Transmissie-meditatie voor de Nieuwe Tijd: een geschenk van de goden?

Karin Mahieu, Brussel (B)

24/01/2015

Trefwoorden: incarnatie, Maitreya, chakra, Laya Yoga 
 
 

Transmissie-meditatie
voor de Nieuwe Tijd:
 
een geschenk van de goden?

De drang om te mediteren, is de uitdrukking van het verlangen van de ziel om contact te maken met de man of vrouw in incarnatie. Meditatie is de ideale weg om dit contact te verwezenlijken.

Benjamin Creme heeft ons een uitstekende meditatievorm gegeven. Het feit dat we, dankzij transmissie-meditatie, kunnen mediteren en tegelijkertijd de wereld op een positieve en krachtige manier kunnen helpen, is, gezien de chaotische situatie waarin velen zich nu bevinden en denken niets te kunnen ondernemen, ongelooflijk hoopvol en inspirerend.

Er zijn talrijke transmissie-meditatiegroepen in de wereld. Voor de individuen uit deze groepen betekent transmissie-meditatie: een mogelijkheid tot dienstbaarheid aan de wereld en tegelijkertijd een transformatie van hun persoonlijke leven.

Wat maakt transmissie-meditatie zo uniek?
Zowel gelovigen als niet-gelovigen kunnen via deze meditatievorm rechtstreeks met de Meesters van Wijsheid en Maitreya, samenwerken voor de redding en het herstel van de wereld.

De Meesters van Wijsheid kennen maar al te goed onze successen en mislukkingen, want ze hebben, als onze Oudere Broeders, de weg van de menselijke evolutie reeds helemaal afgelegd. Tijdens de transmissie-meditatie geeft Maitreya, hoofd van de hiërarchie van de Meesters van Wijsheid en tevens onze Wereldleraar, allerhande kosmische energieën door aan één of twee Meesters. Deze laatsten sturen ze op hun beurt op een veilige en wetenschappelijke wijze naar de chakra’s van de deelnemers.

Zodoende worden deze krachtige spirituele energieën in intensiteit verlaagd en kunnen ze door Maitreya in de wereld worden gestuurd. De mensheid kan deze ‘verlaagde’ energieën absorberen en gebruiken voor de oplossing van de problemen in de wereld.

Transmissie-meditatie is een combinatie van Laya Yoga (de yoga van energieën en chakra’s) en Karma Yoga (de yoga van dienstbaarheid). Ze biedt de actieve deelnemers de kans om snel vooruit te komen in de ontwikkeling van hun bewustzijn.

Het is voldoende om rustig en ontspannen te zitten, samen luidop de Grote Aanroep te zeggen en de aandacht op het Ajna-centrum tussen de wenkbrauwen te houden. De Meesters van Wijsheid weten hoeveel energie elke deelnemer kan krijgen en kunnen aldus de energieën op een efficiënte wijze over de hele groep verdelen.

De transmissie van energieën heeft altijd bestaan. Op die manier stimuleert elk rijk het voorafgaande rijk. Het menselijke rijk bijvoorbeeld, stimuleert de ondermenselijke rijken (dierenrijk, plantenrijk en mineralenrijk). Het spirituele rijk is uit het menselijke rijk ontstaan. Het spirituele rijk wordt ook het rijk der zielen of het Goddelijke Koninkrijk genoemd.

Of anders gezegd: een mens is niet echt een gescheiden entiteit op het fysieke vlak (hoe complex ook), maar eerder een Goddelijke vonk in een energetisch veld. Bijgevolg is elke mens met iedereen en alles verbonden, ook met het wezen dat we God noemen.

Alle mensen zijn goden in wording, die via meditatie en dienstbaarheid aan de wereld, hun bewustzijn uitbreiden naar hogere niveaus van zijn. Aldus ontdekken mensen het bestaan van hun ziel of hun innerlijke goddelijkheid.

Kortom: transmissie-meditatie is een techniek van contact, ontwikkeling en uitdrukking van deze goddelijkheid tot op het zichtbare, fysieke niveau.

Op deze wijze opent zich voor de mensheid een nieuwe wereld van betekenis en hoop, en wordt er een nieuwe zin aan het bestaan van elke mens gegeven.
 
 
 

De transmissie-meditatiegroep Leuven neemt in het voorjaar van 2015 deel aan volgende beurzen:
 

25 januari te Aalst, 8 februari te Genk, 01 maart te Putte en 07 juni te Dendermonde

Er is ook een themadag voorzien in april, maar de datum moet nog worden vastgelegd
 

Voor meer info over al onze activiteiten:
contacteer Odette Deryk, odette.deryk@telenet.be, 0472/97.39.72

of kijk naar de agenda van de sites hieronder:

 
 
 

De boeken van Benjamin Creme

Benjamin Creme, een van de voornaamste bronnen van informatie over het werk van Maitreya of de Wereldleraar, is hoofdredacteur van het maandblad Share International dat in 70 landen wordt gelezen. Benjamin Creme’s boeken zijn wereldwijd in vele talen vertaald en uitgegeven door groepen die op zijn boodschap reageren.

“Mijn taak was”, aldus Creme, “om de eerste stap naar het publiek te zetten, om te helpen een klimaat van hoop en verwachting te scheppen, waarin Maitreya naar voren kan treden zonder onze vrije wil aan te tasten.”

Alle boeken van Benjamin Creme zijn te verkrijgen via:

1.    ofwel transmissions@skynet.be,
2.    ofwel www.info.sharenl.org met een bestelformulier voor België,
3.    ofwel Standaard Boekhandel

Een overzicht van de titels (met een korte samenvatting van de inhoud voor elk boek) is te zien op de website van Share Nederland (2.).

Voor meer info over transmissie-meditatie in Leuven en omgeving:

neem contact op met Odette Deryk,
odette.deryk@telenet.be, 0472/97.39.72

Voor informatie over transmissie-groepen in België:
Contacteer Transmissions asbl, BP 108, 6000 Charleroi Ville Basse
E-mail:
transmissions@skynet.be
 
 

 


Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy