Symboliek van stelsels en organen in verband met ziekten

Magnolia Federation vzw, Olen (B)

29/12/2012

Trefwoorden: Dr. Eduard Van den Bogaert, Magnolia Federation, Waldeyer, symboliek

 

 

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, 2250 OLEN
T/F 052-372765

magnolia.federation@skynet.be

www.magnolia-federation.org 

 

Cursus van 5 avonden
gegeven door Dr. Eduard Van den Bogaert
op 29-01, 05-02, 26-03, 23-04 en 28-05-2013, van 19u tot 22u30
 
Plaats: TPC, Groenenborgerlaan, 149, 2020 Antwerpen
Prijs: 170€, waarvan 50€ te storten als inschrijving, en saldo voor 25-01- 2013, op rek.nr. van Magnolia Federation, 39, Oosterwijkseweg, 2250 Olen
IBAN BE15 7895 3408 3230
 
Inhoud van de cursus:
Studie van de systemische ziekten en syndromen die verschillende stelsels tegelijk beïnvloeden, met de relaties tussen de 12 stelsels en hun organen; dit bekeken vanuit de basis van veelvoudige disciplines.

1. Verteringsstelsel (stomato-gastro-entero-proctologie)
Eten en drinken: 2 van de 4 fundamentele behoeften van levende wezens waarmee ze voortdurend bezig zijn en die de meeste oorzaken omvatten van de conflicten op deze planeet. Onze verlangens en afkeren voor voedsel. Vertering: een alchemistisch proces. Functionele en organische pathologieën van mond tot aars met de bijhorende gevoelens

2. Ademhalingsstelsel (pneumologie)
Conflictuele relaties die aanleiding geven tot pneumo- en allergische ziekten,
Pathologieën van mond-neus tot pleura

3. Urinair Stelsel (urologie)
Conservering van vloeistoffen (in getransponeerde vorm ook 'liquide' geld), uitscheiding van afvalstoffen, afbakenen van levensterritorium

4. Voortplantingsstelsel (gynecologie)
Oorzaken van dysfuncties en organische ziektes, venerische of geslachtsziektes genoemd
Mannelijke en vrouwelijke onvruchtbaarheid

5. Cardiovasculair- en lymfatisch stelsel (cardiologie)
Ziektes als gevolg van liefde, verlies van…reactie van hart en bloedvaten
Hoe leren liefhebben en rouwen

6. Bloedstelsel (hematologie)
Moederbloed-zwangerschap
Drie cellijnen vanuit beenmerg en milt: rode en witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes
Plasma en alchemie

7. Bewegingsstelsel (orthopedie en reumatologie)
Emoties die invloed oefenen op ons psychomotorisch gedrag, die het kaliber bepalen van onze aders, vandaar ook de zuurstoftoevoer naar de spieren…die houding, doen en handelen alsook verplaatsing en lichaamstaal reguleren
Oorzaken van dysfunctie en breuken in het geheel van deze steunende structuren
Wat is goed bewegen?
 
8. Centraal Zenuwstelsel (neurologie)
De zenuw wil, moet, regelt, rangschikt, verbindt, leidt of ervaart, voelt. De zenuwcellen (de)-connecteren zich, verbinden of maken zich los, en maken een immens bio- en theologisch web. Zich inbeelden, dromen, anticiperen, memoriseren, lezen, rekenen, redeneren, uitvinden, filosoferen, geloven, ….al wat deze functies tegenwerkt, kan aanleiding geven tot neurologische en psychiatrische ziekten.
Hoe worden wij zen en filosoof?

9. Orthosympathisch Stelsel (neurologie)  
Genererend systeem
Wordt extra belast wanneer we niet in staat zijn gebeurtenissen of omstandigheden te beheersen; de over-stress hierdoor veroorzaakt maakt het mogelijk verder te leven of te overleven tot de toestand terug te beheren is.

10. Parasympathisch Stelsel (neurologie)  
Systeem dat ons doet inslapen, doet slapen gaan om te regeneren en uit te rusten

11. Hormonaal Stelsel (endocrinologie)
Zet in beweging naar conceptie, groei, ontwikkeling, plezier, bevalling, zogen, seks, actie, rust, vruchtbaarheid, temperatuur, snelheid, vertering, regulatie van interne vloeistoffen……

12. Immuunstelsel  ( immunologie)
Spijsverteringskanaal van de ring van Waldeyer tot anus; behoud van eenheid en mogelijkheid te zeggen wat ons heeft machteloos gemaakt;
Het somatiseert zelfherkenning of in auto-immuunziekten het niet herkennen van wat vereenzelvigd werd met een ascendent, broer/zus, partner of afstammeling waarvan de onenigheid verzwegen wordt.
Hoe juist verenigen of herenigen

 

Inschrijvingsformulier ingevuld te bezorgen aan Magnolia Federation
(e-mailadres:
magnolia.federation@skynet.be):
 
Ondergetekende: Voornaam: …………         Familienaam: …………
Adres: ………………………………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………..                                  tel/gsm: ………………….
Schrijft in op de 5-avondencursus “Symboliek v Stelsels en Organen in verband met ziekten”
en heeft het voorschot van 50€, of het totaal bedrag van 170€ (doorstrepen wat niet van toepassing is) gestort op datum van …………
 
Handtekening: ……………………
Datum: …………………………Gelieve door te sturen naar mogelijk geïnteresseerden.

 
magnolia.federation@skynet.be

www.magnolia-federation.org

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy