Alvast een Gelukkig Nieuwjaar!

School voor Filosofie, Antwerpen (B)

29/12/2014

Trefwoorden: praktische filosofie, geluk, wijsheid, kracht

 
Is deze mail moeilijk leesbaar? Bekijk de volledige versie online.
 
 
 
 
 
ZELFONTDEKKING DOOR PRAKTISCHE FILOSOFIE
Het doel van praktische filosofie is om mensen te bevrijden – vrij van stress en vrij van zorgen, vrij om te groeien, vrij om zichzelf te zijn en vrij om gelukkig te zijn.
 
Deze cursus van 11 lessen kijkt naar het leven en zijn betekenis, de wereld om ons heen en zijn oorzaken. We onderzoeken wat ons bindt en wat ons bevrijdt. Gebaseerd op de klassieke filosofieën van Oost en West, worden de studenten uitgenodigd om het leven te zien zoals het werkelijk is door de woorden van de wijzen in het dagelijkse leven toe te passen via praktische oefeningen.
 
De inleidende cursus moedigt studenten aan toegang te verwerven tot hun innerlijk geluk, wijsheid en kracht. In ieder van ons is er een onuitputtelijke bron van energie, welbevinden en begrip. Het doel is om studenten in aanraking te brengen met deze innerlijke bron.
 
De lessen bespreken sleutelbegrippen en er vindt uitwisseling plaats van ervaringen van de studenten en hoe we deze begrippen in de praktijk brengen.


 
 
EEN CURSUS PRAKTISCHE FILOSOFIE
 

DE NIEUWE 11-WEKELIJKSE AVOND CURSUS, START:
MAANDAG 12 JANUARI 2015, 19.30-22.00u
Van Schoonbekestraat 148, 2018 Antwerpen

WOENSDAG 14 JANUARI 2015, 17.30-19.30u
Gachardstraat 43, 1050 Brussel
Lesgeld: 135 € (- 25 jaar: 40 €)

Bezoek onze nieuwe website voor meer info www.praktischefilosofie.be
School voor Filosofie vzw | Gachardstraat 43, 1050 Brussel
info@praktischefilosofie.be
 School voor Filosofie vzw · Gachardstraat 43 · Brussel 1050 · Belgium

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy