De zes werelden van het cyclisch bestaan

School voor Psychospiritueel Werk, Gent (B)

09/04/2013

Trefwoorden: Douwe Nutterts, cyclisch, levenswiel, Gent


 
De 6 werelden van
het cyclisch bestaan
De 6 stijlen van gevangenschap en vrijheid

Ontdek de 6 (boeddhistische) bestaanswerelden in jezelf
en leer er vriendschap mee te sluiten

Unieke workshop voor wie zich wil verdiepen in zowel aspecten van zichzelf
als wegen van innerlijke vrijheid

20 en 21 april 2013 te Gent
door Douwe Nutterts

 
De zes werelden van het cyclisch bestaan

Het Levenswiel (het wiel van Samsara) is een boeddhistisch beeld dat 6 fundamentele psychologische gesteldheden of bestaansniveaus in kaart brengt.
Enerzijds geeft dit een overzicht van de wereld van de neurotische geest, anderzijds toont het ons hoe we doorheen die verschillende gesteldheden cirkelen bij leven en welzijn. In deze cursusreeks staan we stil bij elk van deze 6 verschillende psychologische gesteldheden en leren we ze te herkennen en op te merken in ons dagelijkse leven. Deze gesteldheden zijn zowel de bron van onze bevangenheid, alsook een middel om vrijer te worden en met meer wakkerte in het leven te staan.
In de workshop gebruiken we het beeld van het levenswiel en de 6 psychologische staten of stijlen van gevangenschap of werelden van cyclisch bestaan, die hierin aanwezig zijn. Deze 6 psychologische werelden drukken zich uit in onze emoties en gedachten van het moment en vormen de basis van onze waanzin of onze neurotische geest. Elk moment kunnen we gadeslaan hoe een van deze psychologische werelden aanwezig is in onze ervaring.

       

De 6 staten van gevangenschap en vrijheid

De 6 stijlen zijn 6 manieren waarop we de gevangenen zijn van onze gekende patronen maar elk van deze stijlen is ook een deur die ons in   staat stelt  om  wakker  te worden uit deze verwarring, vrij te worden en opnieuw deel te hebben aan de vrijheid die ons geboorterecht is.
Elke psychologische wereld hangt samen met een bepaalde emotie. De helle wereld hangt samen met agressie, de hongerige geesten wereld hangt samen met hebzucht en gemis, de dierenwereld met onwetendheid, de mensenwereld met passie en verlangen, de jaloerse godenwereld met afgunst en de hang naar afleiding en de godenwereld met trots en extase. In deze workshop gaan we na hoe we deze 6 werelden kunnen opmerken in onszelf, de ander en de wereld rondom ons. We beginnen om vertrouwd te worden met elke wereld zodat we ze niet langer hoeven te vrezen maar kunnen zien als mogelijkheden om ruimer, vrijer en wakkerder te worden.

De workshop reikt enerzijds een theoretisch kader aan dat je helpt elke wereld duidelijk te begrijpen en te herkennen en anderzijds helpen de ervaringsoefeningen je om elke wereld diepgaand te verkennen in jezelf en de ander.

Voor wie is deze workshop bedoeld: op de eerste plaats voor iedereen die zichzelf en zijn diep innerlijk functioneren graag onderzoekt, zijn eigen toolbox wil verrijken om vrijer en authentieker in het leven te staan. Daarnaast is de workshop gericht op coaches, counselors, therapeuten.

Douwe Nutterts: Douwe Nutterts (1958) is een leraar van de Diamond Logos dat gericht is op het Essentie werk, ontwikkeld door Faisal Muquaddam. Hij heeft 3 jaar gestudeerd bij Sandra Maitri en hij was gedurende 6 jaar een student van het Essentie werk van Almaas in Boulder (VS). Hij is een gepassioneerd zoeker in een aantal meditatieve en spirituele disciplines en heeft veel aandacht voor de verschillende boeddhistische scholen en de ZIJNS-georiënteerde stromingen. Hij is tevens opgeleid in een aantal psychotherapeutische benaderingen die vertrekken vanuit de humanistische psychologie.
Datum: 20 en 21 april 2013, van 10 tot 17.30 uur.
Er is een middagpauze van 1.30 uur voorzien. Je mag je picknick meebrengen, je kan ook in de stad gaan eten.
Deuren open 9.45 uur.
Plaats V.C.O.K., Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent
 
Prijs: 140 € per persoon.
Op voorhand te betalen op rekening nr: BE68 4480 0081 8134

Overnachtingsmogelijkheden:
www.gent.be

Organisatie: School voor Psycho-Spiritueel Werk (www.psychospiritueelwerk.com)
 
 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy