Magnolia Federation. Cursus FEET 1

Magnolia Federation vzw, Olen (B)

12/10/2014

Trefwoorden: trauma, gezondheid, N. Van Ouytsel, TPC

 

 

 

MAGNOLIA FEDERATION vzw
Oosterwijkseweg 39, 2250 Olen
O.N. 0421.731.155

magnolia.federation@skynet.be

www.magnolia-federation.org

 
MAGNOLIA FEDERATION vzw
p/a Oosterwijkseweg 39, 2250 OLEN
Ond.nr 0421.731.155
Bank   BE15 7895 3408 3230
Tel: 052/372765
 
Aan alle geïnteresseerden,
 
CURSUS: Inleiding tot de fysio-emotionele-energetische therapie « FEET 1».
 
Mede door de vraag om degelijk te kunnen meten en testen werd een grondig en wetenschappelijk gefundeerd systeem op punt gesteld.
 
Deze cursus gaat naar de oorsprong van elke ziekte en gezondheid.
 
Heeft U er ooit al eens over nagedacht hoe het mogelijk is dat één ziekte op zoveel verschillende wijzen kan worden benaderd? (1 klassieke methode en ontelbare alternatieve). Al deze therapieën lijken wel telefoon-toestellen die op dezelfde lijn zijn aangesloten naar een centrale computer (ons onderbewuste), allen met hetzelfde indringende verzoek «wordt eens wakker a.u.b. en genees dit lichaam!» Het is uiteindelijk die centrale computer die beslist: «Doe ik het of doe ik het niet».
 
In onze cursus werken we rechtstreeks met deze centrale computer.
 
Met elegante methoden die allen via het stress-antwoord-mechanisme van ons autonome zenuwstelsel werken (de O-test, de asymmetrie in de armlengte, de zelftest) gaan we op zoek naar DE oorzaak die ons blokkeert. We gaan op zoek naar de emotionele trauma’s uit het al dan niet verre verleden die er onder andere voor verantwoordelijk zijn dat we ons bvb. minderwaardig gaan voelen bij bepaalde types van mensen ook al kennen we die niet persoonlijk; Waarom we met onze pseudo-moeder of -vader huwen met alle nefaste gevolgen nadien, waarom sommigen wel 100 maal de deurklink schoon- maken uit vrees om zo besmet te geraken, waarom sommige mensen alsmaar ziek blijven ondanks alle welgemeende inzet van dokters en therapeuten en ga zo maar door.
De cursus werpt licht op deze verscholen mechanismen. Onze therapie tracht het irrationele in deze onbewuste wegen te harmoniseren.
 
In feite is deze therapie véél meerdan de aanzet naar gezondheid, men komt tot de volledige geeste-lijke bevrijding van de mens op weg naar het eeuwigdurende, bewust beleefde gelukkige « zijn ».De lesgever hoopt ten zeerste dat hij de klik kan maken op weg naar een betere wereld in en om je heen.
 
Lesgever: N. VAN OUYTSEL
Plaats:TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, Lokaal S2
                                   Parking: ingang langs Beukenlaan
Data: Do 13/11, Do 20/11, Di 25/11, Do 27/11, Di 02/12 Do 04/12 en Do 11/12/2014. Telkens van 19u30-22u30. Di 25/11 en 02/12 zijn oefenavonden onder begeleiding.
Deelnameprijs: 195€  incl. cursus te betalen voor de aanvang van de eerste les.
Heropfrissen: Zij die vroeger reeds FEET 1 volgden kunnen alles heropfrissen à 95€.
 
HOE INSCHRIJVEN: Aangezien slechts 25 deelnemers kunnen deelnemen is vooraf inschrijven een noodzaak + betaling voorschot 45€. U stuurt het bijgaand inschrijvingsstrookje ingevuld ZO VLUG MOGELIJK aan het secretariaat terug.

U ontvangt de routebeschrijving een week voor het begin van de cursus.
 
Het Bestuur

 

   
INSCHRIJVINGSSTROOKJE : 

Naam :

 
Adres :
 
 
 
 
 
Tel:                            

GSM:                                         

e-mail:
 
 
0          Ondergetekende , schrijft hierbij in voor de cursus FEET 1;  
mijn betaling voorschot 45€ gebeurde op: . . . . . . . .
 
 
0             Ik volgde reeds FEET 1 en schrijf in voor refresh en betaal 95€
 
 
 
Datum:                                                           Handtekening,Voor meer info: 052/372765 of per e-mail en zie onze website.

 
magnolia.federation@skynet.be

www.magnolia-federation.org

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy