De levenskunstenaar in je oproepen

Reflectie in Actie & Magpeya

24/04/2007


Reflectie in Actie  &  Magpeya  komen bijeen


Reflectie in Actie
Praktijk voor Omgangskunde
Sander Bloemendal
Bergstraat 5a, 6287 AK Eijs
043-409.01.08 refactie@planet.nl

Magpeya
Praktijk voor meditatie, bewustzijn en bezieling
Henk Waltman
Vrangendael 48 III, 6137 BD Sittard
046-458.18.26 henk.waltman@orange.nl
www.magpeya.nl


Reflectie in Actie & Magpeya

komen bijeen

op een unieke locatie

aan het riviertje de Swalm voor een

3-daagse Zweethut-ceremonie

van vrijdag 4 mei (v.a. 10.00 u.)

tot en met

zondag 6 mei 2007 (16.00 u.)


Bij één komen met jezelf en met elkaar = integratie
De traditie van de Zweethut, komend uit culturen van eeuwen her, is juist in deze tijd van ‘drukte-cultuur’ van betekenis. Het is een waardevolle manier tijdloosheid en innerlijke leegte te kunnen beleven en zo.
Dat is vragen om een wakkere levenskunstenaar.

De levenskunstenaar in je vindt in de Leegte de Ruimte en in de Ruimte de uitdrukking die tot Schepping leidt van iets nieuw(s)...
Maar: Wie is onder ons die wakkere Levenskunstenaar?
Hij is de onbedorven kern van Elkerlyc, voor hij verstikt wordt door school, dressuur, programmering, en als kunstenaar in de mens geheel verschrompeld en vergeten raakt. Zelfs in degene die door beroepsopleiding als kunstenaar is getraind om bewust creatief te zijn, verschrompelt deze onbedorven kern vaak. Het is bijna ondoenlijk om onder voortdurende druk en dwang van een opgejaagd levensritme een persoonlijke stijl te ontwikkelen en de kern gaaf te houden. En toch wordt die kern nooit helemaal verstikt en komt er altijd wel een ogenblik dat deze zich toch opent voor de natuur, voor schoonheid, voor het leven zelf. Plotseling ontwaakt weer het besef voor een mysterie te staan dat alle begrip te boven gaat en dat alleen maar even hoeft op te flitsen om de geest te hernieuwen, om levend-zijn plotseling weer als de hoogste gave te zien en te ervaren, om de Werkelijkheid even te zien glinsteren in tijd en ruimte.

 

 

Sander: Een zweethut helpt ons om het contact met de levenskunstenaar in ons te herstellen
In een milieu dat ons ononderbroken bombardeert, letterlijk ons schakelbord overlaadt met elektronisch lawaai en vloedgolven van beelden is het goed zo nu en dan bewust ruimte te maken voor wat in ons van binnen naar buiten wil komen. Dat gaat een stuk gemakkelijker in contact met de basale elementen in de natuur, zoals lucht, aarde, water, vuur, ether. Als we ons, al is het maar voor deze drie dagen kunnen losmaken van de gebruikelijke verwarring en agitatie, kunnen we de weg naar ons ware middelpunt terugvinden en onszelf her-stellen, d.i. opnieuw instellen en opstellen.

 

Henk: een aloud thema door de geschiedenis van de mens heen...
Levenskunst, de kunst van leven, de levenskunstenaar in je oproepen. Een aloud thema van vragen en ervaringen door de geschiedenis heen van talrijke mensen. Een hele rij van mensen kwamen hiermee in aanraking in hun leven, vaak op cruciale momenten of op momenten van bezinning en / of gingen er vervolgens mee op weg. Op een van die momenten (januari/maart 1989 ) kwam ik in contact met Sander. Deze driedaagse, onderdeel van de Anders Leven School in oprichting, is een uitvloeisel van die ontmoeting.

Sander: Zingend je zelf in trilling brengen en aanspreken vraagt en schept wakkerte

In de voorbereiding op de eigenlijke ceremonie besteden we ruim aandacht en tijd aan het uiten via de stem. Dat betekent dat we zullen leren hoe we onszelf schoon kunnen zingen. Samenzang vormt een krachtig kanaal voor de expressie van onze binnenkant. Zingen is wel de hoogste vorm van lichaamswerk genoemd en zo heb ik het ook ervaren. Met je stem breng je alles wat in je is in trilling. Via je stem laat je horen dat je leeft. Dat kan je uitschreeuwen. Dat kan je uitzingen. In de oude tradities koos men voor de verfijning door middel van het laatste. Zo ontstond een vorm van geweldloze discipline, van liefdevolle toewijding. Een op elkaar aangewezen gemeenschap van mensen heeft het nodig, dat de individuele leden van tijd tot tijd met zichzelf ‘in het reine’ kunnen komen. Er is dan weer een hechte basis om ook met elkaar vanuit discipline en toewijding bij te willen dragen tot het goed functioneren van de menselijke gemeenschap als zodanig: je ware levenskunst.

Henk: De zweethut (inipi ) ceremonie: reinigen, verbinden, helen
De zweethutceremonie is geïnspireerd op de traditie van de Lakota Sioux indianen. Deze "inipi ceremonie" is in feite de best bewaarde en meest authentiek gebleven ceremonie die we kennen op dit gebied. De bedoeling van de ceremonie is reinigen, verbinden, helen. -Ni is het leven van de mens. Ni is ook de adem; dat wat de mens zijn kracht geeft. De i-ni-pi is een lage hut van wilgentwijgen, die afgedekt wordt met dekens. In het midden, in de aarde, is een holte gemaakt. Hete stenen worden vanuit het vuur buiten de hut binnengedragen en in de uitholling in de aarde gelegd. Dan wordt de toegang afgesloten. Er wordt water over de hete stenen gegoten. Reeds in de opbouw van de zweethut beginnen we met het leggen van verbindingen in onszelf, in ons contact naar dierbaren... We bezinnen ons op wezenlijke wensen. Net zoals in de traditie van de Lakota wordt op cruciale momenten ook gezongen, zijn er momenten van stilte en bezinning, het doen van gebeden. Het is de bedoeling via het fysieke zweten tot zuivering te komen, niet alleen van lichaam, maar ook van geest, van de gehechtheden die niet langer dienen. Dit, als voorbereiding op ‘schone’ en opgeschoonde ontmoeting met elkaar. Ieder heeft dus een eigen individuele taak in dit schoningsproces, alvorens elkaar weer in samen-werking te ontmoeten.


        Gezamenlijk de gelegenheid scheppen

Her en der over de wereld kende men het gebruik: in Japan, bij de Scythen, een volk van nomaden in Rusland, in het oude Griekenland, in West Afrika en ook in Schotland en Ierland werden dergelijke gebruiken in de 20e eeuw nog gepraktiseerd. Het gerede vermoeden bestaat, dat aan het riviertje de Swalm, bij Roermond, zweethutceremonies zijn gehouden in de Steentijd. Dit gezien de gebruikte stenen, die daar gevonden zijn. Het ons meest bekende verblijf om te zweten, is de Finse sauna. Oorspronkelijk was ook dat een complete reinigingsceremonie. In wat wij er nu van kennen is veel van de oorspronkelijke betekenis van de ceremonie onzichtbaar geworden, o.a. de verbindende waarde van het gezamenlijk scheppen van de gelegenheid. Wij zitten op zo’n ‘oude plek’.
De voorbereiding op de eigenlijke ceremonie heeft een wezenlijke functie.

 

Sander: wachten op wat zich aandient en
anderzijds durven doen als duidelijk is dat...

We zullen ons in deze dagen voorbereiden door onszelf als het ware te ‘wekken’ in de ontwikkeling van beide polen in de ontwikkeling van Levenskunst: actie : reflectie een oefening in evenwichtigheid bij het reizen ... We zullen ons oefenen in reflectie in en tijdens onze acties en daaraan een ‘stille vreugde’ leren beleven. We zullen leven zien en tekenen en oordeelloosheid beoefenen in wat we zien en zijn in verbinding, en dansen en zingen, naar ik hoop bereid de energie te kanaliseren in zodanige orde en maat- dat deze dient en bijdraagt tot meer eenheid, in respect voor ieders anders zijn ... We laten los en zweten uit wat oud is en geen goed doet, dat wat ons doet voorbij schieten aan het wezenlijk gewenste doel ... want, zou dat nie eerst echt zonde zijn van de energie? Zo maken we ons leeg in Denken als veelvuldig eenzijdig gebruikt potentaat. In verbinding met onszelf kan uit onze kern vrij komen dat wat ruimer dan ons zus-en-zo geconditioneerd Denken weg wijst ... vernieuwd, verfrist, alvorens weer de wijde en nabije wereld in te trekken, toegewijd aan het herstel van contact met eigen innerlijke oriëntatie, de ziel, die zijn energie tot welzijn wil bestemmen en een weg vindt om dat ook te doen.

 

Henk: Levenskunst, kunst van leven, de levenskunstenaar in je oproepen

Deze woorden fascineren menigeen, zetten aan tot meer dan bezinning alleen, inspireren.
Er elke dag mee op weg gaan is . . . Drie dagen natuur, zien en creativiteit in de vorm brengen van ... In het donker bij en met elkaar zitten met hete stenen, zweten en aldus reinigen van ...
Besef krijgen van hoe je leeft, hoe je je dwars zit, waar je staat, wat je in feite op het oog hebt...
Wat wens je te gebeuren, voor jezelf, je naasten? Wat raakt je, maakt je nieuwsgierig, ontvankelijk?


Tekst van LUTHER STAANDE BEER, opperhoofd van de OGALALA SIOUX,
onderwijzer, schrijver en tolk: SIOUX is de naam van de Dakota-Indianen d.w.z. verschillende stammen (waaronder de Teton met de Ogalala's) die een gemeenschappelijke taal spreken.


DAKOTA betekent VRIENDEN.
Hun oorspronkelijke woongebied lag rond de bovenloop van de MISSISSIPPI en de MISSOURI,
maar sinds de 18e eeuw zijn ze een nomadisch levend volk in de prairies.
Indianenstammen in Noord-Amerika verwijzen naar zichzelf als naties (volkeren).

 

"....de Lakota was werkelijk een mens van de natuur. Hij hield van de aarde en alles wat met de aarde te maken had. Zijn gehechtheid groeide met de jaren. De ouderen waren letterlijk van de aarde gaan houden en zaten of lagen op de grond met het gevoel dichtbij een zorgzame moeder te zijn. Het was goed voor de huid om met de aarde in aanraking te komen en de oudere mensen vonden het heerlijk om hun moccasins uit te doen en met hun blote voeten op de heilige aarde te lopen. Hun tipi's stonden op de aarde en hun altaren waren van aarde gemaakt. De vogels die in de lucht vlogen, kwamen op de aarde uitrusten en het was de laatste woonplaats van alles wat leefde en groeide. De aarde was verzachtend, versterkend, reinigend en genezend.

Verwantschap met alle schepselen van de aarde, uit de lucht en het water, was een waarachtig en levend beginsel. Voor het dier en de vogel bestond een broederlijk gevoel dat de Lakota veilig tussen hen deed leven, en de Lakota's kwamen hun gevederde en behaarde vrienden zo na, dat ze in ware broederschap dezelfde taal spraken. De oude Lakota was wijs. Hij wist dat het hart van de mens hard wordt wanneer hij uit de buurt van de natuur is; hij wist dat gebrek aan respect voor groeiende, levende dingen al gauw tot gebrek aan respect voor de mens leidt. Daarom hield hij zijn kinderen dicht bij de verzachtende invloed van de natuur......"

 

Passage uit de autobiografie van HEHAKA SAPA, of ZWARTE ELAND, een TETON LAKOTA

 

  Deelname en Kosten:

Tariefgroep 1: Bij deelname vanuit bedrijf of organisatie,
                        Of bij particuliere deelname met een netto inkomen boven Euro 2.000 per maand.

Tariefgroep 2: Particuliere deelnemers met een netto inkomen van minder dan Euro 2.000 per maand.

Deelnamekosten voor de zweethut zijn incl. 19% BTW.

 

Kosten 3-daagse: Tariefgroep 1 Euro 300,00
Kosten 3-daagse: Tariefgroep 2 Euro 200,00
Kosten 3-daags verblijf in Pension Groenewoud: Euro 60,00
Kosten 3-daagse verzorging door kok(kin) ter plekke Euro 75,00

 

Inschrijving, volgorde van plaatsing en betaling:

Inschrijving voor deze workshop vindt plaats door middel van dit volledig ingevuld en ondertekend formulier (zie onderaan). Je ontvangt dan een deelnamebevestiging en een factuur voor deelnamekosten. Plaatstoewijzing geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Uiterlijk een week voor aanvang van de driedaagse ontvang je een uitnodiging met routebeschrijving en deelnemerslijst.

 


Maximum aantal deelnemers:
Er is een maximum aantal van 16 deelnemers.
Praktijk voor Omgangskunde
Sander Bloemendal
Bergstraat 5a, 6287 AK Eijs
043-409.01.08 refactie@planet.nl

Praktijk voor meditatie, bewustzijn en bezieling
Henk Waltman
Vrangendael 48 III, 6137 BD Sittard
046-458.18.26 henk.waltman@orange.nl
www.magpeya.nl


Bankrelaties:

Voor Nederland:
SNS Bank rekening 86.48.38.123

Voor België:
KBC Bank rekening 745-0073638-84


___________________________________________________________________________

 

 


Inschrijfformulier Zweethutceremonie


 


Inschrijving voor een traject of workshop vindt plaats door middel van dit volledig ingevuld en ondertekend formulier. Je ontvangt dan een deelnamebevestiging en een factuur voor de volledige workshopkosten. Plaatstoewijzing voor een traject of workshop geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier.


 


Ondergetekende,


 


Familienaam: _______________________________________________________________________


 


Roepnaam: ____________________________________Geboortedatum: _____________________


 


 


Adres: _______________________________________________________________________


 


 


Postcode: _________________ Plaats: ________________________________________________


 


 


Telefoon: ____________________________________ Mobiel: ____________________________


 


 


Beroep: ____________________________________E-mail:____________________________


 


 


Schrijft zich in voor de workshop die begint op: ______________________________________________


 


Ik heb vooraf overleg gepleegd met de begeleiding, mocht er enige twijfel kunnen zijn omtrent de geschiktheid van een traject of workshop in verband met gezondheidsklachten.


 


Plaats: _____________________________________


 


Datum: _____________________________________


 


Handtekening:


 


 


 


 


 


 


 


Stuur dit formulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar postadres


of verzend het per e-mail aan refactie@planet.nl


 


 


 


 


 


 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy