Open themadag: Een wereld in crisis. Wat nu?

Karin Mahieu, Brussel (B)

24/09/2015

Trefwoorden: De Curve, Maitreya, Boeddha, Krishna 

NIEUWE HOOP
NIEUWE WERELD
SAMENDELEN IS DE SLEUTEL

De Meesters van Wijsheid en Hun Meester, Wereldleraar Maitreya, zijn hier op aarde om ons te helpen een nieuwe samenleving op te bouwen.

Maitreya, Wereldleraar van zowel het vorige Vissen- als het huidige Watermantijdperk, wordt in feite door alle grote religies verwacht. De Christenen hopen op de terugkeer van de Christus, de boeddhisten zien uit naar Maitreya Boeddha, de hindoes naar Krishna, de moslims naar de Imam Mahdi en de joden naar de Messias.

Maitreya is echter voor iedereen terug aanwezig : zowel gelovigen als niet-gelovigen kunnen altijd op Zijn steun rekenen.

Maitreya is een leraar in de ruimste zin van het woord. Met zijn scherpzinnige analyses van de huidige wereldproblemen, kan Hij ons de weg wijzen uit de talrijke crisissen op politiek, economisch en sociaal vlak.

Onze aarde heeft met de vervuiling, commercialisering en roofbouw nu haar dieptepunt bereikt. Deze kritieke toestand vergt van de Verenigde Naties, regeringen en burgers onmiddellijke actie om de aarde te redden. ALLES moet vanaf nu eerlijk verdeeld worden in de wereld. Zoniet kunnen we nooit rechtvaardigheid, vertrouwen en vrede op aarde HERSTELLEN.

MAITREYA’S PRIORITEITEN :
De armoede definitief bestrijden;

Voldoende voedsel, schoon water, fatsoenlijke huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs als universele rechten VOOR ALLE ZEVEN MILJARD MENSEN OP AARDE realiseren;

De zorg voor een duurzame vrede en een schone planeet bewerkstelligen;

De kunst van Zelf-verwerkelijking leren; Maitreya zegt : “Ik ben niet gekomen om een nieuwe godsdienst te stichten. Ik ben gekomen om de kunst van Zelf-verwerkelijking te onderrichten, en dat is geen ideologie of godsdienst, maar iets wat allen, met of zonder religie, ten goede komt.”

Maitreya heeft nog veel meer in petto.

Als heel veel mensen meer willen zien en horen van Maitreya’s ideeën, zullen de wereldmedia zich tenslotte genoodzaakt voelen om Hem voor de wereld uit te nodigen.

Dit zal leiden tot Verklaringsdag.

Op die dag zullen ALLE MENSEN Hem gelijktijdig op tv kunnen zien. Alle mensen zullen Zijn woorden innerlijk in hun eigen taal kunnen horen. Er zullen honderdduizenden wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden en Maitreya’s liefde zal de hele wereld in Zijn hart omarmen.

Op die dag zal er geen twijfel meer bestaan over Maitreya’s status als Wereldleraar. Zijn wereldwijde openbare missie zal dan beginnen.

Vrijwillige medewerkers van de transmissiemeditatiegroepen in België organiseren in het kader van de activiteiten van Share Nederland en Share International de volgende informatiedag
:
OPEN THEMADAG

Terugkeer van de Meesters van Wijsheid & Rol van Wereldleraar Maitreya
Samen delen & Red onze planeet
Tekenen van de Nieuwe Tijd & Missie van de ufo’s
Inleiding tot transmissiemeditatie en praktijk

Met video, vragen en antwoorden, standen …

WANNEER?
ZATERDAG 17 OKTOBER VAN 10 TOT 17 UUR

WAAR? 
DE CURVE-GROTE ZAAL, DE BECKER REMYPLEIN 27, 3000 LEUVEN, http://www.decurve.be/index.php/ligging


                                  

 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy