Najaarsprogramma 2013 Magnolia Federation

Magnolia Federation vzw, Olen (B)

10/09/2013

Trefwoorden: Magnolia Federation, N. Van Ouytsel, Eduard Van den Bogaert, O-test

 

 

 

MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39
2250 Olen
T/F 014-266479 & 052-372765

magnolia.federation@skynet.be

www.magnolia-federation.org

 
Aan alle geïnteresseerden,
 
CURSUS : Inleiding tot de fysio-emotionele –energetische therapie « FEET  1 ».
 
Mede door de vraag om degelijk te kunnen meten en testen werd een grondig en wetenschappelijk gefundeerd systeem op punt gesteld.
 
Deze cursus gaat naar de oorsprong van elke ziekte en gezondheid.
 
Heeft U er ooit al eens over nagedacht hoe het mogelijk is dat één ziekte op zoveel verschillende wijzen kan worden benaderd? (1 klassieke methode en ontelbare alternatieve). Al deze therapieën lijken wel telefoontoestellen die op dezelfde lijn zijn aangesloten naar een centrale computer (ons onderbewuste), allen met hetzelfde indringende verzoek «wordt eens wakker a.u.b. en genees dit lichaam !» Het is uiteindelijk die centrale computer die beslist : «Doe ik het of doe ik het niet».
 
In onze cursus werken we rechtstreeks met deze centrale computer.
 
Met elegante methoden die allen via het stress-antwoord-mechanisme van ons autonome zenuwstelsel werken (de O-test, de asymmetrie in de armlengte, de zelftest) gaan we op zoek naar DE oorzaak die ons blokkeert. We gaan op zoek naar de emotionele trauma’s uit het al dan niet verre verleden die er onder andere voor verantwoordelijk zijn dat we ons bvb. minderwaardig gaan voelen bij bepaalde types van mensen ook al kennen we die niet persoonlijk; Waarom we met onze pseudo-moeder of -vader huwen met alle nefaste gevolgen nadien, waarom sommigen wel 100 maal de deurklink schoon- maken uit vrees om zo besmet te geraken, waarom sommige mensen alsmaar ziek blijven ondanks alle welgemeende inzet van dokters en therapeuten en ga zo maar door.
De cursus werpt licht op deze verscholen mechanismen. Onze therapie tracht het irrationele in deze onbewuste wegen te harmoniseren.
 
In feite is deze therapie véél meer dan de aanzet naar gezondheid, men komt tot de volledige geestelijke bevrijding van de mens op weg naar het eeuwigdurende, bewust beleefde gelukkige « zijn ».De lesgever hoopt ten zeerste dat hij de klik kan maken op weg naar een betere wereld in en om je heen.
 
Lesgever: N. VAN OUYTSEL
Plaats: TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, Lokaal S1
                                   Parking: ingang langs Beukenlaan  
Data: Do 03/10, Do 10/10, Ma 14/10, Do 17/10, Ma 21/10, Do 24/10 en Do 07/11/2013  
                        Telkens van 19u30-22u30. Ma 14/10 en 21/10 zijn oefenavonden onder begeleiding.
Deelnameprijs: 195€  incl. cursus
Heropfrissen: Zij die vroeger reeds FEET 1 volgden kunnen alles heropfrissen à 95€.
 
HOE INSCHRIJVEN: Aangezien slechts 25 deelnemers kunnen deelnemen is vooraf inschrijven een noodzaak + betaling voorschot 45€. U stuurt bijgaand inschrijvingsstrookje ZO VLUG MOGELIJK aan het secretariaat terug.
U ontvangt een bevestiging van deelname en de routebeschrijving als de betaling binnen is.
 
i.o. Het bestuur, W. De Boodt
 
 
 
 
 
INSCHRIJVINGSSTROOKJE :

Naam:
Adres :

Tel:
GSM:
e-mail:
 
 
0 Ondergetekende schrijft hierbij in voor de cursus FEET 1.
0 De betaling van het voorschot (45€) gebeurde op: . . . . . . . .

0 Ik volgde reeds FEET 1 en schrijf in voor refresh en betaal 95€
 
 
 
Datum:                                                           Handtekening,
 
 
 
 
Nieuwe cursus gegeven door dokter Eduard Van den Bogaert op vijf dinsdagavonden van 19u tot 22u30, in auditorium van TPC, Groenenborgerlaan, 149, 2020 Antwerpen.
Data: 24/09, 08/10, 22/10, 05 en 26/11/2013.
Organisatie: Magnolia Federation vzw , O.N. 0421.731.155
 
 
WAT KOMT DEZE ZIEKTE NU IN MIJN LEVEN DOEN?
 
Over het project en de zin van ziekte en hoe we deze kunnen voorkomen of benutten, hoe wij dankzij ziekte kunnen veranderen en zodoende vooruitgaan en werken aan onze evolutie, door gebruik te maken van de voor ons beschikbare kennis.
 
Deze cursus richt zich zowel tot personen die in goede gezondheid zijn en die ziekten willen voorkomen als tot de personen belast met ziekte die terug naar volledige genezing willen komen door de boodschap van hun ziekte te begrijpen om zo de nodige veranderingen te kunnen realiseren.
De ziekten die in de cursus bestudeerd worden zijn de ziekten die de deelnemers ontwikkeld hebben of waarmee ze geconfronteerd worden bij patiënten of anderen, of de ziekten die ze vrezen te zullen ontwikkelen (bij de eerste les krijgt u een formuliertje waar u kunt aangeven welke bepaalde ziekte u vooral interesseert).
Voor elke behandelde ziekte zal de lesgever de te volgen methode uitleggen, door een grondige studie van het evolutief proces en de zin van de ziekte en het daarbij horende biomedisch decodageproces, systematisch, ziekte per ziekte door te nemen - dit in samenwerking met de deelnemers.
 
Studiemethode:
Steunende op de typologie(B. Russel en A. Northwhitehead), de piramide van R. Dilts en de traditionele hippocratische benadering, bestuderen we o.a.:
De prefrontale transmissie van het project en de zin van de ziekte, de evolutieve zin van de ziekte, visie/doel van het ideaal levensproject;
De naam van de ziekte in verschillende talen met hun diepere betekenis, ethymologie, NLP,
medische definitie, bewust en onbewust mentaal beeld, ziekte als biologische overlevings-oplossing, emoties;
Capaciteiten, gedrag op verschillende niveaus: microbiologie, genetische en epigenetische anomaliën, cyto- en hystopathologie,embryologie, anatomofysiopathologie, klinische biologie, te-velen en te-korten, microsymptomen en paramedische testtechnieken, macro-symptomen , neurowetenschappen;
Info over preventieve, palliatieve en curatieve behandelingen.
Interactie en medewerking van alle deelnemers wordt voorzien.
 
Inlichtingen: 052/372 765
 
Hoe inschrijven: door ons het ingevulde inschrijvingsformulier door te mailen op volgend adres: magnolia.federation@skynet.be en het voorschot van 70€ te storten; het saldo van 100€ storten voor 15/09/2013. Het totaal bedrag van de cursus is 170€ indien betaald voor 15/09/2013.
Na 15/09 is het totaal bedrag van 180€ te betalen.
Bank: IBAN BE15 7895 3408 3230 van Magnolia Federation, Oosterwijkse weg, 39, 2250 Olen.
Er is geen andere mogelijkheid dan in te schrijven voor het volledig pakket van de 5 lessen.
 
 
Inschrijvingsformulier:
 
Ondergetekende:…………………………………………………………. E-mail:………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………
 
schrijft in op de cursus “Wat komt deze ziekte nu in mijn leven doen?” die gegeven wordt in TPC, Groenenborgerlaan, 149, 2020 Antwerpen op 24/09, 08 en 22/10,05 en 26/11/2013 om 19u.
en stort op datum van…………………………. (aanduiden a.u.b.):
O 70€ voorschot
O 170€ voor 15 september
Na 15 september is het totaal bedrag= 180€
Datum en handtekening ………………..     …………………
 
 
 

 Gelieve door te sturen naar mogelijk geïnteresseerden.

 
magnolia.federation@skynet.be

www.magnolia-federation.org

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy