Nieuwjaarsbubbels en aanbod

Samtati, Duffel (B)

03/01/2014

Trefwoorden: Hilde Van Bulck, Katty Wijns, Borsbeek, Teaching by being


Dit is de nieuwsbrief van Hilde Van Bulck en
Samtati, Huis Van Bewust-zijn.
Wordt deze email niet correct weergegeven? Bekijk hem online
Samtati

NIEUWJAARSBUBBELS & AANBOD

Door Hilde Van Bulck
INHOUD
 
1. Nieuwjaarswensen en persoonlijke uitnodiging
2. GRATIS scheurkalender 2014 HartverwarmendWijs
3. Systemisch werk op school en in de klas: voordrachten en studiedagen
4. Teaching by being: de ideale nascholing voor een team van collega’s
5. Van-Zelfmanagement: de ideale nascholing voor een directieteam
6. Moeilijke gesprekken voeren vanuit een ander perspectief
7. Systemische pedagogie
8. The New Teaching op je school.
9. Geschenkenbon
   
Don't just give presents
Be present
It's the best gift of all 
(Cheryl Richardson)

Ik wens je een uitzonderlijk jaar 2014
dat bijdraagt aan de realisatie 
van je levensdromen
en je schoolprojecten

Op 23 januari zet Samtati het nieuwe jaar in met bruisende bubbels en een avondvullend programma. Samtati biedt graag een platform aan voor creatief talent en verwelkomt Katty Wijns. Ze debuteert met 'Ode aan de vrouw', een poëtische weerspiegeling van haar levenservaringen in klank, beeld en taal. Ze wordt muzikaal begeleid door Wendy Thomassen. Een avond om puur te genieten, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. 
Aanmelden (noodzakelijk) via info@samtati.com met vermelding van het aantal personen.
 
23 januari 2013 Borsbeek
20 - 22 u
€ 10/persoon (bubbels en versnapering inbegrepen)

Schrijf je in
______________________________________________________________
 
2. SCHEURKALENDER
 
Niet zonder enige trots stel ik je de scheurkalender 2014 van HARTVERWARMENDWIJS voor. HARTVERWARMENDWIJS is een Nederlandse organisatie die een verbindend netwerk creëert dat de werkelijke onderwijsbehoeften beHARTigt.
 
De organisatie nodigde me uit om quotes van The New Teaching in haar kalender op te nemen. En ziehier het resultaat. Een stevige kalender met tekeningen en uitspraken uit het onderwijsveld! En zes pagina’s voor The New Teaching! Ik heb dus iets te vieren! Ik geef een aantal kalenders GRATIS weg. (1 per persoon, zolang de voorraad strekt – waarde € 17). Wil je er een voor in je klas, in de leraarskamer of voor het bureau van de directeur? Lees verder en ontdek hoe je de kalender kunt bekomen. Je kunt hem ook bestellen via indihvw@kpnmail.nl
 
  
 
Neem je deel aan een activiteit van The New Teaching en geef je op jouw manier expressie aan je verworven inzichten, dan kom je in aanmerking om geselecteerd te worden voor de uitgave van 2015. Net zoals Gerda Van Hoof. Ze maakte een schitterende tekening van de inzichten die ze na Teaching by being verworven had. Ik zal haar tekening volgend jaar indienen.
 
______________________________________________________________
   
‘Mijn zoontje wordt al een hele tijd gepest in de klas en de juf doet er niets aan.’
‘Ik ben totaal niet meer geboeid door de leerstof die we in het zesde jaar krijgen. Saaier kan niet! Ik heb geen zin meer om mijn jaar af te maken.’
‘Ik voel me niet op mijn gemak tijdens de vakvergadering. Ik hou mijn mond. Als ik iets zeg, is het toch niet goed.’
 
Dit zijn de grote en kleine zorgen die ik regelmatig te horen krijg, meestal gevolgd door een ‘Er is toch niets aan te doen’ of ‘Het komt omdat de juf, de voorzitter van de vakwerkgroep, enz…’. Er wordt dan met het vingertje naar de zogenaamde verantwoordelijke gewezen.
 
Is het zo dat er geen oplossing mogelijk is? Is het zo dat je de oorzaak bij de ander moet leggen? Of zou je kunnen kijken naar diep gewortelde patronen uit je familiesysteem die je in eindeloze variaties en situaties herhaalt? Ook op school? Uit dergelijke patronen lijk je zo moeilijk uit te kunnen stappen.
Systemische werk kan dan je kijk op de situatie veranderen. School- of klasopstellingen zijn te vergelijken met microscopisch onderzoek. Ze maken iets zichtbaar dat met het blote oog niet waarneembaar is. Ze openen een deur naar een dieper begrip. (cfr. Franz Ruppert) De vastgeroeste situatie komt in beweging en opent nieuwe perspectieven voor leerlingen en leerkrachten.

Zie ook het filmpje hierover op www.samtati.com
 
Reacties van deelnemers:
 
Ik ben blij dat het systemisch werk ook bij ons op school haar intrede heeft gemaakt. (TM)
 
Het is tof dat ik kan bijdragen aan het ontrafelen van specifieke schoolproblemen. Daarnaast is het heerlijk om systemisch werk te helpen promoten tijdens een vormingsdag voor directeurs. (PVH)
 
Onderwijsopstellingen: Boeiend, verrijkend...  Ze lossen heel wat hindernissen die leerkrachten in de klassen meemaken op. Problemen worden in een juist kader gezet. Patronen worden doorbroken. Doen!!! (AW)

 
SYSTEMISCH WERK OP SCHOOL
De invloed van het familiesysteem op school
 
VOORDRACHT
(Organisatie door HartverwarmendWIJS www.hartverwarmendwijslimburg.nl)
Donderdag 16 januari 2014 Sittard – Nederland
19.30 u – 22.30 u
 
Schrijf je in via Marina Hollands hollands.windemuller@online.nl
 
- - - - -
 
STUDIEDAG
 
Zaterdag 25 januari 2014 Borsbeek
Zaterdag 29 maart 2014 Borsbeek

10 u – 18 u

Schrijf je in
 
(Voor de studiedag: De eerste vijf betaalde inschrijvingen krijgen een GRATIS scheurkalender)
(Voor de studiedag: Heb je al aan een activiteit van The New Teaching deelgenomen en je kunt een nieuwe deelnemer aanbrengen, dan krijg je een GRATIS scheurkalender)

 
______________________________________________________________
   
Teaching by being is een tweedaagse training waarbij je leert om stevig met twee voeten op de grond in de klas te staan. De praktisch bruikbare oefeningen leren je om de leermotivatie bij leerlingen te bevorderen en de communicatie te vrijwaren van ongewenste storingen. De down to earth werkwijze vergroot je waarnemingen en je creatieve intelligentie waardoor je beter in staat bent om de leerling adequaat te begeleiden. Bovendien groeit je zelfvertrouwen als leerkracht en je collegialiteit krijgt een inspirerend duwtje.
De volledige nascholing bestaat uit drie modules van twee dagen, maar je kunt ook alleen inschrijven voor de eerste module.
 
Reacties van deelnemers:
 
De klassenraden waren geweldig vandaag! Ik heb de tips van Teaching by being toegepast en zo bijgedragen aan een constructieve klassenraad. (H.H.)
 
Ik heb tijdens de les een aantal oefeningen uit Teaching by being toegepast bij de leerlingen die wensten mee te doen. De leerlingen stonden er helemaal voor open en waren er klaar voor. Ze gingen het ook bij de toetsen van andere vakken toepassen. (N.D.)

 
BASISMODULE EEN
 
3 en 4 februari 2014 Borsbeek
15 en 16 februari 2014 Borsbeek
8 en 9 mei 2014 Borsbeek
10 – 17 u
 
BASISMODULE TWEE
 
8 en 9 maart 2014 Borsbeek
2 en 3 juni 2014 Borsbeek
10 – 17 u

Schrijf je in
 
(De eerste vijf betaalde inschrijvingen krijgen een GRATIS scheurkalender)
(Heb je al aan een activiteit van The New Teaching deelgenomen en je kunt een collega inspireren om zichzelf een groot cadeau te doen door deel te nemen aan Teaching by being, dan krijg je een GRATIS scheurkalender)

 
______________________________________________________________
 
 
Gedurende twee dagen oefen je om met duidelijke en op de praktijk gerichte oefeningen je innerlijk leiderschap stevig in het zadel te zetten. Je gaat aan de slag om je bekwaamheden te activeren zodat ze zichtbaar zijn voor je collega’s en je personeel. Je leert situaties sneller en juister in te schatten en te communiceren op een manier die het engagement van je personeel aanwakkert. Bovendien creëer je een innerlijke rust die je stevig verankert in het beleid van de school.
 
De volledige nascholing bestaat uit drie modules van twee dagen, maar je kunt ook alleen inschrijven voor de eerste module.
 
BASISMODULE EEN
 
18 en 19 februari 2014 Borsbeek
10 – 17 u

Schrijf je in
 
(De eerste vijf betaalde inschrijvingen krijgen een GRATIS scheurkalender)
(Heb je al aan een activiteit van The New Teaching deelgenomen en je kunt je directeur uitnodigen om zichzelf een groot cadeau te doen door deel te nemen aan Van-Zelfmanagement, dan krijg je een GRATIS scheurkalender.)
 
____________________________________________________________
 
6. MOEILIJKE GESPREKKEN VOEREN VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF
 
Oudercontact, leerlingenbegeleiding, klasbeleid, allemaal gelegenheden waarop je probeert om bepaalde situaties uit te klaren of recht te zetten. Je kent de elementen die bijdragen of afbraak doen aan een goed gesprek. Toch laat het resultaat soms te wensen over.
Je innerlijke houding, de juiste plaats innemen, het recht om erbij te horen, je hulpbronnen gebruiken, de taal van het lichaam en een open waarneming: Hoe dragen ze bij aan de kwaliteit van de gesprekken die je voert met je leerlingen, ouders en collega’s? Via interactieve oefeningen kijken we naar communicatie vanuit een ander perspectief. Laat je verrassen door de resultaten!
 
ENKEL OP AANVRAAG
 
__________________________________________________________
 
7. SYSTEMISCHE PEDAGOGIE
 
Vanuit de nascholingen en de studiedag krijg ik vele vragen om vanuit het systemisch werk diepgaander op vraagstukken uit het onderwijs in te gaan. Velen hebben de behoefte om de systemische wetmatigheden zelf meer onder de knie te krijgen om de sociale doelen, de eindtermen en onderwijsdoelen beter te kunnen implementeren. De vraag naar de innerlijke groei van de leerkracht overstijgt de snelheid waarmee ik deze cursus kan aanbieden. Binnenkort stel ik een lessenreeks systemische pedagogie voor. Als je interesse hebt, mag je het me zeker laten weten, inclusief de vragen die je hebt. Jouw vragen sturen de inhoud van de reeks. Hou alvast de volgende nieuwsbrieven in het oog voor de data.
 
DATA NOG TE BEPALEN
 
______________________________________________________________
 
8. THE NEW TEACHING BIJ JOU OP SCHOOL?
 
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP EN STEL AL JE VRAGEN
 
_____________________________________________________________
 
9. GESCHENKENBON
 
Het is mogelijk om een geschenkenbon aan te vragen om een van je collega’s te verrassen met een bijzonder geschenk. 
 
Hilde Van Bulck
Expert in THE NEW TEACHING (TNT)
Systemisch opsteller
Auteur van 'De nacht van ons leven'
Stichter en bezieler van Samtati
info@samtati.com
www.samtati.com
015 31 54 81
0493 247 547
Samtati op facebook    Hilde Van Bulck op facebook    
Copyright © 2013 Samtati bvba, All rights reserved.
Activiteiten om het bewustzijn te verhogen.

Mijn contactgegevens zijn:
Samtati bvba
Gasstraat 19
Duffel 2570
Belgium
 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy