Een andere KIJK op onderwijs 7 december KU Leuven

Samtati, Duffel (B)

13/10/2014

Trefwoorden: CHANGE think positive, Hilde Van Bulck, The New Teaching, Preventiepiramide


Projecten en opleidingen voor onderwijs en opvoeding.
Wordt deze email niet correct weergegeven? Bekijk hem online
Samtati

Een andere kijk op onderwijs

7 december 2014 - KU Leuven

Een co-creatie van The New Teaching & CHANGE think positive

Door Hilde Van Bulck

Een andere kijk op onderwijs - Programma

Klik op het artikel om het te openen.
 

Een andere kijk op onderwijs - Website


Programma

08:45 – 09:15: onthaal met koffie, thee en versnapering

09:15 – 09:30: introductie door Gina De Groote, initiatiefneemster van CHANGE think positive

09:30 – 10:45: IEDEREEN HOORT ERBIJ, OOK DE ZOGENAAMDE LUIE OF LASTIGE LEERLING
Hilde Van Bulck, ex-directrice, coach, The New Teaching, auteur van ‘De eigenwijze kikker’
De juiste plaats innemen ? Je vindt het in geen enkel leerplan of opleiding terug. Toch is de juiste plaats bepalend voor collegialiteit, engagement van het personeel, groepsvorming, begeleiden van leerstoornissen, een aangenaam klasklimaat, het voeren van moeilijke gesprekken, het voorkomen van spijbelgedrag en pesterijen en een gemoedelijke sfeer thuis. Een verhaal over lichamelijkheid, ademhaling, het neerleggen van rugzakken en de impact van de familiale sfeer. En het begint voor een keer niet bij de leerlingen, maar bij de volwassenen die hen begeleiden. Als het hart open is, kan het leren beginnen.

10:45 – 11:00: korte pauze

11:00 – 12:15: SPREKEN OVER DE HARDE WAARHEID, OVER HERSTELGERICHT WERKEN OP SCHOOL
Prof. Johan Deklerck, doctor in de Criminologie, auteur van o.a. ‘De Preventiepiramide’
Tucht en gezag, belonen en straffen ... het lijkt steeds minder te werken. Scholen komen voor de grote uitdaging andere wegen te zoeken om de school tot een aangename leer- en leefomgeving te maken, waar ook moeilijkere leerlingen hun plek vinden en overleg en afspraken ernstig genomen worden.
Het herstelperspectief biedt hier een kans. Herstelgericht werken wint meer en meer veld. Het gaat om gesprekken tussen dader(s) en slachtoffer(s) bij ernstige problemen, om ontmoetingen rond emotioneel sterk geladen onderwerpen. Herstel is niet alleen een middel voor de aanpak van conflicten, maar vooral een uitnodiging tot een schoolcultuur van dialoog en ontmoeting. De rijke mogelijkheden ervan worden toegelicht in deze lezing.

12:15 – 12:30: vragen

12:30 – 13:40: lichte en gezonde lunch

13:40 – 14:00: LUDIEK HOORSPEL OVER DE KINDEREN VAN DEZE TIJD
Paul Codde (Indigoplatform en Ambassade des petits Princes) en Hilde Van Bulck (zie hierboven)
Een live hoorspel met als titel: “Opa, toen ik uw leeftijd had ... “, afgestemd op concrete situaties in de school.

14:00 – 15:15: DE TOEKOMST CREATIEF TEGEMOET
Dirk De Boe, expert in creativiteit en innovatie, auteur van ‘Edushock’, ‘Creashock’ en ‘Egoshock’
Maak kennis met de onderwijsvernieuwing die uit drie grote veranderingen bestaat: - Het toekomstig leren gebeurt meer en meer in ‘lichthuizen van educatie’, - Er is een sterke evolutie gaande van gesloten naar ‘open onderwijs’, - Het leren zal veel meer ‘gepersonaliseerd’ gebeuren.
Deze veranderingen worden telkens toegelicht met relevante tweets, concrete tips en verhalen uit het boek Edushock en het werkveld. Om deze veranderingen te versnellen zijn er ook twee katalysatoren nodig: - ‘Creativiteit’: nodig om de aanwezige informatie over het toekomstig leren om te kunnen zetten in inspiratie en uiteindelijk ook in actie. - ‘Onderwijzigers’: alle mensen die mee helpen om het vernieuwend onderwijs van onder uit te wijzigen en die zo samen innovatie in het leren brengen.

15:15 – 15:30: korte pauze

15:30 – 17:00: CARROUSEL
Erwin Van Waeleghem - TALENTONTWIKKELING
Ricardo Semler, de man achter één van de meest democratische en succesvolle ondernemingen ter wereld (Semco), heeft ook een vernieuwend schoolsysteem (Lumiar) gelanceerd om initiatief, creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren. 

An Michiels - MAAK RUIMTE VOOR HET LEERPROCES
Een boeiende kijk op: Begrenzen zonder bestraffen - Verbeteren zonder beschamen - en coöperatie i.p.v. competitie om initiatief, creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren. 

Peter Garard - MAGISCHE TALENTENREIS
Via de Talentenreis, gebaseerd op het in Nederland ontwikkelde Talentenspel, kom je op een heel intuïtieve én heldere manier in contact met je werkelijke talenten en je levensmissie, datgene waarvoor je écht in de wieg gelegd bent. Hierdoor wordt het maken van een goede studie- of beroepskeuze véél eenvoudiger. 

Sandra Kleipas - BEELDDENKEN
Zij doet een boekje open over dat wat binnen het onderwijs (nog) niet gezien wordt: 15 interactieve minuten over beelddenkers vol plaatjes en de visuele manier van denken. 

Barbele Kindt - VOLLE OF LEGE VATEN
Worden we geboren als een vol vat met alle potentieel in ons? Of dienen opvoeding en onderwijs ‘lege vaten’ te vullen met waarden, normen, kennis, vaardigheden ...? 

Eva-Rita Boon - HET SPECTRUM ALS HEFBOOM
Autisme als spectrumstoornis vraagt een divers arsenaal aan onderwijsvormen zowel binnen het buitengewoon als het gewone onderwijs. Onderwijsbehoeften kunnen fluctueren in frequentie en gradaties doorheen de hele schoolcarrière. Goed onderwijs speelt hier maximaal op in door in te zetten op het samenspel van ouders, personeel en leerlingen en benut zichtbare en minder zichtbare inspanningen van alle betrokkenen.

17:00 – 17:30: mystery guest en muzikale afsluiting met Kim Van Kuyck


Praktisch

Prijs: € 99 per persoon
Indien je met drie of meer van dezelfde school inschrijft, € 90 per persoon
Inschrijven via www.changethinkpositive.eu
Locatie: Universiteitshal KU Leuven – Naamsestraat 22 – 3000 Leuven
Organisatie: CHANGE think positive i.s.m. The New Teaching
 

Anders lesgeven vanuit 'aanwezig zijn' - Artikel

Klik op het artikel om het te openen.
 

Een andere kijk op onderwijs - Artikel

Klik op het artikel om het te openen.
 

Inschrijven

Schrijf je hier in voor dit evenement.

---

Hilde Van Bulck
Expert in THE NEW TEACHING (TNT)
Systemisch opsteller
Auteur van 'De nacht van ons leven'
Auteur van 'De eigenwijze kikker' (verschijnt najaar 2014)
Stichter en be-ziel-ster van Samtati

info@the-new-teaching.com
www.the-new-teaching.com
015 31 54 81
0493 247 547
Samtati op facebook    Hilde Van Bulck op facebook
Copyright © 2014 Samtati bvba, All rights reserved.
Dit is de nieuwsbrief van The New Teaching - www.the-new-teaching.com.

Mijn contactgegevens zijn:
Samtati bvba
Gasstraat 19
Duffel 2570
Belgium

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy