Wat is Transmissie-meditatie?

Karin Mahieu, Brussel (B)

27/01/2014

Trefwoorden: Karin Mahieu, Transmissie-meditatie, Maitreya, Benjamin Creme 

transmissiegroep
 
Wat is Transmissie-meditatie?

Meditatie is, afhankelijk van het soort, een min of meer wetenschappelijke manier om in contact te komen, en uiteindelijk één te worden, met de ziel. Dat is het hoofddoel van elke vorm van meditatie.

Transmissie-meditatie is
een manier om de wereld te dienen en trekt alleen die mensen aan die dienstbaar willen zijn.

De Meesters van Wijsheid hebben
enorm krachtige, geestelijke energieën tot hun beschikking. Een belangrijk onderdeel van het werk van de Meesters is deze energieën in de wereld te verspreiden om de effecten tot stand te brengen voor de vervulling van het Plan van evolutie.

Transmissie-meditatiegroepen fungeren
als ‘tussenstations’. Over de hele wereld zijn er enkele honderden Transmissiegroepen, waarvan de deelnemers regelmatig bijeenkomen op een bepaalde dag en tijd die hun het beste uitkomt. Dit kan één, twee of drie keer per week zijn.

De groep komt bijeen en spreekt gezamenlijk de Grote Aanroep uit. Deze aanroep werd in 1945 door Maitreya aan de mensheid gegeven als techniek om de energieën aan te roepen die de wereld zullen hervormen en voorbereiden op zijn komst.

Door het uitspreken van deze krachtige mantra, met de aandacht gericht op het ajna-centrum (tussen de wenkbrauwen)
, wordt een kanaal gevormd tussen de groep en de Hiërarchie van Meesters. Via dat kanaal zenden de Meesters hun energieën.

In Transmissie-meditatie worden je energiecentra (chakra’s) gestimuleerd zoals op geen enkele andere manier mogelijk is.

Dit werk leidt tot zeer diepgaande veranderingen in het individu. De meeste mensen zien na een half jaar of een jaar de veranderingen in zichzelf en merken dat ze een ander, beter mens worden. Ze merken dat ze gedisciplineerder, vastberadener, consistenter zijn in hun werk. Veel mensen genezen spontaan tijdens de Transmissies.

Transmissie-meditatie is een veilige, wetenschappelijke en niet-confessionele oefening en staat andere religieuze of spirituele activiteiten op geen enkele manier in de weg.

Hoewel veel mensen die geloven dat Maitreya is teruggekeerd aan Transmissie-meditatie doen, is dat geenszins een vereiste om op deze manier dienstbaar te zijn.

Het enige wat nodig is om een Transmissie-groep te vormen
is het voornemen en het verlangen om te dienen.

Drie mensen zijn al voldoende
om op doeltreffende wijze energie te transformeren. Je kunt een groep beginnen door gewoon met enkele gelijkgestemde vrienden af te spreken regelmatig bij elkaar te komen.

Regelmaat is hierbij belangrijk
. De groep moet een dag (of meerdere dagen) en een tijd afspreken en zich daar aan houden. Dan weet de Hiërarchie dat ze op een vastgestelde tijd op die groep kan rekenen en kan de energie van die groep in het grotere geheel worden opgenomen.

De techniek is heel eenvoudig
en kan door iedereen boven de 12 jaar worden toegepast. Begin met het gezamenlijk uitspreken van de Grote Aanroep. Deze aanroep moet voor aanvang van de Transmissie worden opgezegd om de groep te helpen eenlijnigheid met de Hiërarchie te bereiken en de energie aan te roepen.

Er is geen speciale ervaring met meditatie vereist
om aan Transmissie-meditatie te doen. Het enige dat nodig is, is eenlijnigheid tussen het stoffelijk brein en de ziel, het hogere Zelf. Dit wordt tot stand gebracht door je aandacht op het ajna-centrum, het punt tussen de wenkbrauwen, te richten en tegelijkertijd in jezelf de mantra “OM” te laten klinken of te denken (dus niet hardop). Probeer je aandacht tijdens de Transmissie op dit centrum gericht te houden. Als je aandacht afdwaalt, zeg je in jezelf of mentaal het OM en richt je je aandacht weer op het ajna-centrum. Ga niet op het OM mediteren, maar gebruik het alleen om de aandacht opnieuw te richten.

Het doel van Transmissiegroepen is
om de energieën op het mentale gebied uit te zenden, vandaar dat het OM inwendig gebruikt wordt om de aandacht op het mentale gebied vast te houden.
In het begin kan je wellicht een bepaalde duur afspreken voor de Transmissie, bijvoorbeeld één uur. Maar zodra de groep eenmaal draait is het raadzaam de Transmissie door te laten gaan totdat de energiestroom ophoudt. In dat geval moeten de deelnemers kunnen vertrekken wanneer ze dat zelf willen.

Het is niet de bedoeling dat
groepsleden de energieën zelf gaan richten op een individu, groep of land waarvan ze denken dat die er baat bij hebben.

Het volstaat dat
we optreden als een positief, onverstoorbaar mentaal kanaal waarlangs de energieën op hoogst wetenschappelijke wijze doorgestuurd kunnen worden.
 
Voor meer info: contacteer Odette Deryk, odette.deryk@telenet.be, 0472/97.39.72

Transmissie meditatie
 
Boodschap van hoop voor de mensheid.
 
Benjamin Creme, een van de voornaamste bronnen van informatie over het werk van Maitreya of de Wereldleraar, werd in 1922 in Schotland geboren. Momenteel woont hij in London. Al sinds zijn vroege jeugd heeft hij belangstelling voor de esoterische filosofie. In 1959 ontving hij, tot zijn eigen grote verbazing, voor het eerst een telepathische boodschap van zijn Meester, een lid van de Geestelijke Hiërarchie.
Niet lang daarna werd hem meegedeeld dat Maitreya binnen 20 jaar zou terugkeren en dat hij daar een actieve rol in kon vervullen, als hij dat wilde.
In 1972 begon een periode van intensieve training onder leiding van zijn Meester, waardoor Creme’s contact met zijn Meester continu en direct werd. Deze relatie geeft hem voortdurend toegang tot actuele informatie over de voortgang in Maitreya’s naar buiten treden, alsmede de vereiste overtuiging om die informatie aan een sceptische wereld te verstrekken.
Door de jaren heen heeft hij lezingen gegeven in West- en Oost-Europa, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Mexico en de VS.
Benjamin Creme’s boeken zijn wereldwijd in vele talen vertaald en uitgegeven door groepen die op zijn boodschap reageren. Hij is tevens hoofdredacteur van het maandblad Share International dat in 70 landen wordt gelezen.
Creme vraagt geen geld voor dit werk en doet geen uitspraken over zijn eigen geestelijke status. “Mijn taak was”, Aldus Creme, “om de eerste stap naar het publiek te zetten, om te helpen een klimaat van hoop en verwachting te scheppen, waarin Maitreya naar voren kan treden zonder onze vrije wil aan te tasten.”

Alle boeken van Benjamin Creme zijn te verkrijgen via:
1. ofwel transmissions@skynet.be,
2. ofwel www.info.sharenl.org met een bestelformulier voor België,
3. ofwel Standaard Boekhandel

Een overzicht van de titels (met een korte samenvatting van de inhoud voor elk boek) kan u terugvinden op de website van Share Nederland (2.)

Als u vragen heeft
, aarzel dan niet om contact op te nemen met:
Odette Deryk, odette.deryk@telenet.be, 0472/97.39.72

 

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy