Esoterie en spiritualiteit in een ruime context

Titia ten Bosch, Kessel-Lo (B)

16/10/2013

Trefwoorden: Titia ten Bosch, esoterie, spiritualiteit, Kessel-Lo


 
 
Esoterie en spiritualiteit in een ruime context 
 
Maandelijks publiceert Titia ten Bosch artikelen over esoterie en spiritualiteit in een ruime context.
Deze artikelen op  de blogpagina van averana.eu stellen Titia in de gelegenheid algemene begrippen en termen, gebruikt voor de ontwikkeling van de innerlijke levensweg, meer uit te diepen.
Vele termen in ons dagelijks taalgebruik hebben een lading gekregen die de oorspronkelijke betekenis vertroebelt en tot eenzijdig begrip met daaruit voortvloeiende onderlinge misverstanden leidt.
De door Titia geschreven artikelen beogen een handreiking te zijn voor meer begrip en gebruik van ons onderscheidingsvermogen ten aanzien van de algemeen gebruikte termen en begrippen van de esoterische wetenschap.
 
Nieuw is de nieuwsbrief van averana.eu.
Deze zal worden toegestuurd wanneer een nieuw artikel is gepubliceerd of ander nieuws te melden is.
Wie geïnteresseerd is kan zich hier direct inschrijven of via de site averana.eu.
 

 


Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap
 

 
Energie-Klank-Woord in Kleur en Beeld


 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy