Workshops Familie-en Organisatieopstellingen

Jo Deneut

08/04/2007

Workshops Familie-en Organisatieopstellingen
in Blanden (Leuven)


zondag 22 april 2007
zondag 10 juni 2007
Telkens van 9.30 tot 17.00 uur
(de workshops zijn afzonderlijk te volgen)


* In gesprek met mensen horen we vaak de volgende uitdrukkingen: "ik heb moeite om mijn eigen plek te vinden, ik ben hier niet op mijn plaats, ik voel mij een buitenstaander, er is iets wat me tegenhoudt om mijn leven en relaties die vorm te geven die ik wil, ik voel mij niet vrij om te genieten van wat ik bereikt heb."
* Uit deze uitspraken blijkt dat we ons een innerlijk beeld vormen over het innemen van een plek, waarbij we ons dan goed of slecht voelen. De oorsprong van deze gevoelens wordt op heldere wijze zichtbaar en tastbaar gemaakt in een familieopstelling.
* Binnen de methode van de systemische familietherapie wordt onderzocht of en hoe iemand in zijn of haar familiesysteem verstrikt is.
* Onder verstrikking verstaat men het gegeven dat iemand onbewust het lot of de taak van een vroeger familielid vanuit verantwoordelijkheid en kinderlijke liefde op zich neemt en herhaalt. Men kan zich hieruit losmaken als via inzicht en beleving zichtbaar wordt met wie en hoe men verstrikt is.
* De thema's van verstrikking hebben vaak te maken met verlies, ziekte, dood, een aangedaan onrecht, een geheime of verloren liefde...
* Een familieopstelling laat de verborgen patronen in een familiesysteem zien. Van hieruit kan men de pijn en verantwoordelijkheid teruggeven bij wie ze thuis horen. We achten onszelf en de anderen, we vallen meer op onze plek waardoor we vrijer, onafhankelijker en juist daarom ook liefdevoller kunnen omgaan met onszelf en onze familiebanden. We komen meer in contact met de positieve krachten binnen onze familie van herkomst, vroegere partners, maar ook die van onze huidige familie- en partnerrelaties, kinderen enz. In een organisatieopstelling kan aandacht besteed worden aan de organisatie en werkomgeving waarvan jij deel uitmaakt.
* Met behulp van plaatsvervangers, leden van de groep, die de plaats innemen van onze familieleden of collega's, wordt de dynamiek van het systeem transparant gemaakt. Door als inlevende plaatsvervanger betrokken te zijn bij de opstelling van anderen ontstaat voor ieder een voortdurend ervarings- en leerproces.Begeleiding
Jo Deneut (opleiding Reichiaans Lichaamswerk en Familyconstellations)

Plaats
Bierbeekstraat 86 in B-3052 Blanden

Prijs
€ 40,- per persoon en per workshop, drank inbegrepen, lunch zelf mee te brengen.

Dit bedrag wordt enkel terugbetaald bij afbellen ten laatste 48 uur voor de aanvang van de workshop.

Je bent ingeschreven na aanmelding per e-mail of telefonisch (plus vermelding van telefoonnummer) én na storting op rekening 785-5202558-65 t.n.v. J. Deneut (Bierbeekstraat 86 in 3052 Blanden) met vermelding van "naam + datum van workshop"

Voor inschrijvingen vanuit Nederland: IBAN: BE 18
Info: 016-40 26 13 of jefdeneut@skynet.be
 


Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy