Opendeurdagen 2007 in de Levensschool

De Levensschool vzw

21/04/2007

DE LEVENSSCHOOL VZW

ACADEMIE VOOR INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG

 

 

 

opleiding tot gezondheidsconsulent

cursussen natuurlijke gezondheidszorg & spirituele verdieping

 

 

O P E N D E U R D A G E N

Zondag 6 mei en zondag 3 juni 2007

van 10.00 tot 18.00 uur

 

·  Voorstelling van de opleiding tot Gezondheidsconsulent
  om 11.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur.

 

·  Mogelijkheid tot het volgen van een proefles om 15.00 uur.

 

Infostanden:

- De Levensschool vzw

- De studentenraad van De Levensschool

- De beroepsvereniging van gezondheidsbegeleiders VGB

 

Locatie:  Abdij van Tongerlo,
                Abdijstraat 40, 
                2260 Tongerlo

Meer info:
website:
www.levensschool.be

tel.: 011-60 16 75 
 E-mail:
levensschool@telenet.be

 

 

 

 

De Levensschool vwz is erkend door de Vlaamse Overheid en door het Paritair Comité voor de Gezondheidszorg. Hierdoor komen studenten in aanmerking voor educatief verlof en kunnen werknemers betalen met opleidingscheques. Voor zelfstandigen en werkgevers betaalt de overheid 1/3 van het lesgeld.

 


Ben je op zoek naar een boeiende job en wil je je medemens

begeleiden op weg naar gezondheid met natuurlijke middelen?

 

Dan is de opleiding gezondheidsconsulent iets voor jou!

Er is een grote behoefte aan professioneel geschoolde gezondheidsconsulenten.

 

 

 

Opleiding Gezondheidsconsulent

In de huidige samenleving is er een grote behoefte aan goed geschoolde Gezondheidsconsulenten ontstaan. De bewuste mens beseft dat gezondheid niet enkel een zaak is van de arts of specialist. Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid zijn eigen gezondheid zoveel mogelijk te bewaken en te bevorderen.

 

Enorm veel mensen zijn daarom op zoek naar betrouwbare adviezen in verband met gezonde voeding, ontspanning, natuurlijke hulpmiddelen ter ondersteuning van de gezondheid, afslanken, ontwenning van sigaretten of alcohol, zingeving, enz…

 

De Gezondheidsconsulent is ideaal geplaatst om deze nood te lenigen. Zijn opleiding omvat alle aspecten van het mens-zijn op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

 

Een Gezondheidsconsulent is een professionele beoefenaar van de natuurlijke gezondheidszorg. Hij/zij zal trachten met natuurlijke methoden het zelfherstellend mechanisme (immuunsysteem) van de cliënt te versterken.  Dit kan o.a. door middel van voeding of voedingssupplementen, kruiden, Bachbloesemremedies, reflexologie, massage, enz… De Gezondheidsconsulent kan werken in een eigen praktijk, een groepspraktijk, een kuurhuis of gezondheidscentrum. Men kan zich ook toeleggen op het geven van lezingen en cursussen, want talrijke patiëntenorganisaties, zelfhulpgroepen en bedrijven zijn op zoek naar professioneel geschoolde sprekers en begeleiders.

 

 

Aansluiting bij de beroepsvereniging

Het leerprogramma voor de opleiding tot Gezondheidsconsulent werd opgesteld in samenspraak met de toetredingscommissie van de beroepsvereniging VGB. Hierdoor zijn Gezondheidsconsulenten optimaal voorbereid om toe te treden tot deze beroeps-vereniging. De VGB waakt over de kwaliteit van de opleiding aan De Levensschool, en heeft de meerderheid in de jury bij de eindwerkverdediging aan het eind van de opleiding.

 

De VGB werd opgericht in 1993 en verkreeg in 2003 (als eerste beroepsvereniging voor beoefenaars van de natuurlijke gezondheidszorg) het statuut van wettig erkende  beroepsvereniging bij de Raad van State.

 

 

Deeltijdopleiding

Men heeft de keuze om de lessen te volgen op zaterdag of op donderdag, telkens van 09.15 tot 16.15 h. Hierdoor is studeren zonder werkonderbreking mogelijk. De lesuren op school worden aangevuld met zelfstudie en thuisopdrachten. Op deze manier kan een kwalitatief hoogstaande opleiding gevolgd worden in combinatie met werk en gezin. Deze formule heeft zijn efficiëntie bewezen, mits er voldoende motivatie is.

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy