Werkelijke onderwijsvernieuwing start van binnenuit. Inspirerende leidinggevenden en leraren, geinspireerde leerlingen. The joy of learning!

Samtati, Duffel (B)

19/08/2013

Trefwoorden: Samtati, Hilde Van Bulck, leerkrachten, nascholing
Dit is de nieuwsbrief van Hilde Van Bulck en
Samtati, Huis Van Bewust-zijn.
Wordt deze email niet correct weergegeven? Bekijk hem online
Samtati

Nieuwsbrief voor onderwijs en opvoeding

Werkelijke onderwijsvernieuwing start van binnenuit!
Inspirerende leidinggevenden…
Inspirerende leerkrachten…
Geïnspireerde leerlingen…
 
The joy of learning!

Door Hilde Van Bulck
INHOUD
 
1.    De zomer als inspiratiebron
2.    The joy of learning
3.    Onderwijsvernieuwing
4.    Doelgroep
5.    Unieke invalshoek en aanpak
6.    Studiedag en nascholing
7.    Pedagogische coaching en VIP-coaching
8.    Getuigenissen
9.    The New Teaching bij jou op school.
10.  Pilootschool gezocht
11.  Gratis folders
12.  Vreugdevol schooljaar
 
1. De zomer als inspiratiebron
 
Ik weet niet hoe het voor jou geweest is beste nieuwsbrieflezer, maar het felle zonnetje van de afgelopen maand heeft het beste in me naar boven gehaald.
Mijn creatieve expressie kende geen grenzen en zocht dagelijks naar een manier om zichzelf in de wereld te zetten. Dat het zweet me daarbij van de rug droop, nam ik er graag bij. De warmte deed me deugd en maakte me niet lui, integendeel.
 
Ik nam deel aan een inspirerende schrijfcursus waardoor er weer vaart kwam in het tweede boek dat ik aan het schrijven ben. Ik volgde feilloos mijn intuïtie en  besteedde aandacht aan mijn prioriteiten. Daardoor kreeg de binnenkant van mijn huis een nieuw fris, maar ook een uitdagend verfkleurtje zodat het resultaat niet zou misstaan in een vaktijdschrift. Ik schreef me in voor een cursus intuïtief schilderen, besteedde aandacht aan de revitalisering van mijn leidingwater. Ik heb plannen gemaakt om het unieke en vernieuwende concept van The New Teaching beter in de wereld te zetten. Tussendoor ben ik ook nog op vakantie geweest. Precies zoals ik er zin in had. Rustig, gemoedelijk en inspirerend.
Ik deed aan research op vele verschillende manieren om glimpen te mogen opvangen van het oneindig vermogen van ons ZIJN en van toekomstige perspectieven. Het resultaat is een nog meer voelbaar aanwezig-ZIJN, verruimde inzichten, wonderlijke wegen naar zelfkennis en de manifestatie van het op ontplooiing wachtend potentieel. Het systemisch werk en de bewustwordingspaden zijn daarbij een nooit aflatende hulpbron. De resultaten zal ik graag delen in de lezingen en de nascholingen die ik via The New Teaching organiseer.
Ongeacht hoe de maand augustus er zal uitzien, ik heb in ieder geval een stevige portie zonne-energie opgeslagen voor de herfst en de winter. Het mag dus gezegd worden. Ik ben klaar voor de tweede helft van het jaar! En de planning van The New Teaching staat al op punt.
 
2. The joy of learning
 
Het werk dat The New Teaching aanbiedt, is diepgaand met het hart verbonden. Als het hart opent, komt er bij de leerlingen creatieve energie vrij. Hun gevoeligheid wordt geprikkeld en opent hun intelligentie. De sprankelende energie raakt hen in het brein. Creativiteit die intelligentie inspireert, bevrijdt het menselijk bewust-zijn op jonge leeftijd. De kinderen worden daardoor vaardiger om schijnbaar losstaande materie in andere domeinen toe te passen. Hun waarnemingsveld breidt uit waardoor ze het verband leggen tussen een vak en wat nodig is om hun leven te leven. De leerlingen ontwikkelen een nieuwe manier van kijken. Ze leren waarnemen vanuit eigen visuele, auditieve, tactiele en stemervaringen. Dit activeert het bewust-zijn. Dit werk helpt hen om het te voelen. Resultaten ontstaan als vanzelf. De ware vreugde om te leren vervangt schoolmoeheid! 
Het onderwijsprogramma The New Teaching heeft geen begin of einde, maar bestaat uit een continue spiralende flow die verbonden is met het leven. Leerlingen kunnen maar eerst leren als het leven geleefd wordt. 
 
Leidinggevenden, leraren en kinderen worden blij van de werkwijze van The New Teaching. Het is voeding voor de leraren en hun leidinggevenden. De leraar ervaart de  ware vreugde van het lesgeven en de leidinggevende de ware vreugde van het leiderschap. Stel je scholen voor waar de vreugde in elke klas voelbaar is, waar het gonst van de leergierige kinderen. Stel je leraarskamers voor waarin de leerkrachten in pure vreugde samen leertrajecten creëren. Stel je scholen voor waar leerkrachten en leerlingen het leerproces samen aangaan. 

3. Onderwijsvernieuwing
 
Werkelijke onderwijsvernieuwing start van binnenuit!
Inspirerende leidinggevenden!
Inspirerende leerkrachten!
Geïnspireerde leerlingen!
 
Start echte onderwijsvernieuwing door de structuren aan te passen of start ze elders? Ongeacht de technische ingrepen die men uitvoert, is en blijft de leerkracht een uiterst belangrijke peiler in de school. Dagelijks begeleidt de leerkracht kinderen en jongeren in hun persoonlijk ontwikkelingsproces. Naast de uiteraard onontbeerlijke vakkennis en de didactische bekwaamheid is de persoonlijkheid van de leerkracht een onmisbare factor in het leerproces.
Het is precies de inzet van die persoonlijkheid die de basis is voor onderwijsvernieuwing van binnenuit. De samenwerking tussen de verschillende leerkrachten in de leraarskamer speelt hierin een cruciale rol. Een leerkracht die een hoge mate van aanwezig-ZIJN heeft verworven, kan het leerproces benaderen op een manier die mooiere leerresultaten en een gemotiveerd gedrag tot gevolg heeft. Een leerkracht die vrij is van de eigen emotionele beperkingen, begeleidt leerlingen op een eenvoudigere wijze naar hun creatieve intelligentie en hun zin voor leren.
Leerkrachten die vanuit deze invalshoek samenwerken, creëren een positieve en lerende beweging voelbaar in de school. Hun bezieling stroomt vanuit de leraarskamer naar de klassen.

De methodiek van The New Teaching verschilt dan ook van andere methodieken. Ze start van het eigen bewust-ZIJN en wat je zelf kunt bereiken. De resultaten bij de leerlingen volgen als vanzelf. 
 
4. Doelgroep
 
(toekomstige) leraren, leerlingenbegeleiders, coördinatoren, adjunct-directeurs, directeurs, docenten lerarenopleiding, opvoeders, begeleiders, medewerkers CLB, ouders, andere geïnteresseerden…

Het aanbod van The New Teaching is geschikt voor alle onderwijsniveaus.
 
Er is geen voorkennis vereist. Wel de intentie om actief deel te nemen, jezelf beter te leren kennen en vernieuwende ervaringen op te doen.
 
5. Unieke invalshoek - aanpak
 • Belevingstaal
 • Ervaringen in plaats van theorie
 • In contact met bewust-ZIJN i.p.v. doen/denken
 • Focus op wat je zelf kunt bereiken i.p.v. wat de  anderen zouden moeten bereiken.
 • Pionierswerk
 • Doorgroeien op eigen tempo en niveau
 • Professioneel en persoonlijk wel-ZIJN
 • Resultaten snel merkbaar
6. Uitnodiging studiedag en nascholingen
 
Het moet gezegd worden. De nascholingen en de studiedag beklijven bij de deelnemers. De inschrijvingen liepen al binnen voor deze nieuwsbrief geschreven was. Ook als ouder kun je interesse hebben om deel te nemen aan de studiedag en de onderwijsopstellingen.
Het tweede jaar op rij, neemt CNO (centrum nascholing onderwijs) en CVA (centrum voor andragogie) activiteiten van The New Teaching op in haar programma. The New Teaching geeft dan ook inspirerende impulsen aan het onderwijslandschap!
 
Ik nodig je uit om net zoals ik de vele deugddoende wonderen van bewust-ZIJN en van het systemisch werk te ont-dekken. En leer hoe je het in de klas en in de school kunt  implementeren. Als ik je daarvoor mag ontmoeten op één van de activiteiten van The New Teaching, dan zal me dat veel plezier doen. Door samen te komen, samen te leren, samen te ervaren en samen te beleven, bundel je je krachten die je de levenselixir geven waarmee je de school kunt bezielen. 
Heb je interesse in een van de activiteiten, schrijf je dan tijdig in. Heb je vragen? Neem dan contact met me op. De agenda vind je onderaan. 

STUDIEDAG: De invloed van het familiesysteem in de school en in de klas – Onderwijsopstellingen (systemisch werk)
 
Het familiesysteem heeft een grote invloed op de problematiek waar een school mee te kampen heeft. Kennis over de systemische achtergronden helpt een leerkracht om beter de eigen handelingen te begrijpen, maar vergroot ook het begrip en de benadering van leerlingen. Hetzelfde geldt voor de leidinggevende. Systemische inzichten en werkwijzen zullen in de toekomst aan belang winnen in het beleid van de school en de klas.
 
Leerproblemen, klasmanagement, studiekeuzes, omgang met opvallend gedrag, invullen van vacatures, verschillende culturen in een school, teams die zich willen oriënteren op een nieuwe werkwijze, zicht krijgen op krachten die mee en tegenwerken op de invoering van een nieuw beleid, de plaats die je zelf inneemt binnen de schoolcontext,… zijn maar enkele mogelijke situaties waarmee men dagelijks wordt geconfronteerd.
Systemisch werk is een unieke werkwijze om zicht te krijgen op de onderliggende dynamieken om een nieuwe beweging op gang te brengen met zicht op effectieve oplossingen.
  NASCHOLING: Teaching by being of lesgeven vanuit ZIJN, hoe doe je dat?
 
Teaching by being is bestemd voor leraren die op een inspirerende manier willen lesgeven om met meer plezier en met meer impact hun werk te doen. Alle instrumenten die je daarvoor nodig hebt, zijn aanwezig in jezelf, met resultaten voor jezelf, je collega’s,  en je leerlingen.
  NASCHOLING: Van-Zelfmanagement naar schoolmanagement.
Om leidinggevenden te doen stralen!
 
Als directeur word je dagelijks met allerlei vragen, thema’s en situaties geconfronteerd. Je reageert en handelt met een zo goed mogelijk evenwicht tussen ratio en buikgevoel. Dit vergt veel energie en aandacht. Hoe kun je beide op peil houden? Hoe kun je energierijk en aanwezig zijn en blijven?
Van-Zelfmanagement is bestemd voor leidinggevenden die contact willen maken met hun innerlijke, aanwezige leidinggevende capaciteiten. Je leert je energievreters herkennen en je batterijen opladen met een grotere fysieke en mentale draagkracht als gevolg. Je leert je waarnemingsniveau verruimen om oplossingsgericht te handelen en groeikracht te creëren voor je personeel.
   
Misschien heb je ook interesse in:
 
Familieopstellingen
Zaterdag 24 augustus
Zaterdag 21 september
Zaterdag 28 september
Zondag 3 november
Zondag 8 december
 
Interactieve lezing familieopstellingen
Woensdag 28 augustus
Woensdag 11 september
Woensdag 6 november
 
7. Pedagogische coaching
 
Acht stappen om op een andere manier voor de klas te staan! Met méér plezier in het werk en in de leerlingen! 
Zit lesgeven je in het bloed? Ervaar je het als belangrijke passie, maar heb je het gevoel dat je nog over een paar hindernissen zou kunnen stappen? Wil je in de klas meer bereiken voor jezelf en voor je leerlingen? Vanuit mijn jarenlange ervaring in het onderwijs en mijn specifieke ervaring in ‘Teaching by being of lesgeven vanuit ZiJN’ kan ik je bruikbare werktuigen aanreiken om je intuïtie in te schakelen en te gaan lesgeven vanuit het ZIJN. Je leert op een doeltreffender manier omgaan met leerproblemen, moeilijk gedrag en socio-emotionele problemen en tegelijkertijd je leerlingen in hun waardigheid laten. Zo kun je als leraar het verschil maken en het beste uit jezelf en je leerlingen halen! Eenvoudig en altijd beschikbaar.
In acht sessies van een uur leer je de basisvaardigheden om te kunnen lesgeven vanuit ZIJN en de verrassende resultaten die er uit verder vloeien. Heb je nog vragen? Wil je ook kunnen lesgeven vanuit ZIJN?
 
Neem vrijblijvend contact op voor meer info via info@samtati.com.
 
VIP-coaching
 
VIP-coaching is een dagprogramma voor leidinggevenden. De intensieve persoonlijke coaching wordt afgestemd op de eigen behoeften. Je krijgt een training om de innerlijke leidinggevende vaardigheden te ontplooien op ZIJNsniveau.
 
Neem vrijblijvend contact op voor meer info via info@samtati.com.
 
8. Getuigenissen
 • Sinds ik Teaching by being heb gevolgd, is lesgeven opnieuw een feest. Ik sta versteld van de resultaten bij mijn leerlingen. (C.V. leerkracht)
 • Het is de ‘missing link’ in het lesgeven. (I.H., leerkracht)
 • Waarheidsgetrouw, d.w.z. gebaseerd op de realiteit. (L.H., directeur)
 • Door meer aanwezig te zijn, kreeg ik een rustiger gevoel, voelde ik me ‘groter’ en had ik het gevoel dat ik echt wel iets aan de kinderen te leren had. Ik mocht er zijn in de klas. Hetzelfde gevoel had ik ook naar collega’s. Ik voelde me niet meer ‘maar de jonge zorgleerkracht’. (A.S. leerkracht – pedagogische coaching)
 • Onderwijsopstellingen: boeiend, verrijkend. Ze kunnen heel wat hindernissen oplossen die leerkrachten in de klassen meemaken. Problemen worden in een juist kader gezet. Patronen doorbroken. Doen!!! (A.W., leerkracht)
9. The New Teaching bij jou op school?
 
Mogelijkheden voor:
 • Groepsprogramma's  
 • Langere trajecten
 • Lezingen
 • Nascholing
 • Onderwijsopstellingen / Systemisch werk
 • Pedagogische studiedag  
 • Teambegeleiding
 • VIP-coaching        
Neem vrijblijvend contact op voor meer info via info@samtati.com.
  
10. Pilootschool gezocht
 
Ik zoek een school die in de loop van volgend schooljaar een tweedaagse over systemisch werken in onderwijs en opvoeding (onderwijsopstellingen) wenst te organiseren om het eigen beleid te optimaliseren. Bij dit pilootproject zijn vertegenwoordigers van directie, middenkader, leerkrachten, administratief personeel, ouders en buitenstaanders aanwezig. Heb je interesse?
Neem vrijblijvend contact op voor meer info via info@samtati.com.
 
11. Gratis folders
Op eenvoudige aanvraag met vermelding van naam, functie, school en het aantal  gewenste folders bezorg ik je GRATIS folders over The New Teaching (TNT). Mail naar info@samtati.com
 
Dank je wel om deze nieuwsbrief te delen met je collega's, personeelsleden of andere geïnteresseerden.
Wens je de nieuwsbrief te ontvangen? Vul dan je naam en e-mailadres in via 
www.samtati.com
 

Ik wens je op 1 september een vliegende start en een schooljaar waar vreugdevol leren centraal staat!

Hilde Van Bulck
Expert in THE NEW TEACHING (TNT)
Systemisch opsteller
Stichter en bezieler van Samtati, Huis Van Bewust-ZIJN
www.samtati.com
info@samtati.com
015 31 54 81
0493 247 547
Samtati op facebook    Hilde Van Bulck op facebook    Stuur deze mail door naar een vriend 
Copyright © 2013 Samtati bvba, All rights reserved.
Activiteiten om het bewustzijn te verhogen.

Mijn contactgegevens zijn:
Samtati bvba
Gasstraat 19
Duffel 2570
Belgium

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy