Traumaheling + verbondenheid en autonomie in relaties

Touchstudio, Antwerpen (B)

23/03/2014

Trefwoorden: traumaheling, relaties, touchstudio, seminarie

 

 NIEUWSBRIEF LENTE 2014

 

 

 

 

Beste lezer,

De winter is achter de rug en we nodigen jou van harte uit om deel te nemen aan onze seminaries en de lentetijd te gebruiken als een tijd voor heling van jouw lichaam, geest en ziel.

  


 

   

Basis seminarie traumaheling


 

Wat is trauma?


Wat is trauma? Trauma is in de eerste plaats een fysiologisch fenomeen dat geworteld is in lichaamservaringen. We kunnen zeggen dat mensen, hoewel ze dezelfde instinctieve zelfregulerende mechanismen hebben als dieren, hun natuurlijke genezingsprocessen vaak blokkeren vanuit intense emoties als verlegenheid of schaamte. Dat doet ons vermogen doet afnemen om het evenwicht te hervinden en te genezen.

Wanneer we er niet in slagen om de hoge graad van opwinding, verbonden aan onze overlevingsdrang, te ontladen, blijft die enorme energie gevangen in ons neuromusculair en autonoom zenuwstelsel en tast van daaruit lichaam en geest aan. Een trauma is dus al deze gevangen en ongeordende energie.
Wanneer deze energie geen ontlading vindt, ontwikkelt ze zich tot een gehele constellatie van posttraumatische symptomen zoals pijn, angst, woede, depressie, obsessieve gedachten. Zo verhindert ze ons om in volheid en totaliteit in het hier en nu te leven.

Wanneer we ons bewust worden van de innerlijke sterktes die ons doorheen het leven ondersteunen, en met die krachten in verbinding treden, begint er zich iets buiten-gewoons voor te doen. We treffen in onszelf een sterkte aan die onze pijn niet ontkent, maar ons integendeel helpt om haar te transformeren. Op zo’n moment worden we de helers van ons eigen leven; we vinden wat ons steun biedt in deze wereld, in ons hart en onze geest en we zijn in staat om anderen te bereiken die ons ook kunnen helpen.
Deze weg van heling helpt ons het perspectief van slachtoffer te verschuiven naar het nemen van verantwoordelijkheid voor ons welbevinden; het “waarom ik?” verschuift naar het “wat kan ik eraan doen?”
We leren onze aandacht te verzetten van “wat is er fout?” naar “wat kan ik hier leren?”
Deze ervaring van zelfbeschikking verbindt ons met het besef dat ieder van ons het intrinsieke vermogen bezit om te helen en te herstellen.
Geleidelijk aan zien we in dat we door ons lijden kunnen leren, in de eerste plaats om mededogend tegenover onszelf te zijn. Wanneer we onze innerlijke heler vinden, beseffen we dat we altijd al de persoon waren die we moeten zijn. We worden dankbaar voor de mogelijkheid om aan deze waarheid te ontwaken en om het beste te maken van dit kwetsbare en wonderbaarlijke leven.

Tijdens dit seminarie heb je de kans om kennis te maken met een aantal basisconcepten van Somatic Experiencing©, onder andere de interne en externe hulpbronnen en de functie van het autonome zenuwstelsel in de regulering van stress, wat uiteindelijk leidt tot een groter gevoel van veiligheid, evenwicht en geluk.

 

Locatie: SENSES PRAKTIJKHUIS - Sint Benedictusstraat 47, 2640 Mortsel.

Datum: 4 april 2014
Welkom om 18u45
Begin stipt om 19u00
Einde om 22u00

Bijdrage: 15 EUR

Het aantal plaatsen is beperkt, gelieve op voorhand te reserveren:
info@touchstudio.be / 0484.713.900
Deze presentatie gaat door in het Engels met vertaling in het Nederlands indien nodig.

 

 


Seminarie verbondenheid en autonomie in relaties

 

 


 

Geliefd worden is een enorme bron van kracht waaraan we ons blijvend kunnen voeden. Voor beide partners kan het iets anders betekenen. Voor sommigen betekent het leven in verbondenheid, samen dingen ondernemen, genieten van de tijd die je met elkaar doorbrengt, aandacht en fysiek contact hebben, jezelf begrepen voelen. Anderen voelen zich geliefd als ze de ruimte krijgen om onafhankelijk te zijn en zich te ontplooien, als ze tijd kunnen nemen voor zichzelf, voor vrienden of voor activiteiten waarbij de geliefde niet is betrokken. Verbondenheid en autonomie: ze vormen in elke relatie een soort van dans.

Als we er ons niet van bewust zijn, lopen we het gevaar in dezelfde patronen te vervallen, ruzie te maken, wrok te voelen of de relatie te verbreken. Misschien realiseren we ons niet dat liefde onderstelt dat we werken aan onszelf en ons bewust worden. Het vraagt inderdaad bewustzijn om te zien dat een intieme relatie dieperliggende thema's naar boven brengt. Een beter begrip van je hechtingspatronen kan je blik op relaties veranderen. Het kan je band met elkaar verbeteren en een verrassend inzicht in je relatievorming bieden, ook wanneer je er geen hebt.

Dit seminarie is erop gericht jouw specifieke behoefte aan verbinding en autonomie te verkennen om zo vrijheid te kunnen ervaren in een relatie.

De vier hoofdthema’s:

  • Een beter inzicht krijgen in hoe onze hechtingen uit onze kindertijd onze volwassen relaties beïnvloeden.
  • Het verschil leren tussen afhankelijke en tegen-afhankelijke stijlen in relaties.
  • Begrijpen welke behoeftes aan de basis liggen van deze stijlen.
  • Leren hoe je je behoeften in een relatie op een gezonde wijze kan uitdrukken.

Locatie: SENSES PRAKTIJKHUIS - Sint Benedictusstraat 47, 2640 Mortsel.

Datum: 10, 17 en 24 april, 8 mei 2014.

Begin stipt om 19u00 (Welkom vanaf 18u45)

Einde om 22u00

Bijdrage: 110 EUR

Om aan dit seminarie te kunnen deelnemen dien je deelgenomen te hebben aan de Presentatie traumaheling (op 4 april of op een eerdere datum)

Meer info: info@touchstudio.be / 0484.713.900

Dit seminarie gaat door in Engels met vertaling in Nederlands.

 


Individuele begeleiding

Learning Love© methode en Somatic Experiencing© sessies

Van Maandag tot Zaterdag. Enkel op afspraak

contact:
info@touchstudio.be

www.touchstudio.be
0484/713.900

 

Vind ons leuk op Facebook: TOUCHSTUDIO & OSHO wellness

 

 NIEUWSBRIEF LENTE 2014

 


OSHO is a registered trademark/copyright of OSHO International Foundation.
It is used with permission of OSHO International Foundation ©1953-2014, Switzerland

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy