Ontdek je eigen frequentie

Kernkracht - KuLeuven, Pellenberg (B)

20/12/2012

Trefwoorden: bewustzijn, systemisch, Geetbets, Heerlijckyt 
 

Ontdek je eigen frequentie

Voor wie vanuit breder bewustzijn wil leiding geven

 
Dit programma is een ontdekkingsreis in jezelf voor wie bewuster wil leven en leiden, voor wie streeft naar beter contact met minder inspanning.
 
 
Voor wie
Dit persoonlijk ontwikkelingstraject richt zich op hogere leidinggevenden en professionals. U bent al goed in wat u in de organisatie op tafel besproken en besloten wil krijgen. Bovendien wil u meer begrip en vat krijgen op wat er onder tafel en tussen mensen blijft hangen. U bent een leidinggevende die ook vanuit 'zijn' en niet alleen vanuit ego wil leiden. U verlangt naar voller bewustzijn over de werking die u heeft.
In dit traject leert u vanuit een breder bewustzijn contact te maken met mensen, uw werk en uw levenswensen. U leert op andere manieren te kijken, luisteren en voelen dan u gewoon bent. Hierdoor wordt u gevoeliger voor uw binnenwereld, en krijgt u een andere werking op uw omgeving. Het wordt dan ook duidelijker waar u vanuit uw eigenheid, uw eigen frequentie, op een dieper vlak uw bijdrage kunt leveren. De kwaliteit van uw interventies (als leidinggevende, ouder, partner) zal doorheen dit traject toenemen.

Inhoud en werkwijze
Dit programma en haar werkwijze put uit diverse achtergronden en modellen. In elk van de blokken zitten elementen van alles, maar elk blok richt zich wel op een of twee thema's die we dieper aanpakken. We werken zeer ervaringsgericht. Geregeld wordt ook literatuur aanbevolen.
  • Wat voor karakter ben ik eigenlijk?
  • Verstrikkingen in contact: hoe ze herkennen en eruit geraken en blijven?
  • Handelen vanuit volwassen en kindbewustzijn
  • Lichaamsgerichte aandacht
  • Energetisch en intutief waarnemen
  • Systemisch waarnemen

Data
'Ontdek je Eigen Frequentie' bestaat uit 5 blokken van 2 dagen (inclusief avond en overnachting), ongeveer om de 6 tot 7 weken. De data voor de volgende groepen zijn:
Voorjaarsgroep
7-8 mei
25-26 juni
29-30 aug
3-4 okt
6-7 nov

 
Najaarsgroep
12-13 sept
17-18 okt
10-11 dec
30-31 jan 2014
13-14 maa 2014

Locatie
Heerlijckyt van Elsmeren, Weg op Halen 2, 3450 Geetbets
 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy