Workshop 'Jezelf dragen'

De Parel, Gent (B)

03/10/2014

Trefwoorden: Sammy Vienne, The Bodhi Tree, autonoom leven, dwaalwegen 
 
 
http://www.inimail.be/mailing-files/20141003.Sam/sam1.jpg

Workshop “Jezelf dragen” 
 
 
 
klein hartje.gif
Jezelf leren dragen: een bedding in jezelf creëren en (dee)moed om op jezelf te staan.
 
4 dinsdagavonden na het herfstverlof in Gent

Deze workshop is er op gericht om je mogelijkheden te vergroten om een vrij en autonoom leven leiden.
Een bedding in jezelf creëren betekent dat je in staat bent om je gevoelens te ontvangen, te doorvoelen en te dragen, zowel de vreugdevolle als de lastige. Je hoeft daarvoor niets aan jezelf te veranderen of te verbeteren. Het volstaat te oefenen en de ervaring te vergroten dat je aanwezig kunt blijven bij elk gevoel en verlangen dat in je leeft.

Jezelf dragen is geen kwestie van jezelf met hardheid of ijzeren discipline te lijf te gaan. Het betekent ook niet dat je alles lijdzaam (ver)draagt of ontkent. Integendeel: het betekent vriendelijk zijn voor jezelf en jezelf ontvangen in al zijn aspecten, ook het kwetsbare en het onvervulde.
 
- 4 dinsdagavonden:  4, 18, 25 november en 9 december 2014, telkens van 20u00 tot 22u15
- Locatie: The Bodhi Tree, Steenhouwerstraat 1, 9050 Ledeberg (Gent)
- Prijs: 80€ - betaling ter plaatse bij de start
- Begeleiding: Sammy Vienne
- Inschrijven: 09/219 92 32 of
de-parel@telenet.be of www.parelsgewijs.be
    
 

Individuele begeleiding
 
https://d19cgyi5s8w5eh.cloudfront.net/img/d596e2f58e2074a53f57ef2a2af2348b48431286
Biografisch werk of levensloopbegeleiding zoekt vanuit jouw levensverhaal naar een bezield antwoord op je huidige levenssituatie.
Ik werk met een unieke combinatie van biografie, lichaamsbewustzijn en meditatie

 > > > Zelfs in je dwaalwegen zit wijsheid, net zoals de parel in de oester slechts ontstaat door het vreemde stof, dat in de schelp is binnengedrongen, te omringen en te koesteren met paarlemoer.

Samen exploreren we de betekenis en de wijsheid van jouw levensverhaal. We zoeken naar de verbinding tussen jouw uiterlijke levenslijn (wat heb je gedaan) en je innerlijke lijn (je innerlijke bagage, wat je wil ontwikkelen, wie je in wezen bent). We gaan op zoek naar de oorspronkelijke energie en stuwing die in jou leeft (en die misschien ondergesneeuwd is geraakt door wat het leven je gebracht heeft). Het verwerken van tegenstrijdige gevoelens, patronen en blinde vlekken onder ogen zien en opnieuw vrede sluiten met jezelf, zijn voorwaarden om terug in contact te komen met je kern.
 
 
> > > De kunst van het coachen is het wezenlijke ontmoeten. Ieder mens heeft iets wezenlijks te doen, iets unieks. Het mooiste is als iemand haar of zijn kleur, trilling of accent aan deze wereld toevoegt. Daar gaat het leven over: jouw talent, jouw energie, jouw roeping eren en aan de wereld schenken. Dan wordt “werkelijk een daad gesteld voor de hemel en het belang van de toekomst gediend (R. Frost)".

Je kan contact met me opnemen via 09/219 92 32, 
www.parelsgewijs.be of de-parel@telenet.be
 
 
http://www.inimail.be/mailing-files/20141003.Sam/sam4.jpg 
 
 

 


Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy