerika overgebracht. Deze ingewijden worden de Laika genoemd, de hoeders van de aarde. Zij waren (en zijn) gewone mannen en vrouwen, die een buitengewoon leven leid(d)en.
 
De 9 initiaties brengen heling op diep spiritueel niveau. Vandaar uit worden geleidelijk aan ook het denken, de overtuigingen, de emoties en het fysieke lichaam geheeld. Ons energieveld wordt gezuiverd van het psychische slijk dat we opgeslagen hebben ten gevolge van oude trauma’s en onwetendheid. We worden weer verbonden met onze afstamming én onze bestemming. De Munay-Ki worden ook wel het pad van het vuur genoemd.
 
Deze inwijdingen werden openbaar gemaakt, omdat we in een tijd leven van grote veranderingen. We staan op de drempel van een nieuw tijdperk. De Munay-Ki helpen ons deze sprong te maken en terug in contact te komen met de goddelijke vonk in onszelf.
De overdracht van de 9 inwijdingen gebeurt van mens tot mens. Er worden als het ware zaadjes geplant, die ieder op zijn eigen tempo en manier kan laten ontluiken.
De Munay-Ki helpen ons de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en de schepping rondom ons op te nemen en onze ware bestemming te vervullen.
 
Wanneer?
Reeks 1: 4 vrijdagen 13.00h - 17.00h: : 26 oktober, 2, 9 en 16 november 2012
of Reeks 2: 5 vrijdagen 13.00h - 16.00h: 23 en 30 november, 7, 14 en 21 december 2012
Kostprijs: vrije bijdrage – 30 euro materiaalkosten
 
Waar? : Grevenbos 1, 3078 Meerbeek (Kortenberg)
(neem Onze Lieve Heerstraat, dan tweede afslag rechts (vervolg Onze Lieve Heerstraat), rij door tot aan het einde van de weg)
Inschrijven: bij Hilde De Smet
info_adonai@yahoo.com of 016/435029
 
   
 

 
Energetische technieken uit de Andestraditie
 
De Q’ero Indianen van Peru zijn gekend als de “bewaarders van de oude kennis”. In hen is de oude Inca-traditie nog levendig. Zij zijn meesters in het werken met de Kawsay Pacha ( de wereld van levende energie).
 
Deel 1
 
- Werken met de poq’po( de bubbel – het energielichaam) en de qosqo ( de navel of spirituele maag )
- Banden van kracht
 
Wanneer? donderdag 13 december 2012 9.15h – 13.00h
Kostprijs: 35 euro
 
Deel 2
 
- De Heilige Ruimte
- De Mesa of medicijnbundel
- Reiniging van de energiecentra
- Hucha mikhuy (verteren en/of loslaten van zware energie en opbouwen van lichte, zuivere energie)
 
Wanneer? donderdag 10 januari 2013 9.15h – 15.30h
Kostprijs: 55 euro
Meebrengen: lunch – eventueel krachtvoorwerp(en) / muziekinstrument
 
Deel 3
 
- Despacho’s of offers als methode tot manifestatie van intenties
 
Wanneer? donderdag 17 januari 2013 9.15h – 13.00h
Kostprijs: 35 euro
 
Deel 4
 
- Introductie tot de drie werelden van de Andesvolkeren
- De sjamaanse reis
- Inleiding tot soul retrieval ( afdalen in / herstel van je ziel)
 
Wanneer? donderdag 31 januari 2013 9.15h – 15.30h
Kostprijs: 55 euro
Meebrengen: lunch
 
Deel 5
 
- Inleiding tot de Illumination techniek - uitzuiveren van beperkende blauwdrukken uit het lichtlichaam
(psychisch slijk, kristallisaties, voorouderlijke inprentingen, entiteiten)
 
Wanneer? donderdag 14 februari 2013 9.15h – 15.30h
Kostprijs: 55 euro
Meebrengen: lunch
 
Waar? : Grevenbos 1, 3078 Meerbeek (Kortenberg)
(neem Onze Lieve Heerstraat, dan tweede afslag rechts (vervolg Onze Lieve Heerstraat), rij door tot aan het einde van de weg)
Inschrijven: bij Hilde De Smet
info_adonai@yahoo.com of 016/435029
 
   
 

 
Heling voor lichaam en ziel
 
Heling en genezing zijn geen synoniemen. Veelal genezen we van een ziekte, maar zijn niet geheeld. Anderzijds wordt heling veelal gevolgd door genezing van het lichaam.
Het pad van heling vraagt moed en overgave. We moeten de controle en onze vaste overtuigingen leren loslaten. Pas dan kan het Leven vrij binnenstromen. Om terug heel te worden, moeten we de blauwdrukken of denkmodellen van waaruit we leven, waardoorheen we naar de realiteit kijken, van waaruit we steeds weer verwond worden, veranderen. De pijn, die we gans ons leven opgestapeld hebben en telkens weer voeden, moet worden gelost, zodanig dat elk moment nieuw kan zijn en niet de zoveelste herhaling van ons verleden. Heling kan ons leven tijdelijk overhoop gooien.
Heling gebeurt niet met ons rationele, controlerende denken, maar in de diepere lagen van ons zijn, op niveau van onze emoties en instincten, in ons onderbewustzijn. Heling gebeurt vanuit de duisternis.
Vele oude volkeren kenden en kennen nog steeds de weg naar de onderwereld. Vele oude mythen vertellen hierover. De reis naar de onderwereld kan moeilijk en confronterend zijn; om los te laten en te helen, moeten we eerst datgene wat ons tegenhoudt, onder ogen zien. Immers alleen wijzelf dragen de sleutel tot ons geluk.
Als we de onderwereld betreden, gaan we buiten onze dagelijkse realiteit staan. We betreden via rituelen en symbolen de mythische wereld van fantasie, archetypen, we leren de vele verhalen en gezichten kennen, die ons onderbewust leiden. Kennen is echter niet genoeg, we leren de verhalen die ons al een gans leven binden, te herschrijven; we leren te onderhandelen met de wezens en de gezichten die in ons leven; we leren te helen in onszelf wat onvolledig is.
Pas dan kan het licht volledig binnenstromen, houden goed en slecht, licht en duisternis op te bestaan en kunnen we eenheid en verbondenheid ervaren.
 
- Soul retrieval (letterlijk het terugbrengen of herstellen van de ziel) is een helingstechniek toegepast door de Noord- en Zuid-Amerikaanse inheemse volkeren. In een droomreis wordt afgedaald tot diep in de onderwereld om onze oorspronkelijke wonde op te zoeken en daarna ons geheelde zelf te ontmoeten en terug te integreren in onze dagelijkse realiteit. Op deze manier kan onze ziel, die veelal gefragmenteerd is door trauma’s en pijn uit het verleden, weer heel worden.
 
- In de Illumination techniek wordt vanuit een diepe relaxatie ons energieveld gezuiverd van het psychische slijk dat zich al een gans leven opgestapeld heeft. Ons lichtveld wordt gereinigd en beperkende blauwdrukken losgelaten. Ook hier kunnen beelden en verhalen uit het onderbewustzijn naar boven komen, de verhalen en vele gezichten van onszelf die we vergeten zijn of verdrongen hebben. We kunnen voorouderlijke stukken tegenkomen - ongeheelde emoties of patronen uit onze familielijn die we onbewust verderzetten -, of kristallisaties of blokkades veroorzaakt door onopgeloste conflicten met anderen. In sommige gevallen blijkt ons energieveld een gastheer te zijn voor energieën die niet bij ons horen, die leven van onze energie en zich voeden met onze (negatieve) emoties.
 
Individuele sessies die één tot meerdere uren kunnen duren.
 
Wanneer? op afspraak
Kostprijs: 60 euro / uur
 
Waar? : Grevenbos 1, 3078 Meerbeek (Kortenberg)
(neem Onze Lieve Heerstraat, dan tweede afslag rechts (vervolg Onze Lieve Heerstraat), rij door tot aan het einde van de weg)
Inschrijven: bij Hilde De Smet 016/435029

 
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van toekomstige activiteiten?
Stuur een mailtje (met vermelding 'inschrijving nieuwsbrief') naar info_adonai@yahoo.com.

Hilde De Smet is huisarts van opleiding. Reeds tijdens haar studies probeerde zij het mysterie van ziekte en gezondheid te doorgronden. Ze vond haar antwoorden niet in haar universitaire studie en volgde daarom bijkomende opleidingen in de complementaire geneeskunde: acupunctuur, auriculomedicinae, applied kinesiology, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde…
Maar ook daar botste zij regelmatig op beperkingen. Meer en meer begon zij zich toe te leggen op het doorgronden van het etherisch lichaam, waarin de diepere lagen van de mens zich weerspiegelen. Zij ontdekte dat ware genezing van binnenuit moet komen, wanneer de ziel doorstroomt tot in alle lagen van het wezen. Eens de mens weet wie hij in essentie is en zich verbonden weet met het Ene Leven dat in alles is, kan hij weer heel worden.
In haar spirituele zoektocht kwam zij in contact met zowel Oosterse als Westerse leraren. Reeds op jonge leeftijd werd zij vooral aangetrokken tot de werken van A. A. Bailey en H.P. Blavatsky. Zij probeert in haar cursussen de leringen uit verschillende tradities met elkaar te verenigen en de essentie van spiritualiteit naar voor te brengen.
 

U mag deze nieuwsbrief doorsturen naar geïnteresseerde familie of kennissen.

  

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy